Annons:
Etiketterorakelspåkonstertarottalsymbolik
Läst 3011 ggr
JRSN
2019-09-01, 08:32

Numerologi

Numerologin är en gammal esoterisk lära om siffrornas betydelse. Siffrorna har getts magiska och religiösa innebörder och har använts för att skaffa kunskap om olika företeelser, i synnerhet namn och födelsedatum. I detta system motsvaras varje bokstav av en siffra. 'A' blir 1, 'B' blir 2 och så vidare. Den moderna numerologin lär härstamma från den judiska kabbalismen där det hebreiska alfabetet användes.

Reducering av tal

Om vi till exempel analyserar namnet 'Kalle' får vi talserien; K-2, A-1, L-3, L-3 och E-5. Detta ger summan '14'. Talet 14 behöver sedan 'reduceras' till en enskild siffra. Man adderar då ettan med fyran och får enkelsiffran '5'. Sedan får man slå upp vad femmans numerologiska betydelse är och på så sätt få en beskrivning av Kalles generella egenskaper och inriktning. För att erhålla en mer personlig uttolkning så lägger man även till Kalles efternamn i ekvationen. Man kan även inkludera mellannamn för att få en mer nyanserad helhetsbild.

Vissa tal ses som 'högenergital' och dessa reduceras i regel inte. Högenergitalen är framför allt '11', '22' och '33'. Högenergitalen har således separata betydelser, även om de ibland reduceras ner till sina 'grundtal'; '2', '4' och '6'. Rent allmänt tycks numerologin 'pricka rätt' i många avseenden. Personligen kan jag dock tycka att numerologin blir en smula ytlig i sina beskrivningar. Man kommer liksom till en punkt när analysen inte kommer något längre. Men om man nöjer sig med ganska allmäna beskrivningar så är numerologin ett värdefullt redskap.

Användningsområden

Namn och födelsedatum är nog de mest studerade områdena. Födelsedagens 'tal' tycks också ha en stark innebörd. Vidare kan man titta specifikt på 'vokalerna' i ett namn, vilket sägs avslöja den hemliga delen av namnet; personens 'inre jag'. Konsonanterna sägs istället visa det yttre; personens ansikte mot yttervärlden. För att spåna vidare kan man lägga ihop sitt namn och födelsedatum och se vad detta ger för resultat. Man kan också roa sig med att analysera årtal, exempelvis '2019' och erhålla viss information om årets inneboende kvaliteter.

Egna analyser

Här följer några personliga tolkningar och erfarenheter av enskilda betydelser av siffor, ofta relaterat till specifika datum i månaden. Fokus ligger på enkeltal men även vissa tiotal är beskrivna:

Talet 1

Det är inte lätt att vara nummer ett i olika sammanhang. Den som går först ut har inga mallar att följa, man tvingas bryta ny terräng. Därtill kommer att begynnelse ofta innebär problem, strul och motgångar men resultatet blir bra till slut. Som datum är det en kraftfull och skapande dag, dock med inslag av kaos i inledningsskedet. Ettan leder, men som bekant så blåser det på toppen!

Talet 2 

Tvåan kan stå för motsättningar och stridigheter. Man är inte ensam längre och resultatet kan vara avundsjuka, till och med hat. Det finns en destruktiv sida hos siffran två, djävulen som går i strid med Gud. Men två parter som reder ut stormen blir starkare än den ensamme. För den som hellre följer än leder är tvåan gynnsam. Som datum tycks tvåan inte ha något uttalat inflytande.

Talet 3 

I socialt hänseende är trean ett något bekymmersamt tal. När tre är tillsammans är det ofta en som blir utanför och som tvingas dra sig tillbaka något. Alla goda ting är tre, sägs det, men då är oftast en person i ledande position och de andra assisterar som underordnade. En gryta med tre ben står stabilt även när underlaget är ojämnt. I datumhänseende är trean en rätt så allmängiltig dag.

Talet 4 

Fyran står för stabilitet; husets fyra grundstenar, de fyra väderstrecken och de fyra vindarna. För den som uppskattar säkerhet och trygghet är fyran ett bra val. Men fyran kan bli alltför statisk i sin framtoning, lådan med fyra hörn står oundvikligen i vägen, hörnen hindrar rörligheten. Så även om fyran erbjuder trygghet så kan det tyvärr bli lite väl tråkigt i längden; "inget nytt under solen".

Talet 5

Femman är äventyrets tal; spänning, uppfinningsrikedom och vilja att pröva nya vägar. Femman har inget att erbjuda för den som vill spela med säkra kort. Talet fem innebär mera att agera först och tänka sen. Den femuddiga stjärnan kan stå för andlighet och kunskap men om den vänds upp och ner står den för ondska och svart magi. Femmans energi kräver medvetenhet och närvaro.

Talet 6

Talet sex är inte helt okomplicerat. I det sociala sammanhanget kan en grupp med sex personer lätt splittras upp, detta beroende på att 6 är delbart både med 2 och 3. I en bra situation betyder sexan en familj, föreningen av man och kvinna, enighet. I en sämre situation kan det innebära stridigheter mellan man och kvinna, eld och vatten som bekämpar varandra. Viss instabilitet.

Talet 7

Sju är kontemplationens tal, vilans och tillbakadragenhetens tid. Sju är ett heligt tal; Gud skapade världen på sex dagar och vilade på den sjunde, regnbågen har sju färger, den sjunde vågen är högst, högst av alla himlar är den sjunde. Sjunde steget är återkomsten, med sjunde steget har cirkeln fullbordats, allting börjar om på nytt. Människans liv har sju åldrar, tonernas antal är sju. 

Talet 8

Skall talet åtta respektive nio egentligen existera? Skapelsen använder sig av talen ett till sju, varför skapa fler tal när det inte behövs. Kanske smög sig disharmonin in i världen när basen tio kom till. Åttan har kommit att stå för hyperaktivitet, allt sker på en gång och man hinner inte med. Åttan är en potential portal till andra dimensioner. I kombination med tvåan blir åttan destruktiv.

Talet 9 

Även talet nio kan som sagt ifrågasättas såsom ett legitimt tal. Det har kommit att stå för utförande och avslutning, attribut som egentligen är sjuans kännetecken. I övrigt är nian som en storebror till trean, ett tal som gärna delar upp sig i tre falanger. En av dessa falanger måste, enligt samma resonemang, vara tongivande, annars upphör harmonin. Nian är perfektionistisk, på gott och ont.

Talet 11 

Talet elva reduceras egentligen ner till en tvåa (1+1) men traditionellt står talet kvar för sig själv såsom ett högenergital. Ett mycket kreativt tal, om man klarar av att hantera den kraftfulla energin. Om så inte är fallet kan överaktivitet och överbelastning bli följden. Även elvan utgör en portal till högre existenser, en påtagligt mer positiv kraft än åttans hänsynslösa energi. Elvan är utveckling.

Talet 22 

Tjugotvå är också ett högenergital som ibland reduceras till en fyra. Ännu mer svårbemästrat än elvan. Den som lyckas rida på den här energivågen (utan att trilla av) kan utföra veritabla stordåd. Men talet innebär en betydande risk för psykisk labilitet och i kombination med fullmåne kan vissa situationer bli direkt farliga. Som en stark variant av fyran kan talet skapa "hyperstabila former".

Talet 33

De som förmår använda högenergitalet trettiotre har lämnat alla andra bakom sig. De tycks orka hur mycket som helst och klarar i stort sett av allting. Dessa supermänniskor verkar gå på något slags högoktanigt bränsle men förstår inte riktigt varför andra inte orkar. Talet trettiotre måste med nödvändighet kombineras med stor empati, annars kan ett "förakt för svaghet" uppstå.

Talet 28

Talet tjugoåtta tar jag med enbart i varnande syfte. Kombinationen av tvåan och åttan tycks inte vara gynnsam annat än för de som råkar vara födda just den 28:e, de förses alltid med en större skara av skyddsänglar. Se speciellt upp för detta datum varje månad, företa er inget betydande, om ni kan avstå. Talet tycks på något sätt stå för en 'nedbrytandets energi', vilket förstås också är en kvalitet. Man ska bara se till att det inte är man själv som är måltavlan för den destruktiva kraften.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

In-depth Numerology Meanings! Numbers 1- 9 plus Master Numbers 11 & 22. Learn the Life Path, Personality, Compatibility & Soul Plan of your sacred number!
  • Redigerat 2021-01-26, 23:00 av JRSN
Annons:
NiklasTyreso
2019-09-02, 01:19
#1

JRSN: "Om vi till exempel analyserar namnet 'Kalle' får vi talserien; K-2, A-1, L-3, L-3 och E-5. " K är inte de andra bokstaven i alfabetet, L är inte tredje bokstaven. A är första bokstaven och E är femte, men förklara de andra två.

JRSN
2019-09-02, 08:49
#2

#1 Ursäkta, lite tankelucka där. Efter siffran 9 som är 'I', börjar det om med 'J' som då är 1. 'K' blir då 2. På samma sätt är 'L' lika med 3 eftersom den kommer efter 'K'. Man räknar alltså till 9 och börjar sedan om med 1. 😊

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Farwuq
2019-09-02, 09:34
#3

Högenergital är intressanta, jag är en 11:a.😃

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

JRSN
2019-09-02, 14:38
#4

#3 Då får du mycket gjort, Farwuq! Själv är jag en 5:a. 😃

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

NiklasTyreso
2019-09-03, 01:19
#5

Tack för svaret! Då kan jag börja räkna bokstäver och siffror. I många andliga och religiösa traditioner tror man att namnen en människa har påverkar personligheten, den man är och blir. I Judisk kabbalism tror många att modern undermedvetet andligt känner av sitt barns personlighet och väljer ett lämpligt namn, en när folk drabbats av många olyckor och motgångar förekommer att man byter namn för att byta bana i livet.

NiklasTyreso
2019-09-03, 02:08
#6

https://www.divination.se/numerologi/numerologi-online-namnnummer.html Jag kollade upp på nätet och fick siffran 11: Fantasi, ideal, visioner, ledare. Det stämmer till viss del.

Annons:
JRSN
2019-09-03, 07:10
#7

#5 Namnet har absolut betydelse för den man är och blir. Personligen tror jag man i möjligaste mån bör undvika att ändra namnet. Känslan är att man liksom får 'börja om från början' annars. Man tvingas 'etablera' det nya namnet och arbeta sig igenom alla stadier. Men i vissa fall är nog ett namnbyte nödvändigt.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Kyllan56
2019-09-03, 14:23
#8

På mitt födelsetal är jag 11 och även på mitt namn. Kreativ som attan, kan dock ha svårt att te.x omsätta min kreativitet i fantasin. Jag har läst att 11:or har kommit till jorden för att entusiasmera människor. Att man ve var förman är här.

På den negativa sidan är att jag bränner ut mig och att jag emellanåt måste dra mig undan från folk.

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

JRSN
2019-09-03, 16:20
#9

Wow, många 11:or i detta forumet, här gäller det att hänga med i svängarna! 😉

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Kyllan56
2019-09-03, 17:02
#10

#8 En rättelse! "dock ha svårt att te.x omsätta min kreativitet i fantasin." I praktiken ska det förstås vara.

Undrar om 11:or kan ha med högkänslighet att göra.

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

JRSN
2019-09-03, 18:52
#11

#10 "Undrar om 11:or kan ha med högkänslighet att göra". Kanske inte som regel, Kyllan56. Jag är högkänslig men är ingen 11:a. 👋

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

NiklasTyreso
2019-09-04, 01:43
#12

Mina förnamn räknas ner till 3 och 6 och efternamnet till 2, så totalt är jag en mycket gynnsam 11. Men så är det ju det där med att 3, 6 och 2 alla är problematiska tal, så frågan är om jag är gynnad av mina namn eller om de är problematiska?

Farwuq
2019-09-04, 06:39
#13

Jag gillar att skriva, just nu håller jag på med mina egna tolkningar av folksagor och den del konstsagor.

👍

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Annons:
JRSN
2019-09-04, 09:16
#14

#12 Alla tal har både positiva och negativa kvaliteter, så det är nog inget större problem med 2, 3 och 6. Tvåan är till exempel accepterande och receptiv. De har en mildhet, gillar teamarbete och är naturliga medlare. Treor är aktiva, harmoniska och kan njuta av livet, de är mångsidiga och sällskapliga. Sexor är fostrande, trygga, varma, stabila och husliga. Ref: Numerologi av David V. Barett.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

NiklasTyreso
2019-09-05, 01:18
#15

#14 Tack för tolkningarna. Skönt att inte allt är negativt med mina siffror. Det finns tydligen något som heter livsväg där uträkningen görs på födelsedatumet. Där fick jag 22 så det kändes riktigt gott, bättre än 3+6+2.

Migsjälv
2019-09-07, 14:05
#16

Jag undrar ibland vem som "bestämmer" vad alla olika siffror betyder. Siffran 47 tycks förfölja mig; vart jag än tittar ser jag siffran (okej, inte alltid, men ni förstår). Jag har således googlat ihjäl mig och hittat massor med olika sajter som erbjuder tolkningar. Det svåra är ju att det ofta är motstridig information på de olika sidorna. Är det någon enskild individ som sitter på sin kammare och gissar eller hur ska man veta vad som är "rätt" liksom? Och hur ska man veta när man ska addera siffrorna eller inte? 47 skulle kunna bli 4+7 som är 11, men 11 är också 1+1 som är 2…

JRSN
2019-09-07, 18:32
#17

#16 Jag tror till syvende och sist är du själv som bestämmer vad som är rätt eller inte. Man kan ju lyssna på olika tolkningar men till slut måste man ju själv ta ställning till vad som 'resonerar' med ens eget liv. 11:an kan ha ett budskap som sedan kompletteras av 2:ans innebörd eller tvärt om. Men numerologin i sig går, enligt mig, inte särskilt djupt. Det blir mer en generell betydelse som, i och för sig, brukar stämma rätt bra. En 'fingervisning' liksom. ☝️

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

NiklasTyreso
2019-09-07, 23:20
#18

Jag kollade upp Adolf Hitlers numerologiska siffra, som var 11. Jag kanske borde ändra namn i alla fall så inte jag slipper 11 som jag har nu. Jag är ju inte alls som han.

JRSN
2019-09-08, 09:40
#19

#18 Nääh, det är väl hur man använder sin högenergi som har betydelse. Don't worry, du har nog bra namn som du har! 🌺

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

wildfire
2019-09-08, 16:47
#20

#16 Har följt med i tråden och har samma fundering som dig vem bestämmer siffrorna ? Kanske finns det svar på det någonstans och förhoppningsvis från oerhört urminnes tider inte i modern tid.

Jag är knappast den som borde yttra mig om numerologi för jag är inte insatt alls men har försökt mig på den några gånger genom livet och kan säga för egen del att ingenting har stämt in med den jag är någonsin.

Skeptisk,nja, njo jo det är jag nog lite mer än jag borde erkänna i den här tråden men faktum är när det kommer till sånt här så kan saker stämma in på oss alla och det för mig är inte hållbart men å andra sidan jag är inte insatt i numerologi så jag kanske borde knipa lite tyst 🤐

#17 Jag tror till syvende och sist är du själv som bestämmer vad som är rätt eller inte. Man kan ju lyssna på olika tolkningar men till slut måste man ju själv ta ställning till vad som 'resonerar' med ens eget liv.

Ja men absolut mycket är personligt  både andligt och världsligt  och här är du inne på en sann sak det är att man själv bestämmer eller rättare sagt lyssnar till vad är min sanning om mig själv och vad som resonerar med mitt liv och den jag är där har vi alla svaren  till vilka vi är 👍

Annons:
wildfire
2019-09-08, 17:08
#21

#18 Jag kollade upp Adolf Hitlers numerologiska siffra, som var 11.

Nu blev jag riktigt förvånad, varför i allsindagar kollade du upp just det 😮 av alla vidriga människor  varför kolla upp just honom  😮

Jag fattar inte varför ens dras till den frågan 😕🤔

JRSN
2019-09-08, 17:35
#22

Vet inte om den här betraktelsen har betydelse i sammanhanget, men i alla fall: Under lång tid tyckte jag att svarta katter som korsar gatan betydde otur. Men så började jag fundera över det där och tyckte synd om katterna, varför måste de vara symboler för olycka. Så jag tog ett beslut; från och med nu betyder inte svarta katter något speciellt, om de korsar gatan eller ej. Jag kan med andra ord avgöra själv om detta ska påverka mitt liv eller inte. Och ta mig tusan; har inte sett en svart katt korsa gatan sen dess! Och det var åratal sedan jag tog beslutet. 👍

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Migsjälv
2019-09-08, 17:38
#23

Jag brukar roa mig med att notera siffror som fångar mitt medvetande. Det kan vara en registreringsplåt, och då kan man översätta bokstäverna till siffror eller bara använda sig av plåtens siffror. Sedan brukar jag söka upp siffrorna på denna sajt, och förvånansvärt ofta är texten träffande.

http://sacredscribesangelnumbers.blogspot.com/p/index-numbers.html

Upp till toppen
Annons: