Annons:
Etikettertidig-historiasamhälleanimismmytologi
Läst 320 ggr
JRSN
2020-10-01, 12:04

El Dorado

I början av 1500-talet gav sig conquistadoren och upptäcktsresanden Francisco de Orellana ut på en seglats längs Amazonasfloden. När han senare återförenades med sin ledare Gonzalo Pizarro berättade han om en civilisation i Amazonas inre delar, en rik kultur med städer, byar och bevattningssystem. Målet var förstås att finna Inkaindianernas beryktade stora guldskatt.

El Dorado - Den förgyllde

Ryktesvis berättade Orellana även om en stor indianledare som kallades 'Den förgyllde'. Var detta en observation av den lokala befolkningens tradition att måla sin kung med guldpulver? Ett misslyckat försök gjordes att återupptäcka Orellanas försvunna civilisation. Men åren gick och berättelsen om 'El Dorado' förpassades till mytologins och fantasins område. Långt senare sökte man på nytt efter det mystiska folket i Amazondeltat men de var spårlöst försvunna.

Den svarta jorden

Underliga 'öar' av grön vegetation upptäcktes emellertid på den i övrigt näringsfattiga gula savannen. Vid närmare undersökning befanns jordlagret vara mycket bördigt med en intensivt svart färg. Uppblandat med jorden fann man rikligt med träkol. De svarta jordarna har daterats från 500 till 2500 år gamla men jordlager på hela 7000 år har hittats. Uppenbarligen har någon mycket fiffig person löst problemet med att jordarna hela tiden urlakas under regnperioderna. Man hade observerat att kol framställd i syrefattiga 'milor' hade förmågan att lagra näring samt bibehålla fuktigheten. Tillsatt fiskrens gjorde att halterna av fosfor ökade.

Mer grundliga studier av den svarta jorden har visat att förekomsten av 'Glykoprotein' samt 'Glomalin' binder näring och organiskt material. Den s.k. 'mykorrhizasymbiosen' gynnas, ett utbyte mellan svamprötter och kärlväxter. Det märkliga här är att jorden växer och nybildas av sig själv. Tillväxten beräknas till ca. 1 cm per år. Några fördelar med jorden: Förbättrad tillväxt, minskat utsläpp av metan och kväveoxid. Kolet har lång 'halveringstid'. Jordens försurning minskar och jordstrukturen förbättras. Mängden av tillgängligt kalcium, fosfor, magnesium och kalium ökar. Mängden mikroorganismer ökar liksom jordens 'mikrobiella andning'.

En forntida högkultur

Lokalbefolkningen lyckades med konststycket att 'tämja naturen'. Oerhört rikliga skördar gavs och kulturen blomstrade. Imponerande vägar anlades mellan städerna på savannen. Vägarna var så breda att fyra hästar i bredd kunde gå på dem. Vägarna liksom städerna var uppresta till en viss höjd över savannen. Därigenom kunde man gå torrskodda under de årliga översvämningarna. En stor mängd keramikskärvor har återfunnits i stadsområdena. Av en del skärvor kan man utläsa att vissa keramikföremål måste ha varit mycket stora, gott och väl över en meter i diameter.

Gult guld, eller svart?

Spanjorerna letade förgäves efter El Dorados ofattbara guldskatter. Men kanske missbedömde de situationen, blinda som de var i sin guldfeber. Rikedomen låg aldrig i det gula guldet, men väl i det svarta. Den svarta jorden var så generös, så genialisk att folket kunde leva en rik och guldkantad tillvaro. Likväl så försvann 'Amazonerna' till sist. Kanske var det till följd av en naturkatastrof eller så gick de under som en följd av conquistadorernas gifter, osunda livsstil och frekventa sjukdomar. Den otroliga civilisationen föll i glömska, men lever ändå!

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-26, 05:25 av JRSN
Annons:
[Borttaget]
[Borttaget]
2020-10-24, 02:13
#1

Inlägget är borttaget

Upp till toppen
Annons: