Annons:
Etiketterandliga-orterlivsbetingelserandevärldens-naturlagar
Läst 1508 ggr
JRSN
2019-05-17, 09:02

Andevärldens naturlagar

Andevärlden kan också benämnas 'Tankevärlden', det är den verklighet vi själva skapar, en inre drömvärld. Här råder helt andra lagar och förutsättningar. Trots detta är tankevärlden ingen fantasi, den inre världen är verklig men annorlunda:

Var finns tankevärlden?

Tankevärlden är belägen inom och utanför vår fysiska kropp. De tre första psykiska kropparna har vi så att säga ”under huden” medan tre av de högre (sublima) kropparna existerar inom vår aura. Den sista kroppen har ingen reell utbredning i rummet. Medan sinnevärlden (den fysiska världen) är en objektiv tillvaro är tankevärlden i stället helt subjektiv. Den uppstår så att säga ”i betraktarens öga”.

Tankevärlden blir påtaglig i den stund Tankesjälen (se nedan) förnimmer sina egna psykiska kroppar. Men det finns även en annan möjlighet och det är att Tankesjälen förnimmer andra väsens psykiska kroppar. Vi kan kalla dessa två alternativ för vår privata tankevärld (drömvärlden) och den kollektiva tankevärlden. Det senare handlar för oss vanligen om planeten jorden och dess tankevärld.

Tankevärldens naturlagar

Tankevärlden är ofta en kopia av sinnevärlden (den fysiska världen) men i denna psykiska sfär råder helt andra naturlagar än de vi är vana vid. Vi upplever dem i våra drömmar men vid uppvaknandet glömmer vi merparten av händelseförloppet. Vi har även en tendens att avfärda drömmarna som nonsens eftersom vi hela tiden jämför med den rationella fysiska världen.

Genom att titta mer systematiskt på tankevärlden och hur den fungerar kan man urskilja ett antal betingelser som mycket tydligt skiljer sig från våra upplevelser i sinnevärlden. Låt oss i första hand granska den kollektiva tankevärlden (jordklotets psykiska sfär), vi kan då jämföra olika individer och se hur de samverkar.

Samordning:

I den kollektiva tankevärlden existerar inget objektivt händelseförlopp. I stället präglas bilden av många subjektiva (parallella) förlopp. Dessa är samordnade och motverkar inte varandra.

Centrering:

Individen i den kollektiva tankevärlden är ej blott del av ett skeende utan upplever sig som hela skeendets medelpunkt.

Tidsföränderlighet:

Tidsupplevelsen är helt subjektiv, det finns ingen beständig materia att basera en objektiv tidberäkning på. Dock finns det en synkronisering i förhållandet mellan tankevärld och sinnevärld. En drömmande person upplever sig ofta kliva på en buss, båt eller kanske ett flygplan just i den stund det är dags att vakna.

Tankekraft:

Den kollektiva tankevärldens materia formar sig efter individens inre bilder. Föremål manifesteras ur intet genom tankekraft. En person som befinner sig i denna sfär kanske för en inre dialog med sig själv: ”Hm, tänk om det blir regn.” I nästa stund, självklart, öser regnet ner.

Lägesförändring:

En person kan på ögonblicket byta vistelseort. Detta sker genom att personen förändrar sin ”fokusering” (blickpunkt). Personen kan säga till sig själv: ”Jag önskar jag var hos Moster Märta”. Han hinner inte tänka tanken klart förrän han ser grinden till hennes hus.

Kommunikation:

Man kan inte säga att någon egentlig ”eterburen kommunikation” (tal) äger rum i tankevärlden. Informationsutbytet sker genom ”verbal telepati”. Människor uppfattar andras budskap såsom talade meningar.

Kompatibilitet:

I vår välkända fysiska värld (i synnerhet när det gäller relationer) är det  ett obestridligt faktum att motsatser dras till varandra. I den kollektiva tankevärlden är det tvärt om; lika dras till lika. Detta kan rent konkret resultera i hela byar eller städer där samtliga människor befinner sig på en likartad kulturell och intellektuell nivå.

Sinnesjälen och Tankesjälen

För att erhålla en fullgod förståelse av tankevärlden måste vi först gå djupare in på själens område. Man kan säga att själen sänder ut vågor (betraktelse) från sitt centrum, sin kärna. Sedan registreras de vågor som reflekteras från kroppens sinnescentra (förnimmelse). Det visar sig nu vara två olika men samverkande själar som existerar parallellt, de överlappar varandra. Sinnesjälen sänder ut energi, Tankesjälen tar emot. Båda själsenheter är medvetna men en själ är verbal och logisk, den andra är ordlös och intuitiv till sin natur.

Tankesjälen är den själ som registrerar informationen som reflekteras från kroppens olika sinnescentra. Till skillnad från Sinnesjälen är Tankesjälen djupt invecklad i en bedömning av hur olika intryck upplevs, om något är bra eller dåligt, behagligt eller obehagligt. Sinnesjälen däremot är bäraren av vår identitet, det vi uppfattar som ”jaget”. Sinnesjälen är hela tiden uppfylld av en inre dialog: ”Skall jag göra si eller så”. Tankesjälen talar inte men dess måtto tycks vara: ”Såhär brukar vi göra” (rutinbaserat). Tankesjälen är identisk med det som kallas vårt samvete.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-27, 12:21 av JRSN
Annons:
JRSN
2020-07-03, 08:58
#1

Puffar upp inlägget om Andevärldens naturlagar. Parallellt med vår fysiska värld existerar en annan tillvaro som kan kallas den psykiska världen, andevärlden eller drömvärlden. Många ser denna som en illusorisk tillvaro men det är en fullt verklig värld. Emellertid råder där helt andra naturlagar, vilka kan vara bra att känna till.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Dioramabyggare
2020-07-03, 12:44
#2

Intressant!

Upp till toppen
Annons: