Annons:
Etiketteröversinnligtparadigmskiftenmetamorfossynskhet
Läst 1297 ggr
JRSN
2019-07-04, 10:48

Telepati

Telepati är ju förmågan att meddela sig mentalt med tal, tankar, bilder eller känslor till en annan person, oavsett avstånd. Vetenskapen är förstås skeptisk till fenomenet och anser att alla uppvisade resultat beror på metodfel och bristfälligt utförda undersökningar. Andra, ofta naturnära kulturfolk, ser istället telepatin som någonting enkelt och självklart. Frågan är om telepatin är någonting vi kommer ifrån eller är på väg emot. Telepatin är inte alls så harmlös som den kan förefalla vid första anblicken; man skulle kunna säga att den inte är helt och hållet förenlig med människans nuvarande utvecklingsnivå.

Telepati och integritet

Åtminstone den intellektuella människan gillar att se sig åtskild från andra. Detta innebär att skilja på privata och allmänna angelägenheter. Ingen i den moderna världen vill dela ALLA sina hemligheter med andra, vi är vana att ha ett privatliv som vi inte till vardags lämnar öppet för beskådan. Skillnaden är stor från när vi levde i mindre byar, då gick det inte att hemlighålla något, även om man skulle vilja. En fullt fungerande telepati skulle skapa kaos i det moderna samhället; skeletten skulle krypa ur de enskildas garderober, det sociala livet skulle vändas upp och ner.

Problemet med telepati i dagsläget är människans (generellt sett) omogna känsloliv. Vi har fullt med olösta konflikter i vårt inre men löser problemen genom att projicera dem på andra (själva anser vi oss givetvis oklanderliga). I ett sådant känslomässigt labilt klimat är telepati inte alls någon god idé. Kanske är det därför telepatin inte är utbredd idag. Den styrande energin i sammanhanget (intuition) är nämligen en medveten kraft. Den håller inne med att dela sina välsignelser så länge människan inte är redo. Universum tycks ha en inbyggd spärr som förhindrar oetiskt användande.

Den mörka kraften

Dessvärre kan telepatin likväl missbrukas. Det sker av samvetslösa individer som fullt medvetet gör intrång i andras personliga liv. I synnerhet 'narcissister' tycks ha den obehagliga vanan att olovandes 'koppla upp sig' till andras, ofta närstående personers, medvetandesfärer. Narcissister ser inget problem med att etablera 'svängdörrar' in till andras själsliv, de utnyttjar enkelt olika "kopplingspunkter" som existerar mellan dem själva och deras offer. Den form av energistöld och övergrepp som då uppstår är faktiskt livsfarlig; den behöver identifieras och stoppas i tid.

Telepatins olika former

Det finns olika yttringar av telepati som hänger samman med graden av 'Universell utveckling'. Den första formen av telepati (som även djuren använder) är 'bildtelepati'. I denna skickas bilder eller bildsekvenser mellan sändare och mottagare. Denna telepati är sannolikt den människan använder i den kommande "Vattumannens tidsålder". Längre fram i utvecklingen sker telepatin med ord och talade meningar. Ytterligare någon tidsålder senare sker telepatin i form av skickade 'tankepaket'. Sändaren levererar då ett komplett budskap genom en blixtsnabb "våg" av information.

Slutligen, i en ickefysisk dimension bortom den materiella världen, sker telepatin 'spontant'. Dvs någon kommunikation är inte nödvändig, för i samma stund en individ tänker tanken är innebörden uppenbar för omgivningen. Detta är en bild av 'Enhet'; ett med Gud och Universum, där finns inga hemliga sfärer och inget behov av åtskildhet. Spontan telepati är i själva verket den diametrala motsatsen till det vi nu upplever. Men varje dimension har sin tjusning, vilket är en bra sak, för utvecklingen skapar en meningsfullhet och en vilja att gå vidare; upptäcka nya perspektiv i tillvaron.

P.s. Jag har ingen telepatisk förmåga så ni kan känna er helt trygga och säkra 😉

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2021-01-04, 18:20 av JRSN
Annons:
NiklasTyreso
2019-07-09, 23:39
#1

Innan telefonen var telepati ofta ett sätt att få en känsla för om närstående var på väg hem, om de blev sena, om de behövde hjälp eller råkat ut för olyckor på vägen etc. När jag var kristen och med i en liten kamratlig bönegrupp hände det att folk fick för sig att be för personer som den gången inte var närvarande och trots att vi inte visste omständigheterna för den som var frånvarande var förbönerna ofta förvånansvärt precisa och passade för personen det handlade om. Jag har inte heller så bra telepatisk förmåga eller intuition. Är den någon gång lite bättre så är det nog under bön.

P.O
2019-07-12, 12:06
#2

Nostradamus sa en gång att vi kommer tala med våra djur nån gång i framtiden. Google på det.

JRSN
2019-07-12, 23:41
#3

#1 Någon slags telepatisk förmåga har vi ju. Men den tycks fungera när den själv vill, inte nödvändigtvis när vi har behov av den. 😉

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

JRSN
2019-07-12, 23:43
#4

#2 Det finns som sagt många 'djurviskare' nuförtiden. Ofta tar de emot telepati från djur i form av bilder. 🙂

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: