Annons:
Etikettertidig-historiabibliskturåldrig-skrift
Läst 747 ggr
JRSN
2019-10-20, 17:28

Berget Sinai

Det råder lite delade meningar om var 'Guds heliga berg' är beläget. Den gängse beskrivningen är nog att placeringen är berget Horeb på södra Sinaihalvön, med sina dubbla toppar. Men kanske är det heliga berget beläget på fler än ett ställe och att lokaliteten mer beskriver Guds uppenbarelse än en fysisk plats. Vid foten av ett berg får Moses en uppenbarelse av Gud i en brinnande buske. Senare, vid samma berg, får Moses mottaga de tio budorden från Guds hand. Vid ytterligare ett tillfälle är Moses vid ett berg och får vatten att springa fram ur klippan när han stöter till den med sin stav.

Sinaiberget och pyramiden

Forskaren 'Ralph Ellis' vill jämställa berget med den stora pyramiden i Giza. Han menar att vandrandet i öken i 40 år är en referens till pyramidens dimensioner; 40 x talet 'pi'. Berget skulle vidare vara helgat åt Gud. Tillika det största berget (i regionen), men litet nog för att kunna avskärmas (med ett rep eller dylikt). Basen ansågs helig och fick inte beträdas med skorna på. 

Underlaget sades vara svart som stjärnhimlen, och pyramiden vid Giza har mycket riktigt en grund av svart basalt. Vidare skulle berget ligga vid ökens rand, det skulle vara brant och svårt att bestiga. Dessutom skulle berget ha ett hålrum inuti sig, vilket pyramiden också har. De gamla sumererna lär ha kallat pyramiden 'E-KUR' (Hus som reser sig som ett berg). 

Uråldrig tillbedjan

Muslimer förväntas gå motsols runt den svarta stenen i Kaaba, sju gånger, under 'Tawaf-ritualen'. En märklig parallell är dock att samma ritual lär ha skett kring pyramiden i Giza, vid någon punkt i historien. Har denna vandring något att göra med de starkt magnetiska stenarna; 'Omphalos och Benben', som hade fallit till jorden som meteoriter? Var en av dessa meteoriter till och med 'installerad' i 'Konungens kammare', initierande en kraft som fick hela pyramiden att vibrera? Det finns teorier om att pyramiden i själva verket tjänat som ett stort kraftverk, levererandes trådlös elektricitet.

Pyramidens fullbordan

Blev pyramiden någonsin färdigställd, överdelen med sin toppsten saknas fortfarande? Ett krig mellan uråldriga falanger kan ha stoppat ambitionerna innan pyramiden kunde fullbordas. Pyramidens utsida lär ha varit täckt av vit kalksten och toppen kan ha bestått av en enda pyramidformad sten, belagd med rent guld. Om pyramiden någonsin sågs i sitt fulländade skick måste det ha varit en spektakulär syn. Ett vitt berg gnistrande som solen och med en gyllene stjärna i sin topp.

Uttåget ur Egypten

Vilka var Israelerna vid den här tiden? Ralph Ellis menar att de var likställda med folket 'Hyksos' och att dessa i själva verket var 'Fisher Kings', dvs ett folk som, troligen i skymundan, vördade den astrologiska 'Fiskens tidsålder'. Dock hade de levt så länge i Egypten att de vid detta laget var fullödiga egyptier, med egyptiskt språkbruk. Den andra falangen i Egypten levde dock kvar i dyrkan av Vädurens tidsålder. Detta kan ha gett upphov till att Hyksosfolket till slut utvisades ur landet. Men, tog de därmed med sig stenen från Kungens kammare? Var det detta tilltag som fick den styrande Farao att sätta efter Israelerna, för att återta stenen? Det är kraftiga spekulationer men likväl intressant.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2021-01-01, 12:17 av JRSN
Annons:
NiklasTyreso
2019-10-20, 22:46
#1

Berg är speciella platser. I forntidens medelhavsområde förekom tillbedjan på berg av en gudinna som ofta avbildades med en orm i varje hand. I Anderna har Indianerna gudar som bor i bergen och som gäller att hålla sig väl med, så man inte fastnar i snöstormar eller dras med i jordskred. I Indonesien förekommer tro på att vulkanerna är besjälade med mäktiga andar som man verkligen inte vill förarga. I norden knackade vi in hällristningar i bergen under sten- och bronsåldern. Berg ger god utsikt, så andligt skulle man kunna tänka sig att de är lämpliga platser för insikter eller fjärrskådan. Berg är även närmare himmelen, då man kan tänka sig att himmelsgudar ofta kontaktats på upphöjda platser, som ju var fallet med Mose som mötte Bibelns Gud på Sinai.

JRSN
2019-10-20, 22:57
#2

#1 Jag känner igen den där gudinnan med ormarna som du nämnde. Var det inte en avbildning av Inanna/Ishtar, i någon form?

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

JRSN
2021-11-23, 17:18
#3

Har kommit över en video med en alternativ förklaring till vilken metodik som kan ha använts för att uppföra detta gigantiska byggnadsverk. Inga utomjordingar behövs här utan endast basala men genialiska tekniker. I korthet så tillverkades en typ av 'kalkbruk' som sedan hälldes ner i olika gjutformar. Inget släpande med supertunga stenar således. För de lite hårdare bergarterna, exempelvis granit, så lät man en jättelins smälta stenen med solens hjälp. En mycket inspirerande teori. Videon är lång, över tre timmar, så tag den förslagsvis i delar. 😉

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: