Annons:
Etiketterparadigmskiftentidig-historiabibliskturåldrig-skrift
Läst 739 ggr
JRSN
2019-10-30, 21:01

Babels torn

Någon gång på 2000-talet f.Kr. låter den bibliske 'Nimrod', även känd som 'Enmerkar' uppföra en monumental byggnad, ca. 8,5 mil söder om Bagdad, Irak. Byggnaden, en fyrkantig konstruktion i sju våningar, blir känd som 'Babels torn'. Templet, som i själva verket är en s.k. 'Ziqqurat', byggs av bränt tegel och reser sig 91 meter högt. På sumeriska kallas templet 'E-TEMEN-AN-KI'; 'Templet som är fundamentet mellan himmel och jord'.

Problemen hopar sig

Men byggnationen tar tid, mer än 100 år, och det är osäkert om den ens hann slutföras. Templet tar sin plats alldeles intill en annan viktig byggnation kallad 'Esagila', vilket var den tidens 'navel', jordens medelpunkt. Tilltaget retar i alla fall upp dåtidens potentat eller huvudgud, som troligen var 'Enlil'. Kanske var det extra känsligt att templet var helgat åt en annan gudom; 'Marduk'. Det hela resulterar i den kända 'Babelincidenten', varvid makthavarna stiger ner (på jorden), förbistrar språket och skingrar folket i alla riktningar. Kommande kungar berömmer sig om att ha slutfört templet men krig och oroligheter raserar stundtals byggnaden igen.

Vari bestod konflikten?

Varför reagerade Enlil's hus så våldsamt på människornas byggnation, detta har alltid varit något av en gåta. Kan det vara så enkelt att templet, bokstavligt, var menat som ett residens åt guden Marduk och hans maka. Marduk var en son till guden Enki och ansåg sig, rättmätigt, vara härskaren över jorden. Enlil, eller möjligen hans söner, hade en helt annan tolkning av tronföljden. Följden blev ett oundvikligt krig som Nimrod till slut förlorar. Slutförandet av templet stoppas, människorna delas upp (sannolikt även genom s.k. genmodifiering). Nimrod demoniseras och framställs som en ondsint upprorsmakare, en 'rebell' som än i dag agerar syndabock för allting ont och dåligt.

Efterverkningar

Idag återstår endast spillror, enstaka stenar, av grunden till Babels torn. Människorna lever med sviterna av den 'utfrysning' som makthavarna organiserade. Skapandet av de olika språken var diaboliskt uträknat; 'Goddag' på ett språk kunde stå för ett 'könsord' på ett annat språk. Allt uträknat för att skapa maximala motsättningar och missförstånd mellan olika folkslag. Krig och hämnd för krig blev vardagen på jorden. Det som byggdes upp revs snart ner igen, ingen sten lämnades orörd och ingen nåd föll över oförrätter. Jorden blev ett slakthus och ett ödelagt land där folket svalt men gamarna kunde äta sig mätta. Inte så mycket har förbättrats sedan den tiden.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-26, 06:01 av JRSN
Annons:
JRSN
2020-09-29, 10:07
#1

Puffar upp inlägget om Babels torn, som ständigt är aktuellt i jordens historia. Inte bara blev det dåvarande språket uppdelat i flera. Det uppstod även en permanent skiljelinje mellan den dåvarande 'guden' och människorna. Oenigheten spred sig sedan till konflikter mellan mänskliga grupperingar. Ännu idag dras vi med dessa motsättningar. Om man skall säga något positivt om språkförbistringen så är det väl att de nya språken har vidgat möjligheten att uttrycka sig på ett mycket mer nyanserat sätt.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: