Annons:
Etikettervisionerhealingexistensplananimism
Läst 130 ggr
JRSN
2020-12-03, 20:00

Delfiner - Havens människor

Enligt mitt eget sätt att se på världen så är jordklotet uppdelat i olika 'existensplan'. Vart och ett av dessa har sina livsformer, inklusive människoväsenden. Den inre, ihåliga, jorden har människor som förmodas vara högresta och möjligen även av androgyn natur. I molnlagret påstår jag att alverna (tomtarna) residerar. Högre upp finner vi kerubänglar och längst upp serafänglar.

Modergestalten

Enligt animismen är varje himlakropp levande, besjälad och en 'modergestalt' för lägre stående väsen av olika slag. Modergestalten är att se som en 'lök' med skikt eller lager som utgör existensplan av allt mer 'förfinad' materia, ju längre ut man kommer. Det innersta lagret är den kristallina jordkärnan. Människorna där är fortfarande av förandligad natur. Sedan, i den 'inre jorden', återfinns fullt fysiska människor som lever i en mycket skyddad och harmonisk omgivning.

Havens människor

Det tredje existensplanet, inifrån sett, är förstås oceanerna med sin mångfald av levande väsen. Men förekommer även människor i oceanerna? Om så är fallet, varför har vi inte observerat dem? Visserligen berättas det i myter om 'Sjöjungfrur', 'Sirener' och 'Undiner'. Men som jag tolkar det så är dessa väsen inte fysiska utan mer andliga eller 'psykiska' väsen. Kanske är frågan fel ställd, vi kanske har sett havens människor fastän vi inte identifierat dem som sådana. Jag tänker förstås på de så välkända och vackra 'delfinerna' som existerar i ca. 40 olika arter.

Definitionen av människa

Vad är då en människa, enligt någon lämplig norm; är det enbart tillgången till två ben, två armar och ett huvud? Kanske är definitionen lite vidare än så, nämligen förmågan att meddela sig genom ett 'språk'. Frågar man forskningen så håller de sig skeptiska till delfinernas förmåga att tala med varandra. De har inte kunnat urskilja någon kommunikation som de kan begripa och drar därför slutsatsen att delfiner endast är djur. Detta trots att delfiner i ett delfinarium sänder mycket livliga 'visslingar' inbördes just innan ett av deras 'trick' skall utföras.

Personligen hyser jag inga tvivel om att just visslingarna utgör delfinernas språk. En dröm, en vision, gjorde mig uppmärksam på detta. I visionen simmade en delfin fram till mig, och visslingen som utfördes var - mitt namn på delfinspråket! Jag var givetvis fullkomligt 'blown away' av den upplevelsen men skulle idag inte kunna komma ihåg lätet. Men vissheten som dröjde kvar var att delfiner utan tvivel har ett språk och att de i förlängningen måste ses som människor. Det är förmodligen en tidsfråga innan delfinernas språk kan avkodas och förstås.

Delfinernas kunskapsområden

Delfiner kan naturligtvis mycket mer än bara hoppa och göra konster inför publik. De är kända för att ha en helande förmåga och kunna hjälpa funktionshindrade barn och vuxna. Men även människor i gemen mår mycket bra i delfinernas närvaro. De tycks kunna 'läsa av oss' väldigt bra i fråga om vår balans känslomässigt. Kändisen 'Robin Williams' fick sig en liten reprimand av en delfin när han endast ville 'flamsa och skämta' i mötet med dem. Men efter det första mötet kom de bättre överens.

Delfiner är förstås mycket sociala väsen och har en stark sammanhållning. Exakt hur deras världsbild ser ut är förstås svårt att veta något om. Jag har en svag aning om att de kan härstamma från Sirussystemet och en vattenplanet som finns där. Är de möjligen här för att hjälpa människan i hennes utveckling? Människans förödande miljöpåverkan, herrelösa fiskenät och störande ekolod har givetvis satt en svår press på delfinernas livssituation. Detta faktum behöver de inte ens förmedla till oss.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

SEE HOW ROBIN WILLIAMS BECAME INTERESTED IN EXPERIENCING PLAYING WITH THE DOLPHINS IN THE WILD.
  • Redigerat 2021-01-05, 20:02 av JRSN
Annons:
Upp till toppen
Annons: