Annons:
Etikettdemoner
Läst 98 ggr
S
2022-09-27, 18:42

Besväras av en stor samling av demoner

Hej!

Jag vet inte vad jag ska göra med denna situation! Jag har massvis av demoner som ansätter mig. Jag hittade den här sidan nyligen och har tänkt att jag borde kunna få hjälp på den, men jag vet inte vart jag ska vända mig. Dessutom undrar jag vad som finns att göra på egen hand.

Dessa demoner spelar ljusvarelser och försöker lura mig i massor av riktningar. Jag har letat efter ett ljus i mitt liv länge nu, och de tycks blockera sådana krafter från att komma till mig. Samtidigt så vet jag att det är viktigt att inte ge upp hoppet.

Demonerna kommer in medan jag talar och låtsas vara jag också. När jag först besattes led jag av en gormande Gudröst och demoner, men jag är nu hyfsat stabiliserad på en medicindos, men jag vill hemskt gärna bli av med dessa röster.

Jag tror att jag vet vad som är ljusvarelser när jag ser dem nu. Om någon har ljusvarelser i sig kanske en chans finns för att bryta mitt band till dessa demoner.

Har letat sanningar efter sanningar, men ju mer man letar på kristna sidor desto mer förlorad känner man sig när Jesus inte verkar komma efter många böner. I slutändan tänker jag att vad jag vill är att ljuset i världen uppenbarar sig som det är, och utan falskheter och dogmer som jag inte vet vad jag ska tro om.

Annons:
JRSN
2022-09-27, 20:59
#1

#0: Hej och tack för ditt brev! När det gäller demoner och misstanken om demoner så är det av yttersta vikt att man utesluter andra tänkbara orsaker först. Du nämner att du hör röster och tycker dig vara manipulerad av dem. Rent generellt så har detta likheter med shizofrena tillstånd. Du berättar också om att du tar en medicindos mot detta. Har du varit i kontakt med vården och talat med en läkare? Har denna läkare i så fall fastställt en diagnos och satt in adekvat medicin i sammanhanget?

Jag menar inte att du skall besvara de frågorna här men vill bara försäkra mig om att du är medveten om den rätta 'arbetsgången'. Vårdapparaten bör först få sin chans att kunna rätta till eventuella fysiska eller psykiska problem. Därefter, om problemen fortfarande kvarstår så kan man fortsätta med att utröna orsaken till röster och det som ansätter dig. Du behöver då ta reda på om det faktiskt är demoner som stör dig eller om problemen kanske har med 'traditionella' jordbundna andar att göra. Ibland kan dessa båda yttringar likna varandra och vara svåra att skilja åt.

Skickar med ett par länkar som kan vara av värde här:

Ansvarsfriskrivning - Disclaimer

Demoner eller andar?

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

iFokus är ett nätverk av intressesajter om allt mellan himmel och jord
S
2022-09-27, 21:44
#2

Diagnosen är ickeorganisk atypisk psykos. Av de kriterier på demoner så ser mina symtom ut så här:

Demoner:

De verkar som människor, och tenderar ibland vilja kalla sig för människor. Det känns som om jag känner dem, men de är väldigt elaka och säger mycket saker av religiös art. De ändrar ofta min röst till andra röstlägen, än min egna.

Just nu är jag inte starkt deprimerad, men är ganska håglös och har varit torterad och haft många mardrömmar om att djävulen försöker ta mig.

Under mina psykoser var mina röster hatiska mot andra människor, och ja, isolerade mig ifrån dem. Nu lyssnar jag inte på samma vis på dem.

Inga konstigheter som att glödlampor börjar explodera.

"Vet vad som skall ske innan det hänt", svårt att säga.

"Styr och manipulerar människors tankar", tja de försöker både indirekt och direkt. Omvärlden är dock opåverkad. När jag var psykotisk trodde jag att jag kunde kontrollera människors tankar vilket var otäckt.

"Dränerar människor på känsloenergi". Jag håller just nu på och testar att känna mig in i mina känslor mer, och ska se om det hjälper, men ja, jag har trott mycket att de påverkat mina känslor. Jag själv kan också vara en bov här, som fokuserat så mycket på mina projekt och glömt bort att se andra människor och uppleva saker.

"Bryter ner människors självkänsla", definitivt! De säger ofta saker som känns negativa till mig.

"Genererar "meningsfulla tecken" i avsikt att etablera en dialog". Vet inte exakt vad det ska innebära, men de kan komma och spela goda änglar och försöka övertyga mig om saker.

"Hakar sig fast vid en människa och vägrar släppa taget - "Klisterande"", vet ej hur ni menar. Menar ni att det ska kännas som om något faktiskt är inuti en, som om anden klibbat fast sig? I så fall nej, men jag blir ofta störd när jag talar för mig själv av dem och de kommer med röster som inte är mina egna.

"Hämmar vissa signalsubstanser i hjärnan vilket ger panikkänslor", den delen är jag tvivlande kring. Har inte haft panikkänslor på evigheter.

Andar:

Kan orsaka fysiska men eller skador

Nej, inget sådant!

Kan orsaka obehag, tyngd, el. huvudvärk

Jag är lite nedstämd och dragen till extremerna i känslolivet har jag känt av, men annars nej.

Jagar bort personer genom rädsla

De vill ofta att jag dör, förintas. De spär ett sådant hat som jag undrar om riktiga andar skulle spä.

Flyttar på föremål, kastar saker, öppnar skåp och luckor. Leker med elektronik.

När jag var på mitt rum därhemma hos mina föräldrar hade jag en ande som gillade att föra oväsen när jag spelade in och förstörde mina inspelningar. Detta har inte hänt sedan dess. Nu bor jag någon annanstans.

Lever ofta kvar i en förgången tid

De säger samma saker ofta, men inget mer än så.

Vill få människor att ändra uppfattning

Ja de vill att jag tar livet av mig och försvinner från världen, att jag tappar tro på godhet och gör vidriga saker. De vill ta över mig

Dränerar människor på fysisk energi

Som sagt, jag undersöker nu om jag är en bov till den saken, men det har ofta känts som om något annat kommer över mig.

Bryter ner människors initiativkraft

Mest gör de det indirekt genom att säga negativa saker till mig telepatiskt. Men de kan också försöka ta över mig, försöka säga saker som verkar bra, men göra idéerna så dåliga att det inte hänger ihop.

Försöker kommunicera genom knackningar, viskningar eller otydligt tal

Händer inte.

Kan snylta på en människas sedvänja, idévärld eller missbruk

Tror inte det.

Gastkramar, håller fast sina offer i sömnen - orsakar ångest och rädsla

Nej.

Schizofreni:

Det som talar för det är att rösterna kan vara tillmötesgående ibland, som när jag haft drömmar kan de komma och hjälpa med drömtydning. Vet ej om det är någon strategi för att fånga mig, men det slutar alltid dåligt om jag lyssnar noga på dem. De försöker ofta ta kontrollen över mig.

Det som också talar för det är att de kan säga saker som inte alltid hänger ihop. De kan inte alltid formulera sina tankar, men jag tror att de lever.

  • Redigerat 2022-09-27, 22:18 av Serhopp
[Borttaget]
[Borttaget]
2022-09-27, 21:49
#3
S
2022-09-27, 21:50
#4

Kunde inte radera. Försökte skriva ett svar på första kommentaren. Du kan läsa mitt svar ovan istället.

  • Redigerat 2022-09-27, 21:55 av Serhopp
S
2022-09-27, 22:09
#5

Ville bara tillägga att de faktiskt klibbar fast sig på något andligt sätt, men inte kroppsligt. De kan komma och gå, och när de försvinner brukar jag konstigt nog sakna dem. Det är väldigt förvirrande.

JRSN
2022-09-27, 22:38
#6

#2: Hej, det var mycket att fundera över. Av det du beskriver så verkar det mer vara 'väsen' av demonisk natur än vanliga andar/spöken. 'Klistrigheten' i det här fallet innebär att demonen inte vill släppa taget. Om de går ut ur kroppen tillfälligtvis så dras de snabbt tillbaka igen, de behöver den drabbades känsloenergi, som är deras föda.

Den extrema elakheten hos dessa väsen och deras tendens att generera mardrömmar tycks också peka mot demoner. Egenheten att ändra någons röstläge är ett typiskt tecken på demonisk aktivitet, även viljan att försöka isolera den drabbade. Tycker mig se en viss tankepåverkan av det du skriver.

Det är inte så vanligt att demoner talar direkt till sina 'utvalda'. Men eftersom du verkar ha en stark andlig känslighet så kan den egenskapen bli tongivande. Mest vanligt är att demonerna låter sitt offer 'se samband' i bild, text och i andra människors uttryck. Detta är en subtil påverkan som inte alltid är så lätt att urskilja.

'Håglöshet' är en demonegenskap, vet inte hur starkt detta yttrar sig hos dig. Demoner 'tar bort' människors dragning till sina favoritsysselsättningar. Det man vanligen älskar att göra känns plötsligt meningslöst. Detta tros ha med hämning av vissa signalsubstanser i hjärnan att göra.

När det gäller åtgärder mot dessa tillstånd så måste jag nog återkomma i morgon med mer information. T.ex. 'röster i huvudet' skulle möjligen kunna dämpas med hjälp av visualiseringar. Återkommer om detta!

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Annons:
JRSN
2022-09-28, 09:01
#7

Fortsättning av resonemanget i föregående inlägg #6. Vill återigen poängtera att förslag och synpunkter här inte är någon behandling eller förslag till behandling. Det är bara ett resonemang kring fenomenet och vad som kan tänkas lindra detsamma.

För att göra en liknelse med paranormala intryck från andevärlden så finns det vissa 'visualiseringar' man kan göra för att dämpa sådana upplevelser. Samma teknik skulle kunna vara tillämpbar i det här fallet. Syftet är alltså att dämpa eller tysta störande röster som upplevs inuti huvudet, i medvetandet.

Teorin är att vi ständigt har en 'psykisk dimension' närvarande som följer lite andra lagar men som har igenkänbara attribut; röster, personer, miljöer etc. Vissa människor tonar väldigt lätt in på den sfären, andra märker aldrig eller extremt sällan av den. I typfallet så kan man erhålla intryck från denna psykiska sfär när man är i ett meditativt tillstånd, eller mitt emellan dröm och vaka. Röster och bilder är då mycket subtila, neutrala och icke störande. De existerar endast passivt i 'omgivningen'.

Man behöver alltså skilja på den psykiska dimensionen i sig och själva åtkomligheten till densamma. Den psykiska dimensionen finns alltid, det kan man inte påverka men möjligheten att förnimma den varierar. Demoniska väsen har enkelt tillträde till den psykiska sfären och där ligger problemet. Man kan alltså göra två saker; dämpa upplevelsen av den psykiska dimensionen, och/eller avlägsna de demoniska entiteterna.

För att generellt dämpa de andliga intrycken skulle jag föreslå den metod som mediet Camilla Örnberg föreslår i länken nedan i stycket 'Modererad paranormal perception'.

Vikten av personligt skydd

För att avlägsna demoniska entiteter rekommenderar jag de visualiseringar som beskrivs i länken 'Demonutdrivning' nedan. Man kan försöka på egen hand.

Demonutdrivning

Hör av dig om det uppstår svårigheter eller frågor.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

iFokus är ett nätverk av intressesajter om allt mellan himmel och jord
Upp till toppen
Annons: