Annons:
Etiketterpersonlig-utvecklingevolutionbiblisktkarma
Läst 1184 ggr
JRSN
2019-10-06, 23:28

Arvsynden

I traditionell mening står 'arvsynden' för någon, vagt definierad, synd som Adam och Eva gjorde sig skyldiga till i paradiset, eller Edens lustgård. Exakt vad den synden bestod i har inte klart kunnat definieras. Adam och Eva fick äta frukterna av alla träden men inte av 'Kunskapens träd'. Kunskap om vad då? Handlade det om kunskap om deras gudomliga natur eller var detta en metafor för sexualitet i något avseende? När de åt av frukten 'öppnades deras ögon', enligt skriften. Vad var det de insåg som de förut inte hade någon insyn eller förståelse om?

Könskriget

En annan effekt av syndafallet och arvsynden är 'könskriget'. Fiendskapet mellan Adam och Eva, i förlängningen mellan man och kvinna. I begynnelsen rådde endräkt mellan könen, syndafallet ledde till en misstro mellan man och kvinna som fortgår än i denna dag. Denna oenighet går så djupt att andra konflikter bleknar i jämförelse. Vad var det som gick snett den där 'dagen', när Eva så djupt kom att hysa agg mot Adam, och när Adam kom att känna misstro inför Eva. Ibland beskylls Eva (som lockade med frukten), ibland beskylls Adam (som lät sig lockas) och ibland läggs skulden på 'Ormen', som skall ha varit den 'varelse' som tipsade om Kunskapens magiska träd.

Fördrivandet

Personligen tror jag att syndafallet handlade om ett 'skifte av tidsålder'. Människan var ursprungligen av androgyn natur och levde ett oskuldsfullt liv i den 'inre jorden'; en skyddad värld i hålrummet innanför jordytan. 'Ormen' var representanten för den reptilras som av sitt eget genetiska material, i kombination med en jordisk primat, skapade människan. När tiden var inne, introducerade Ormen begynnelsen av den nya tidsåldern, och därmed 'utvisandet' till världen utanför; livet på jordytan med dess blandning av gott och ont, ljus och mörker. Utträdet var nödvändigt för att människosläktet skulle fortsätta att utvecklas och inte fastna i en stagnerad fas.

Generationsynden

Det finns dock ytterligare en effekt av arvsynden som jag tycker är nog så relevant. Detta är att försummelser och fördärvliga handlingar ärvs från generation till generation. Den individ som inte aktivt tar itu med svek och tillkortakommanden som föräldrarna har överfört, kommer oundvikligen att föra samma beteenden vidare till sina barn. I omvänd mening så kommer den som medvetet släcker ut 'generationsynden' att bryta den onda cirkeln av dåliga beteenden. Svek och likgiltighet byts ut mot kärlek och respekt. Istället för ett negativt arv kommer barnen till föräldrarna få med sig en positiv inställning som självklart förs vidare till efterföljande generationer.

Den 'vardagliga' synden

Lite till mans så tror vi väl att begreppet 'synd' handlar om att begå brott i största allmänhet. Vi tänker att synd går i linje med Mose lagar; inte dräpa, inte begå äktenskapsbrott, inte stjäla och inte vittna falskt etc. Men kanske har synder mer med människans direkta relation med Gud att göra? Den ursprungliga betydelsen av 'synd' lär ska ha varit; 'att missa målet'. Detta kan möjligen ha med människans kosmiska utveckling att göra. Gud, vårt högre jag, siktar ständigt på att människans lägre natur skall ta sig ur stagnationen och utveckla sitt väsen. När detta sker så växer, bokstavligt talat, människans själsaura; vi har avancerat en bit på vägen.

Så att 'synda', i den här betydelsen, är således att motarbeta Guds goda ledarskap.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-26, 17:52 av JRSN
Annons:
JRSN
2020-08-02, 10:12
#1

Jag brukar 'puffa upp' inlägg som hamnat i bakvatten men som jag ändå tycker är bra. Så också med det här inlägget om 'Arvsynden'. Egentligen är arvsynden kanske inte en så bra beteckning, för den har fått stå för lite av varje. Rent semantiskt bör väl beteckningen stå för 'den synd som arvet orsakar'. Å andra sidan är det ju inte arvet sig som är problemet utan just undlåtenheten att ta itu med arvets möjliga följdverkningar. Möjligen borde vi lära oss redan i skolan att uppväxten för med sig mönster som inte alltid är önskvärda, och som vi bör vara vaksamma på. 🤔

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Dioramabyggare
2020-08-02, 11:14
#2

Tack JRSN för intressant tråd!

JRSN
2020-08-02, 14:08
#3

#2 Väl bekomme! 🙂

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Diana_Melbourne
2020-08-03, 13:31
#4

#0 Otroligt intressant läsning. Generationsynd är ett suveränt begrepp, särskilt om vi lägger in betydelsen ”missa målet” som säger mycket om vad synd egentligen kan handla om. Vi missar våra gudomliga mål och för över missen på våra barn. I min släkt stämmer det tyvärr alltför väl. Och själv tycker jag att jag upprepat en del av mina föräldrars misstag och jag tror att det är vanligt bland människor generellt. Så hur gör vi för att inte missa målet? En del av svaret är nog att arbeta med självutveckling, såväl psykologiskt som andligt. Eftersom jag vaknade alldeles för sent har jag inte så mycket tid på mig att ställa allt till rätta. Men att försöka kan aldrig bli förfelat tänker jag. Att ta det lugnt och fortsätta utvecklas i en bra takt som gagnar barnen. Trots att de numera är vuxna.

JRSN
2020-08-03, 13:52
#5

#4 Precis som i begreppet 'Nåd' så behöver man inte gottgöra sina gamla brister och tillkortakommanden, det räcker att man tagit avstånd från det gamla livet och slagit in på en ny väg. Då stryker Gud/Universum ett streck över det förgångna och man kan fortsätta med nya förutsättningar. Jag tror som du att självutveckling är en väldigt bra metod att använda. 👍🌺

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Diana_Melbourne
2020-08-03, 14:46
#6

#5 Det låter rimligt, som en slags gudomlig rättvisa. Tack för bra svar! 🙏🏽🌺

Annons:
skina
2020-08-04, 12:03
#7

Om man ser vetenskapligt på det så kan man ju ärva beteende mönster från sina föräldrar och även hjärnskador, så som svårt att känna empati osv.

Om man ser på det som naturfolken, det urålderliga, ist för att se det genom religionen. Så säger schamanerna att man får föräldrarnas energi från olösta trauman osv. En blockering i energiflödet som till slut kan ge fysisk sjukdom om den inte blir borttagen.

De säger också att man kan ha samma energier och blockeringar med sig från tidigare liv och att man ofta har karma med själar man levt med tidigare, som ska lösa i detta liv, så man får dem ofta i sin närhet igen då. 
Vilket ytterligare kan skapa ett beteende mönster som kommer från ett tidigare liv man delar.
Och hur är det med dåligt fungerande funktioner i hjärnan, är det medfött, brist på inlärning, miljö, energier, blockeringar eller vad är hönan och vad är ägget :)

Det var en annan synvinkel på det hela :)  
(Personligen har jag lite svårt för religion, som jag ser som ett sätt att få makt över människor).

JRSN
2020-08-04, 12:57
#8

#7 En bra analys, som återigen pekar på nyttan/nödvändigheten att reda ut olika aspekter av sitt liv. Och hittar man inte mönstren eller ledtrådarna i innevarande liv, eller ens föräldrars energier, så kan man bli nödd att börja utforska tidigare existenser. Religionen är egentligen bara en metafor, ett bildspråk som kan användas för att belysa situationer i livet, det finns ju flera olika 'skolor' som man kan nyttja. Hur som helst så är arbetet med ens livsmönster värdefullt, för man kan därigenom bryta karmamönster som annars ställer till det i tillvaron.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: