Annons:
Etikettervisionerspökensynskhetbildspråk
Läst 140 ggr
JRSN
2020-09-11, 16:34

Visualisering

Att inom sig gestalta ett 'optimalt' skeende är något som är användbart inom många olika områden. Atleten använder 'positiv visualisering' för att skapa bästa möjliga förutsättningar i utövandet av sin sport. Konstnären ser kanske sitt verk inom sig innan det förverkligas och författaren har säkerligen intrigen inom sig, långt innan pennan nuddar pappret. Visualiseringar är kraftfulla!

Visualisering av andar

I fråga om spöken och demoner är visualisering ett vanligt redskap för att påverka vissa förlopp. Visualiseringen ger en 'inre bild' av hur subtila väsen ser ut och var de befinner sig. Vanligt är då att personen, mediet, 'tror sig' uppleva vissa fenomen eller se olika saker. Det rationella sinnet griper in och vill liksom vifta undan det hela såsom 'inbillning'. Ofta visar det sig dock att det inte alls är något påhittat. I själva verket är det en intuitiv upplevelse som gestaltas.

Påverkbar andlig materia

Den andliga materien är starkt mottaglig för tankar, intentioner och visualiseringar. Således är det den andliga materien som i synnerhet medier jobbar med. Att försöka påverka subtila väsen med fysiska attribut är sällan särskilt verksamt. Bäst resultat ges när mediet förnimmer det andliga och agerar på det planet. Om mediet till exempel vill öppna en dörr (portal) så ser denne för sitt inre hur dörren öppnas. Mediet kan således styra skeenden i den riktning som är gynnsamt.

Förflyttning i andevärlden äger rum genom att tänka sig det som skall ske. Om personen i fråga försöker röra sig rent fysiskt så brukar denne rätt snart 'fastna' som i gelé, det finns liksom inget stadigt underlag att ta tag i. Mycket bättre är förstås att låta tanken bli den 'motor' som för personen framåt, eller direkt på ögonblicket till sitt mål. Önskemålet är andevärldens lag!

Bildspråket

Även kommunikationen med subtila väsen låter sig bäst göras med hjälp av en visualisering. Här gäller det att vara lite inläst på symboler och bildsymbolik. Vill man till exempel veta någons namn så kan man visualisera hur anden i fråga skriver sin namnteckning på ett papper. Ibland går det också bra att uttala frasen inom sig; 'vad heter du?'. Att tala eller skrika en fråga rakt ut är nog det sämsta sättet. För även om frågan uttalas så kanske frågeställaren 'tänker' på något annat.

Anden över materien

I all skapelse så kommer intentionen, tanken, först. Därefter kan det som visualiserats ta form även i fysisk materia. Att skapa inre bilder är därför extremt kraftfullt, beakta detta. Se upp med negativa tankar i synnerhet. Det är enkelt att falla in i negativt tänkande men oerhört svårt att ta sig ut. Det omvända gäller förstås, positivt tänkande skapar positiva skeenden. Gör till en vana att tänka uppbyggliga tankar och rikta tacksamhet till goda krafter; det ger resultat!Läs även: Vad är en magiker?

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

iFokus är ett nätverk av intressesajter om allt mellan himmel och jord
  • Redigerat 2020-12-26, 11:15 av JRSN
Annons:
Upp till toppen
Annons: