Annons:
Etiketterparanormaltöversinnligtmagi
Läst 652 ggr
JRSN
2020-05-20, 21:33

Dimensioner - Del 1.

I fråga om andra 'dimensioner' så tycks många fokusera på det som kallas den 4:e dimensionen. Det antas vara en direkt förlängning av dimensionerna 1-3. Emellertid skapar detta direkt en låsning i huvudet, för det går inte ens att 'visualisera' ett sådant tillstånd. En annan vanlig uppfattning är att 'tiden' skulle utgöra den fjärde dimensionen. Jag skall dock visa en helt annan lösning.

En definition

Det jag själv menar med begreppet 'dimension' är ett 'livsområde' vari väsen av olika slag kan leva och verka. Men det kan också vara en 'alternativ aspekt' av ett livsområde. Detta innebär att ett väsens 'perception' skiljer sig från det som andra väsen upplever, i samma område. Levande väsen som är av olika 'klasser', kan alltså leva i ett och samma område utan att ha en störande inverkan på andras liv. Arterna kan med andra ord vara så väsensskilda att de lever 'om lott' med varandra.

'Många boningar'

Det bibliska uttrycket 'I min Herres hur äro många boningar' är välkänt. Men faktiskt beskriver det situationen rätt bra. Det finns dimensioner, inom dimensioner, inom dimensioner; inte i oändlighet men tillräckligt för att förvirra begreppen. Jag ska försöka beskriva en del men kommer ändå bara 'skrapa på ytan'. Så intrikat är denna väv av boningar att det är svårt att skilja dem åt, och det är svårt att skapa beskrivande beteckningar på dem. Vi börjar 'nerifrån och upp' i vår betraktelse.

Storleksdimensioner

Vi börjar vår 'resa' i de dimensioner som bestämmer ett väsendes storlek i förhållande till sin 'modergestalt', vari den lever. I fråga om planeten jorden så finns det en 'stoftdimension' där mikroskopiska väsen vistas. Går man upp en nivå så hamnar man i 'insekternas dimension'. Därefter följer 'människornas dimension' som vi förstås delar med djur, träd etc. Går vi upp en dimension till så landar vi i den 'monumentala dimensionen'. Där finns väsen i storleksordningen av berg, sjöar, floder, skogar etc. Sen kommer vi till 'giganternas dimension' vilket representerar väsen såsom kontinenter, oceaner och havsströmmar. Slutligen har vi nått den 'subtila dimensionen', och den beskriver olika luftlager förknippade med jordklotet. Sjunde dimensionen är 'bortom världen'.

Var inom modergestalten?

Nu till ett nytt 'dimensionsbegrepp'. Häri beskrivs olika dimensioner som har att göra med 'var' väsendet i fråga befinner sig, fortfarande jämfört med modergestalten. I fråga om jorden så finner vi den första dimensionen i jordens 'kärnparti'. Där finns väsen av kristallnatur som ännu inte är så verksamma 'utåt' sett. Nästa dimension är 'den inre jorden', ett mycket mytomspunnet område; ett inre landskap med vegetation och oceaner. Ett steg utåt följer sedan 'magmadimensionen, ett hett och flytande skikt med smält berg och mycket säregna väsen. Utanför jordens yta finner vi därefter den 'Maritima dimensionen', vilket helt enkelt är våra oceaner. Därefter den fasta markens område; 'landmassornas dimension'. Sedan 'atmosfärens dimension' och en sjunde 'ickevärldslig dimension'.

Börjar ni bli trötta i huvudet av alla dimensioner? Vila då och återkom, för resan har bara börjat bland den mångfald av alla livsområden som Universum rymmer. Fortsättning i 'Del 2'.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

iFokus är ett nätverk av intressesajter om allt mellan himmel och jord
  • Redigerat 2021-01-05, 21:52 av JRSN
Annons:
Upp till toppen
Annons: