Annons:
Etiketteränglarandliga-orterärkeänglarserafer
Läst 2095 ggr
JRSN
2019-06-23, 10:51

Ärkeänglar

I fråga om Ärkeänglarnas natur tycks förvirringen närmast total. Beroende på vilken källa som åberopas kan man finna de mest varierande uppgifter om Ärkeänglarnas namn, antal, syfte och ursprung. Dock går det att se vissa gemensamma drag som återkommer. För att spä på förvirringen tänkte jag bidra med min egen, högst selektiva, tolkning av änglarnas skara. Var beredda på att ta ut svängarna en smula och emotta en del udda betraktelser i detta mycket speciella ämne. Sen uppskattar jag förstås era erfarenheter och insikter på området. Kanske kan några frågetecken rätas ut.

Ursprung

Ärkeänglar är uppenbarligen väsen av högre rang än keruber och serafer. De kallas 'chefsänglar'; himmelska, eller till och med Guds, budbärare. Min egen högst personliga tolkning av Ärkeänglarnas natur är att de är förkroppsligade representanter för kosmiska väsen såsom månar, planeter och solar. Dessa väsen är inte främmande för att 'stiga ned' i materien och inta ringare gestaltningar än vad de från början besitter. Denna nedstigning ligger helt i linje med ängelns uppoffrande natur; en vanlig företeelse för änglar. När ett sådant väsen stiger ner försätts den större gestaltningen i ett vilotillstånd, en slags coma. Därvid kan själen inträda och verka i den mindre gestaltningen, den större fortlever liksom på "autopilot".

Vissa större väsen kan således ta sig ända ner på mänsklig nivå även om beteckningen 'Ärkeängel' vanligen syftar på väsendets andliga manifestation. Alla planeter är inte förunnade att mottaga en ynnest av det här slaget. Men vår planet och andra himlakroppar i vår närhet råkade mer illa ut än genomsnittet. Därav närvaron av skyddande och balanserande änglar som burit några av mänsklighetens bördor. Såsom i stort, så också i smått. Samma händelseslinga har återupprepats; från den största dimensionen ner till mänskliga tillvaroplan. När uppdraget är klart vänder Ärkeänglarna åter till de stora kosmiska dimensionerna. Men de kommer att vara med oss länge än, för mänskligheten är blott i början av sin utveckling.

Ärkeänglar, ett urval

Här följer min egen lista av Ärkeänglar, de jag känner till och har någon slags relation till. Det är inte någon kategorisk kunskap huggen i sten utan en högst personlig och något spekulativ reflektion av deras ursprung, egenskaper och uppgifter:

Mikael:

Förkämpen nummer ett för mänskligheten. Regelbundet inkarnerad i mänsklig form för att med svärd i hand göra världen säkrare och utjämna orättvisor. Hans namn har (märkligt nog) alltid varit felöversatt på svenska. Mikael sägs alltid betyda; 'Vem är som Gud'. Detta låter ju som en fråga, en mer korrekt betydelse är förstås; '(Han) som är som Gud', dvs likställd med Gud eller 'Ett med Gud'. Mikael är identisk med Kristus (Jesus), som således är mera krigarkung än en from fredsmäklare, kanske en svår tanke. 

Hans kosmiska gestaltningar förmodas vara; stjärnan Nibiru, gasjätten Uranus samt Anu (en av Nibirus planeter). Hans mänskliga inkarnationer involverar ett antal krigarkonungar och flera förgrundsfigurer inom världsreligionerna; Krishna, Zoroaster (Zarathustra), Buddha Gautama, Kristus (Jesus) och profeten Muhammed. Jag menar alltså att en och samma själ ligger bakom samtliga dessa karaktärer. Vi skulle således kunna blåsa av religionskrigen här och nu för det föreligger ingen grund för konflikter.

Rafael:

Ärkeängeln Rafael ser jag som 'byggmästaren', uppföraren av grundläggande strukturer. I kosmiskt hänseende var det den ursprungliga solen i vårt solsystem, en sol som kan kallas Apsu. Senare kommer Apsu att förolyckas, dödad av misstag av sin son Nibiru (Marduk). Rafael är även identisk med den förolyckade planeten Maldek, även han olyckligt dräpt av planeten Anu. Guden Enki är en annan inkarnation, efterträdd av sin son Marduk. Rafael tycks vara en karaktär som ständigt får sätta livet till men som likväl hinner etablera en livbärande grund för sina efterträdare.

Gabriel:

Denna Ärkeängel förknippar jag med gasjätten Neptunus men även med planeten jorden, moder jord. Således tycks det vara ett kvinnligt väsen, nytt för mig. Som andeväsen är det den ängel som kommer med bud till jungfru Maria att hon skall föda en betydande son. Maria, i form av sitt högre jag, lämnar alltså ett profetiskt budskap till sig själv. Gabriel är 'tvilling' vilket innebär ett förbund med en annan ängel; Chamuel? Neptunus står i förbund med Triton. Jorden står i förbund med Månen (som inte är en vanlig måne). Jungfru Maria i bibeln tycks förbunden med aposteln Johannes.

Jofiel:

Skönhetens, konstens och det goda livets Ärkeängel. Hon föds ur Ariel och kommer i viss mån att präglas av detta väsen. Hon blir nödd att omvandla kaos till ordning i sitt liv. I kosmisk mening är hon Solen, gasjätten Saturnus och planeten Venus. Som fysisk ängel är hon Inanna/Ishtar. Hon följer Ärkeängeln Mikael och stödjer honom. Även Jofiel har flera jordiska inkarnationer, bland andra drottning Cleopatra och Maria Magdalena. Hon får en son, liksom i efterhand, som kommer att betyda mycket för henne. Sonen är Rafael återfödd, som på underliga vägar sällar sig till henne. 

Ariel:

Ärkeängeln Ariel är synonym med Uriel. Jag ser henne som den kosmiske motsvarigheten till Mikael. Men medan Mikael är människornas ljus är Ariel människornas mörker. Hon är 'åklagaren', nedbrytaren, som genom katharsis renar människorna; lockar dem att ta felaktiga vägar i livet. Det är en mycket otacksam men nödvändig roll i denna motsatsernas tidsepok. I kosmisk mening är Ariel den 'äldre solen'; BARBARU/UR-BAR-RA, som delades av Marduk/Nibiru. Gasjätten Jupiter är hennes gestaltning liksom planeten Mars. Som fysisk ängel är hon Enlil. En jordisk inkarnation är Aron, brodern till Moses.

Chamuel:

Möjligen en Ärkeängel förknippad i sin kosmiske gestaltning med jättemånen Triton och vår egen måne. Nära förbunden med Ärkeängeln Gabriel såsom dennes 'tvilling'. Troligen avknoppad från planeten Anu och därigenom nära besläktad med Mikael. Senare 'adopterad' av vår Moder Jord. En Ärkeängel som besitter höga intellektuella kapaciteter. Avancerad inom matematik och teknik. En jordisk inkarnation är Johannes, den lärjunge som Jesus älskade. Var det för att de var yttringar av ett och samma ursprungliga väsen? En annan känd inkarnation är det medeltida geniet och uppfinnaren Leonardo da Vinci.

Tycker ni att denna presentation var kaotisk och förvirrande? Jag kan inte annat än hålla med! 🤦‍♂️

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-29, 16:07 av JRSN
Annons:
skina
2020-04-14, 17:11
#1

Jag frågade Ariel en gång vad som är skillnaden på små änglar och feer, hennes svar var "det ligger i betraktarens öga". Jag har nämnt det i forumet tidigare. 
Jag tror att det gäller allt och att det är därför alla har så olika versioner och uppfattning om allt. 
Detsamma gäller faktiskt rent världsliga ting, som vittnen till ett brott. Alla vittnen lämnar olika vittnesmål kring en och samma händelse.

För mig är Ariel den mest kärleksfulla, moderliga och mjukaste ängel. Hon värnar om djur och natur och är en stark healer, guds lejon.

Azrael är den andra ängeln jag är starkare i förband med. Han är en väldigt tung ängel, första gången han kom in åkte mitt huvud bak av tyngden. Han är själarnas beskyddare, bär hela jordens själar på sina axlar. Han ger ett otroligt lugn och styrka och är t ex bra att kalla på när man har svårt att sova men även som beskydd mot mörka krafter osv.

De kom till mig innan jag visste något om änglar, jag fick googla om det fanns änglar med de namnen och vad de stod för.
De visade sig först som tagna ur Bröderna Lejonhjärta, ungefär, medeltidskläder och utan vapen eller vingar. Det var väl för att jag skulle vara bekväm med det som första möten.
När jag bad dem visa sig som de verkligen ser ut så var det stora vita ljus och mitt hjärta hälsade med igenkännande. 
Jag har även mött deras mästare, som nu har fått namnet Agrippa och som tidigare har haft namn efter sin senaste reinkarnation Lord Kuthumi.

JRSN
2020-04-14, 19:25
#2

#1 Det du beskriver är intressant men relativt främmande för mig. Men som du säger så har alla olika versioner av kanske samma verklighet. Beroende på vem man är och var ens tyngdpunkt ligger i fråga om energier så kan olika ärkeänglar passa mer eller mindre bra i ens liv. Kanske är det också så att en och samma ängel uppträder helt olika beroende på vem kontakten sker med. Det som är gynnsamt och bra för en person kanske är mindre välgörande för en annan. 

För mig agerade ängeln Ariel såsom en 'ärkefiende', en fruktansvärd nedbrytande kraft. En prövningens ängel som testade både styrka och svagheter utan någon som helst barmhärtighet. Men märkligt nog, när jag slutligen bröt kontakten med detta väsen, då visade sig Ariel i en för mig helt annan gestaltning; högrest, ljus och med stor värdighet. Det var som om hen ville säga; "jag har agerat i en viss roll gentemot dig, men detta som du nu ser är min sanna gestaltning, bakom masken."

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

skina
2020-04-15, 11:19
#3

Jag råkade ut för en mycket otrevlig händelse som ingen spirituell människa jag mötte riktigt kunde förklara. Men så berättade en schaman för mig att andevärlden kan testa oss, för att vi ska bli redo för nästa steg, och då kändes det direkt som att alla pusselbitar föll på plats för mig.

Så min övertygelse är att det är vad Ariel gjorde och att du sen såg hennes verkliga jag :)

JRSN
2020-04-15, 11:23
#4

#3 Ja, en slags test, jag tror du har rätt där. 🙂

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

skina
2020-04-15, 11:32
#5

Detta citat från Ariel präglar också mina spirituella kontakter. 

"Det ligger i betraktarens öga"

Som vi föreställer oss, som vi ser på livet eller den spirituella världen. Som vi klarar att ta emot, som vi klarar att förstå osv osv

Så jag säger alltid "jag tror", "jag tänker" osv..  Jag kommer aldrig med påståenden om att saker och ting är på ett visst sätt eller försöker så gott jag kan att inte göra det iaf :)

skina
2020-04-15, 11:37
#6

Sen vet man alltid i hjärtat/magkänslan om det stämmer som någon säger till en. Som nu när jag sa att det var nog ett test, så kände du omedelbart att det stämmer. Så var det för mig med och så är det nog med det mesta om man lyssnar, tror jag :)

Annons:
Upp till toppen
Annons: