Annons:
Etikettervisionerandligtdrömmar
Läst 3601 ggr
JRSN
2020-01-10, 19:37

Drömtydning

Konsten att tyda drömmar är förstås lika gammal som människan själv. Drömmar skänker spänning, lindring, underhållning och ökade insikter. Drömmarna är dock av väldigt olika art, ibland dunkla som en dimlik skog, ibland kristallklara som ett sagopalats i marmor. Vissa menar att drömmarna enbart är en produkt av hjärnans tankemyller, andra hävdar bergfast att drömmar är ett budskap från högre ort, få är emellertid likgiltiga inför fenomenet.

Drömmars status

Det finns många olika kategorier av drömmar. S.k. 'slentriandrömmar' behöver man kanske inte fästa så värst stor vikt vid. De handlar i regel om mycket vardagsnära händelser förknippade med skola, jobb, sport och sociala kontakter. Dessa drömmar har sällan något högre budskap, det är endast alldagliga företeelser som lika gärna skulle kunna vara vakna upplevelser. 

Mardrömmar känner alla till. Dessa kan utlösas av fysisk eller fysisk stress men även av att man ligger illa eller har ätit något olämpligt. Det finns drömmar som är ovanligt klara (lucid dreaming) eller drömmar där man flyger över ett fysiskt eller andligt landskap. En del drömmar är sanndrömmar som utvisar en fiktiv eller reell framtid, dessa bekräftas ibland efter tiotals år.

Återkommande drömmar

Vissa drömmar är mycket distinkta och återkommer gång på gång. I dessa fall är det sannolikt det omedvetna jaget (Samvetet) eller det högre jaget (Ledsagaren) som vill förmedla ett viktigt budskap. Syftet kan vara att för drömmaren medvetandegöra något viktigt i dennes liv; något som denne behöver göra för sin egen del eller något som har betydelse för andra. 

Den återkommande drömmen upphör inte förrän drömmaren får klart för sig vad drömmen betyder. Detta kan vara oerhört frustrerande, åratal kan förlöpa innan innebörden blir klar. Här gäller det verkligen att förstå drömmens symbolik och översätta den till drömmarens fysiska verklighet.

Symbolspråket

Symbolfyllda drömmar som dröjer kvar i medvetandet har ofta en klar och tydlig innebörd. Detta är samvetets sätt att kommunicera med det verbala jaget. Samvetet, det undermedvetna, har en mycket begränsad vokabulär i ord. Det är därför budskapet förmedlas i form av liknelser. En sådan dröm består inte sällan av två eller flera delar och i regel har de olika delarna en och samma innebörd. Det undermedvetna vet att det verbala jaget har svårt att förstå symbolspråket och därför presenteras det i flera varianter, ibland invävda i varandra. 

Det undermedvetna kan ibland 'måla' vissa ord eller begrepp. En dröm om ett ventilationssystem kan till exempel betyda att någonting behöver 'ventileras' (diskuteras). En dröm om ett igentäppt avlopp kan innebära att det finns känslor eller åsikter som inte kommer fram, de får inte 'utlopp'. En 'översättning' måste således ske.

Tyda drömmar

Sättet att tyda drömmar innebär alltså att översätta symbolspråket till 'verbala begrepp'. Symbolspråket är universellt och kan i princip förstås rakt över alla språkbarriärer. Som med alla språk kan en viss träning behövas. Träningen består i att man 'leker' med symbolerna, vänder och vrider på dem och försöker lista ut vad dessa kan betyda i dagligt tal. 

Det undermedvetna försöker inte medvetet krångla till saker och ting, tvärtom så ligger det i samvetets intresse att göra det så enkelt som möjligt för drömmaren att tyda det som förmedlas. Ett stort steg har tagits när drömmaren erkänner drömmarna såsom 'värdefull information'. Detta är inget mindre än en välsignelse. En portal har öppnats till outtömlig rikedom, visdom och utveckling.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-26, 11:18 av JRSN
Annons:
NiklasTyreso
2020-01-16, 17:19
#1

Ja, v g symboler enligt den gamla psykologen Jung hade människor arketypiska föreställningar gemensamma för hela mänskligheten. Men idag tänker nog de flesta att symboler är ofta inlärda kulturella eller ibland beroende på de andliga trosföreställningar personen har. Att föra drömdagbok är ett bra sätt att bli mer medveten om sina drömmar.

JRSN
2020-01-16, 18:35
#2

#1 Just därför tänker jag att det är extra viktigt att drömmaren själv försöker uttolka sina drömmar. Drömmaren vet i regel bäst vilken symbolik som gäller för honom eller henne. Men drömtydning kan vara svårt för den oinvigde. En konsult kan då hjälpa till med olika förslag på uttydningar. ☝️

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

JRSN
2020-08-31, 10:07
#3

Hade en besynnerlig dröm inatt. Drömmen visade gyllene skivor som svävade, det fanns en koppling till Ufo-fenomen. Det framgick att skivorna kunde användas till olika ändamål. En fras kom också upp i huvudet: 'Gold Standard'!

Handlar detta kanske om en kommande ny valuta, en stabil 'icke-digital' sådan?

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Silent Wolf
2022-09-03, 18:04
#4

Frågat de äldre om din dröm, men gick bet där också. De hade drömfångare ( Dreamcatcher) dör sådana drömmar.

JRSN
2022-09-03, 22:12
#5

#4: Kul att du frågade. Men många drömmar får man aldrig riktigt pli på, de förblir mysterier. Ett par frågor tillbaka, hur används drömfångare i allmänhet, är de till för att ta bort obehagliga drömmar? Kan drömfångare även 'programmeras' för att uppfylla vissa kriterier, t.ex. beskydd?

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: