Annons:
Etikettertidig-historiabibliskturåldrig-skrift
Läst 753 ggr
JRSN
2019-12-08, 16:19

Ariel, Ariel

Ariel är profeten Jesajas namn på Jerusalem. Vad är det med denna stad, att den är så utsatt för konflikter, så plågad av oenighet och stridigheter? Men 'Ariel' eller 'Uriel' är även den mörke ärkeängeln, människornas åklagare, som genom katharsis renar människosläktet. Varför söker sig alla till denna stad, trots att den bringar så mycket smärta och förstörelse? Det sägs att Jerusalem är Guds stad, men vilken gud talar vi då egentligen om. Det kan vara av intresse att försöka bena ut stadens ursprung för att förstå vad den spelar för roll; då, nu och i framtiden.

Tidig historia

Jerusalem lär ha grundats ca. 3000 f.Kr. med namnet 'Ursalim', vilket skall betyda 'Guds fundament'. Men en stad, 'Rushalimum', lär ha utpekats som en fiende till Egypten redan för 6000 år sedan. Egypten lär tidigt ha haft kontroll över landet Kanaan och dess städer. Intressant är dock att den Sumeriska civilisationen nämner staden såsom 'SHU.LIM', vilket skall betyda 'den oöverträffade platsen av de fyra regionerna'. Forskaren Zecharia Sitchin har beskrivit ett tidigare nätverk av städer som låg mellan floderna Eufrat och Tigris. Ett attentat eller en olycka gjorde dock att hela platsen var tvungen att flytta västerut. Utgjorde städerna i själva verket flygfyrar för de utomjordiska Anunaki's farkoster, detta kan inte uteslutas. Samma nätverk etableras nu i området runt Jerusalem.

I den 'gamla världen', innan gudasönernas ursprungliga område kontaminerades av radioaktivt nedfall, låg deras kontrollcentrum med det 'allseende ögat' i staden 'Nippur'. När hela denna organisation fick flytta kom det nya kontrollcentret att ligga i - Jerusalem! Staden blev Anunakis motsvarighet till vår tids 'Houston', ett samordnande centrum för rymdskyttlar. Människorna på den tiden måste ha bävat av vördnad för denna plats. Detta var ju punkten varifrån trafiken mellan himmel och jord koordinerades; naveln mellan Gud och människan. Lätt att förstå då varför staden tillskrevs så stor betydelse. Men Anunaki har ju, åtminstone tillfälligt, lämnat jorden i människans vård. Frågan är om staden fortfarande är aktiv såsom kontrollcenter. Människan ser kanske mer det symboliska värdet.

Den styrande guden

Åter till gudasönerna och deras inflytande. Dessa lät alltid dela upp territoriet mellan sig, och i fråga om staden Jerusalem, vilken 'gud' kan den knytas till? Med tanke på att Jerusalem var det nya kontrollcentret så faller lotten onekligen på guden 'Enlil'. Varför? För att epitetet till denna gudason var: 'Lord of Commands'. På svenska blir detta 'befallningens herre', eller i mer fri översättning: Herren över kommandocentret. Men denne 'gud' är en mycket lokal sådan, en visserligen mäktig herre men inte någon allsmäktig gud. När man därför kallar Jerusalem 'Guds stad' så är det kanske missvisande. Enlil hade onekligen inflytande över människorna, men det var sällan något gott inflytande.

Framtidens Jerusalem

Vad händer när folket från Anu återvänder till jorden, vilket sannolikt kommer att ske. Kommer gudasönerna åter att tillskriva Jerusalem lika stor betydelse? Rent tekniskt så behövs knappast några inflygningsleder längre. Anu's folk har troligen nått mycket långt i fråga om tekniska framsteg på över 2000 år. Möjligen har Jerusalem fortfarande ett symbolvärde även för Anu. Jordens kungar, som sattes in som förvaltare över planeten, har sannerligen inte förvaltat sitt kapital på ett bra sätt, tvärtom har de lagt länderna i ruiner. Det blir nog inte så roligt för dem, när det drar ihop sig. Människorna i sig kan inte klandras. De arbetar som de alltid gjort och försöker att överleva dagen.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-28, 14:58 av JRSN
Annons:
JRSN
2020-07-07, 10:55
#1

På sommaren är man kanske inte fullt så aktiv att skriva nya inlägg. Puffar därför åter upp ett äldre inlägg som handlar om Jerusalem och dess historia. Det kan ju hända att Jerusalem kommer stå i fokus för händelser i framtiden. Vissa profetior tyder på det och Bibeln ägnar mycket intresse åt staden. Speciellt Lukasevangeliet 21:20-36 ger antydningar om en dramatisk framtid. Eller har det redan hänt?

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: