Annons:
Etiketterparanormaltvisionerandligtdrömmar
Läst 1236 ggr
JRSN
2019-08-14, 14:11

En vision av Gud?

Under 90-talet var jag i riktigt dåligt skick; fysiskt, mentalt och själsligen. Utbrändhet och sannolikt effekter av kvicksilverförgiftning gjorde mig helt inkapabel att på något sätt ta del av livet. Jag svalt på grund av oförmåga att tillgodogöra mig föda och vatten. I detta tillstånd av 'limbo' svor jag ve och förbannelse (i mån av ork). Som om detta inte var nog gick jag tillrätta med Gud själv. Jag ställde Gud mot väggen och avkrävde svar på varför någon människa måste genomlida ett sådant helvete; att inte vara bland de levande, inte bland de döda.

En förklarad vision

Till slut kom ett svar till mig, det kom i form av en speciell dröm. I drömmen går jag i ett landskap. Jag kommer fram till ett område, omgärdat av en vit hög mur. Arg och frustrerad som jag är, även i drömmen, går jag runt och kastar dartpilar i alla riktningar, troligen i avsikt att skada de jag kan komma åt. Då kommer en röst till mig, och rösten utgår från ett hus i mitten av området. Huset har inget tak utan är öppet mot himlen. I husets mitt växer ett underbart vackert träd och trädet självt skimrar av strålande ljus. Jag får en känsla av att det är den Universelle guden jag skådar, jag kan inte finna andra förklaringar.

Budskapet

Vad var det rösten sade till mig? Egendomligt nog minns jag inte ordagrant, kanske beroende på att budskapet egentligen inte var formulerat i ord. Men andemeningen var ungefär så här: "Detta är helig mark. Du skall inte gå tillrätta med din skapare." Ungefär så, kort och koncist. Det var allt, förvåningen gjorde att jag vaknade nästan omedelbart. Efter denna upplevelse rann aggressiviteten bort som vatten. Min situation förändrades inte omedelbart men jag kände på något sätt att jag hade stöd från högre ort. Det fanns en mening, även om jag inte såg den då.

Att uppleva Gud

Alla människor har olika erfarenheter av Gud eller Universum. Min var på det här sättet, andra kan uppleva något helt annat. En del möter aldrig någon Gud, de har inte den övertygelsen eller bakgrunden. Jag ser den universelle guden som en medveten men icke-personlig entitet. Denne Gud har ingen egen 'agenda' eller avsikt. Dess enda uppgift är att vara sina själar behjälplig, på det sätt som fungerar bäst i situationen. Den universelle guden har traditionellt hållt sig i skymundan. Kanske är detta något som kommer förändras i framtiden, kanske får vi uppleva Gud mer direkt.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2021-01-02, 19:46 av JRSN
Annons:
NiklasTyreso
2019-08-15, 00:33
#1

Din upplevelse har stora likheter med Jobs bok i bibeln, väldigt likt! Job är god och det går bra men då går en ängel, som vissa kallar åklagaren, andra kallar satan, till Gud och säger att Job är god bara för att han har det då gott ställt. Gud tar då ifrån Job rikedomen, sedan dör hans familj och slutligen tas hälsan ifrån Job, för Gud vill se om Job är genuint god. Job deppar så klart ihop, men är fortfarande god. Då kommer Jobs vänner och de diskuterar (i runt 30 kapitel) vad Jobs lidande kan bero på, men det fattar det inte riktigt. I de sista kapitlen har Gud och Job en uppgörelse där Gud inte ger ett tydligt svar men svarar att Gud är så mycket större än människan så Gud kan göra vad som helst eller ta reda på om människan är genuint god om han vill. Människan står inte i en position där vi kan ifrågasätta Gud. Svaret på frågan blir blir ett frågetecken eller ett konstaterande att Gud ibland handlar på sätt som människan inte förstår. _------- Jobs bok i bibeln är oxå märklig historiskt för den nämner inte Israel, Judar, hebréer och ger inga tydliga hintar om var eller när berättelsen utspelar sig.

JRSN
2019-08-15, 09:06
#2

#1 Jag har ibland funnit tröst i den berättelsen, så att säga  i sympatin med en forntida olycksbroder. Det var en jobbig tid men saker och ting ordnade upp sig och i dag mår jag betydligt bättre och har ett bra liv. Skönt att ha det bakom sig, dock!

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

[Vianca]
2019-08-16, 12:47
#3

Att erfara Gud, är som sägs väldigt personligt. Vi har olika erfarenheter av detta. För mig så är Gud, så olikt det man säger vara Gud. Gud bortom våra förklaringar och tankar. Därför kan vi nog alla erfara Gud utan att vi vet om det. När jag till Gud, blir bönen tom. Men mitt inre ber utan att jag kan höra det/förstå bönen.

JRSN
2019-08-16, 13:06
#4

#3 Intentionen i sig räcker säkerligen. Det sägs att Gud redan vet vad vi behöver innan någon bön ens har framställts. Men av gammal vana vill vi ibland tala till högre makter som till vilken medmänniska som helst. 😇

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Maghan70
2019-08-27, 20:21
#5

Vilken fin upplevelse/dröm/vision!! Jag tvivlar inte ett dugg på att det var Gud som talade med dig.  Det står i biblen att man ska gå in i Guds gårdar med lovprisning, det finns ingen ilska där. Inget ont får komma dit.  Gud är helt enkelt kärlek och där finns ingen ilska. 

Det är oftast först när man ger upp inför Gud, varit arg på honom osv, som Han svarar och hjälper dig.  

Istället för att vara arg.. var ärlig.. säg GUD jag är jättearg.. hjälp mig att förstå hur du är och hur jag kan närma mig dig och få hjälp.  Då svarar han. 

Tro och glädje att kunna lovprisa Gud får man också som gåva från Gud om man frågar om det. 

Hur skall vi lovprisa Herren? Bibeln säger i Psalm 150:1-6   Halleluja!  Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans höga himmel. Prisa honom för hans mäktiga gärningar, prisa honom för hans väldiga storhet. Prisa honom med hornstötar, prisa honom med harpa och lyra, prisa honom med tamburin och dans, prisa honom med strängaspel och flöjt, prisa honom med klingande cymbaler, prisa honom med jublande cymbaler. Allt som lever och andas skall prisa Herren. Halleluja!

Lovprisning är ett andligt offer. Bibeln säger i Hebreerbrevet 13:15   Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn

Vi prisar och tackar Gud för hans mångfaldiga nådegåvor. Bibeln säger i Psalm 103:2   Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör:

Prisa Gud för förlåtelse och besvarad bön. Bibeln säger i Psalm 65:2-4   Lovsång tillkommer dig, o Gud, på Sion. Vi infriar våra löften till dig, du som hör bön. Till dig kommer alla människor för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för tung förlåter du oss.    

Hela skapelsen är som en symfoni som prisar Gud för den han är och vad han gör.Bibeln säger i Psalm 148   Halleluja! Prisa Herren i himlen, prisa honom i höjden. Prisa honom, alla hans änglar, prisa honom, hela hans här. Prisa honom, sol och måne, prisa honom, alla strålande stjärnor. Prisa honom, du himlarnas himmel, du vatten ovanför himlen. De skall prisa Herrens namn, ty han befallde och de skapades. Han gav dem deras plats för evig tid, bestämde en ordning som aldrig förgår. Prisa Herren på jorden, havsdjur och väldiga djup, blixt och hagel, snö och dimma, du stormvind som gör vad han befaller, alla höjder och berg, alla fruktträd och cedrar, vilda djur och boskap, kräldjur och flygande fåglar, alla jordens kungar och folk, alla dess furstar och domare, ynglingar och flickor, gamla och unga. De skall prisa Herrens namn, hans namn är det enda upphöjda, över jord och himmel är hans majestät. Han har gjort sitt folk mäktigt, till ära för alla sina trogna, för Israel, det folk som står honom nära. Halleluja!

Ett bra sätt att prisa Gud är genom musik. Bibeln säger i Psalm 33:1-3   Jubla över Herren, ni rättfärdiga! De redbara skall sjunga hans lov. Tacka Herren till lyrans klang, spela på tiosträngad harpa! Sjung till hans ära, sjung en ny sång, jubla till strängarnas välljud!

Prisa Gud även när ditt hjärta håller på att brista. Bibeln säger i Psalm 34:2-3   Jag vill alltid prisa Herren, ständigt sjunga hans lov. Stolt ger jag Herren äran, de betryckta hör det och gläds.

Prisa Gud för han kan vända sorg till lycka. Bibeln säger i Psalm 30:12-13   Du vände min dödsklagan i dans, du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför skall jag sjunga ditt lov och aldrig tystna. Herre, min Gud, jag skall alltid prisa dig.

Tacka Gud för hans kärleksfulla omsorg. Bibeln säger i Psalm 107:8-9   De skall tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. Han ger de törstande att dricka och mättar de hungriga med allt gott.

Maghan70
2019-08-27, 20:23
#6

Man "lovprisar" inte Gud "bara för att", därför att Gud är verkligen god.  Även i stunder då du övergivit honom, är arg, gjort fel, så hjälper han.  Det får man också uppleva i livet och då är det inte så svårt att tacka Gud, för han är god och rättvis. 

Ju mer du läser Hans ord i bibeln, så ska han öppna upp en ny värld för dig.  Ordet är brödet (Jesus) som ger liv.  

Trädet du såg  är livets träd.  Det står om det också i bibeln. Kram

Annons:
JRSN
2019-08-27, 22:43
#7

#5 #6 Tack, 'Maghan70'! 🌺

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

JRSN
2021-01-07, 16:03
#8

Sett så här med lite perspektiv till den märkliga upplevelsen så kan jag förstå den lite bättre. När det begav sig så blev jag helt enkelt väldigt paff, jag kom av mig i min ilska. Nu efteråt har jag fått en mer intellektuell förståelse av det som hände. Den högste var nästan outhärdligt sval, saklig och ofärgad i sitt svar till mig. Det fanns, som väntat, inget personligt uttryck i budskapet.

Inte heller var svaret någon reprimand till mig. Det var blott en förklaring att jag hade missuppfattat situationen. Den högste vare sig dömde eller välsignade mig. Budskapet som utgick var att den högste liksom är roten, eller ryggen, av mig själv och av alla varelser. Om jag fördömer eller anklagar Gud så bär jag endast ris åt egen rygg, det löser inte problemet.

På kanslisvenska kan man kanske säga att jag hade vänt mig till fel instans. Den svåra upplevelsen som jag hade att gå igenom var aldrig någon dom från en universell Gud. Den 'initiering' jag genomgick var något som jag själv hade godkänt, på någon nivå, i ett ickefysiskt tillstånd. Det som kanske blev fel vid tillfället var att bördan blev abnormt stor. Jag lastade på mig själv mer än jag rimligen kunde klara (med förståndet i behåll).

I efterhand kan jag tycka att 'offret' var mödan värt. Men allting är ju överkomligt när man ser det i backspegeln…

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: