Annons:
Etiketterandliga-orterexistensplansamhälleskyddsänglar
Läst 1975 ggr
JRSN
2019-08-06, 09:55

Underjorden

Under loppet av ett antal tusen år har människan befunnit sig på en ganska 'mörk plats', utvecklingsmässigt sett. Och hon är fortfarande där i mångt och mycket. Verksamheten har kretsat kring ett ganska 'ociviliserat leverne', om man uttrycker det så. I praktiken innebär detta inte så mycket estetiskt liv och höga ideal utan snarare fest, äventyr, rikedom och erotiska utlevelser. Detta sagt utan att lägga några som helst moraliska värderingar på inriktningen. Så har det sett ut och det har givetvis även präglat den lägre sfären i livet efter detta - 'Underjorden'.

Ett aktivt val

Det är efter det fysiska livet som människan tvingas göra ett val av uppehållsort. Ska hon gå 'neråt', till den undre boningen, där det är party från morgon till kväll (men inte mycket sker av personlig utveckling). Eller ska hon gå uppåt, till höga andliga sfärer (men där man får göra avkall på kroppsliga begär). Oavsett vilket valet blir så är det beständigt (för det innevarande livet), det går inte att ändra sig i efterhand. Människans högre jag är i regel fokuserad på utveckling och försöker, om möjligt, inspirera det lägre jaget att välja den förandligade vägen.

Underjorden

I den här betraktelsen ska vi studera den lägre sfären lite närmare. Underjorden, i vissa kulturer benämnd 'Hades', 'Sheol' och 'Valhall', är en vistelseort av psykisk materia (tankemateria). Den är dock kollektiv, till skillnad från människans privata tankesfär. Rent placeringsmässigt är Underjorden lokaliserad inom och under jordens yta (därav namnet). Det är således en kollektiv tankevärld med mångfaldiga 'boningar' av olika utseende och egenskaper. Underjorden är ett vanligt mål i 'schamanska resor', där den andliga resenären (symboliskt) dyker ner i ett hål i marken och hamnar i märkliga (men något dunkla) världar. Där finns länder, städer, verksamheter och människor av alla upptänkliga slag.

Underjordens huvudsfärer

Tre huvudsakliga områden (intressesfärer) utmärker Underjorden:

  • Den kulinariska sfären (God mat och dryck och allt som kan förknippas med detta)
  • Den materiella sfären (Makt, rikedomar, domäner, egendom och vad som associeras därmed)
  • Den sinnliga sfären (Lust, sensualism, sexualitet och allt som hör därtill)

Helvetesbegreppet

Så är Underjorden identisk med Helvetet? Nej, definitivt inte. Men för mycket högt utvecklade själar, sysselsatta med altruistisk, empatisk verksamhet så kan det möjligen förefalla så vid första anblicken. Vi har kanske rökfyllda krogar med frekventa slagsmål, glädjehus med 'lättklädda' personer, sportarenor med vilda spelaktiviteter och så vidare. Detta kan se stökigt ut för en åskådare, men för deltagarna själva är det bokstavligt talat himmelriket, den sysselsättning de mest av allt åstundar. I Underjorden finns något för alla men utan konkurrens, för man är med sina själsfränder.

Föreställningen om Helvetet är ett jordiskt påfund, avsett att genom rädsla hålla människan kuvad och kontrollerad. Om det finns något helvete så är det människans personliga tankevärld, som högst tillfälligt kan producera obehagliga upplevelser. Denna 'skärseld' är alltså ett mentalt tillstånd som vid livets slut kan drabba den enskilde. Syftet är dock endast att vänja människan vid den psykiska materien och dess naturlagar. Skyddsänglar kommer att finnas närvarande som befriar människan från hennes självskapade helvete, nyckelordet är blott att be om hjälp i den svåra situationen.

Vistelsens utsträckning

Den som valt Underjorden som uppehållsort efter döden vistas där i ca. två år av jordisk tid. Men även underjordiska resenärer tar sedan vägen över den gudomliga sfären. Detta innefattar en kort vistelse i ett högst personligt paradis; 'Egenvärlden', följt av ett uppgående i Gud/Universum. Sen följer ett inträde i en 'minnessfär' där resenären upplever tidigare liv i ett panorama. Till slut sker den 'traditionella' återfödelseprocessen. Resenären ser sina kommande föräldrar i en vision. I rätt tid (den sjätte månaden av graviditeten) tar själen plats i sin nya kroppsgestaltning.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-26, 12:46 av JRSN
Annons:
JRSN
2020-08-14, 10:01
#1

Puffar upp inlägget om 'Underjorden', som trots sitt lite illavarslande namn endast är en tillvarosfär bland många andra. Man behöver dock skilja på 'Den inre jorden' och 'Underjorden', där den förstnämnda är en helt fysiskt hålrum. 'Underjorden' består istället av tankemateria, eller 'psykisk materia'. Den har således helt olika naturlagar än de vi är vana med. Således kan visualiserade tankar på ett ögonblick materialiseras i sådan materia. Tanken går osökt till grisen Särimner i vikingarnas efterlivsort Valhall. Särimner slaktades till föda varje kväll men återuppstod genast dagen efter. Orten Valhall är också mycket riktigt en 'tankeplats' i Underjorden.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: