Annons:
Etiketterpersonlig-utvecklingparadigmskiftenhealingmetamorfos
Läst 1430 ggr
JRSN
2019-09-29, 10:10

Homeopati

Homeopati är en av de mest smutskastade och misskrediterade läkekonsterna, åtminstone i Sverige. I andra länder, som exempelvis Tyskland, har metoden en helt annan status och är allmänt accepterad. Orsaken till motståndet i vårt land är sannolikt att metoden bygger på principer som inte är kända av vetenskapen. En bidragande faktor kan vara att beståndsdelarna i den homeopatiska processen är så små att de, ännu inte, kan mätas med 'evidensbaserade' metoder. Jag skall dock, på teoretisk väg, försöka visa den verksamma grunden.

En ny syn på materia

Materiella partiklar är inte punktformiga utan består mest av tomrum. Detta tomrum i sig (vakuum) är för övrigt inte tomt utan har en struktur. Denna struktur är (enligt mig) uppbyggd av en slags basenheter, som jag har valt att kalla 'Nol'. Enheterna fördelar sig i vakuum enligt ett mönster som liknar 'kubisk tätpackning'. Emellertid är enheterna inte tätpackade, de fördelar sig på jämna avstånd från varandra enligt principen; 'sjunde steget är återkomsten'. Man måste dock betänka att även 'tomrummet' mellan Nol skall ses som enheter i sig. Dessa 'icke-enheter' kallar jag 'Nil'. Nol och Nil bygger upp den struktur som vi kallar 'vakuum'.

Schematisk bild av vakuum i endast två dimensioner

Laddade partiklar

Partiklar kan bestå av materia eller s.k. 'anti-materia'. I den här modellen definieras en vanlig elektron såsom ett område i vakuum som har ett överskott av Nil. Elektronen har förstås även en antipartikel, vilken följaktligen definieras som ett underskott av Nil i vakuum (eller om man vill, ett överskott av Nol). I vår del av kosmos ser vi sällan elektronens antipartikel (positronen). Istället är elektronen dominerande, tillsammans med den större, positivt laddade 'protonen'. Även om elektronen är en mycket enkel partikel så är den likväl sammansatt. Bilden nedan visar en förenklad modell av elektronen, omgiven av två 'neutriner'.

Elektronen med neutriner i två 'energiskal'

Elektronens inre struktur

Bilden visar en inre huvudpartikel bestående av ett överskott av Nil. Den betecknas 'ne' vilket står för 'naken elektron'. En sådan naken elektron är inte komplett. I sitt grundtillstånd behöver den även två omgivande neutriner. Neutriner anses inte ha någon laddning men de existerar dock som antipartiklar av varandra och måste likväl ha en viss kapacitet för laddning, även om den är liten. Detta menar jag är identiskt med vad partikelforskarna kallar den 'elektrosvaga kraften'. I elektronens fall så binder sig två neutriner till den motsatt laddade elektronen. Men på grund av att neutrinerna stöter bort varandra så kommer de att hålla till i olika 'energiskal'. Ett fenomen kallat 'spinn' (en slags rotation) bidrar också till åtskillnaden.

Fria vakuumenheter

Först nu kommer vi till kärnan i begreppet 'Homeopati'. Det visar sig att den nakna elektronen även samlar på sig 'fria enheter av Nol'. Dessa minimala (icke kvantifierade) enheter kommer att lägga sig som ett tunt skal runt den nakna elektronen. Skalen kan märkligt nog finnas till oberoende av elektronen, och således måste denna form av materia erkännas en självständig existens. Jag identifierar detta materieslag såsom 'eterisk materia' och den tillhörande sinnesfunktionen 'lukt'. Homeopater hävdar ofta att deras preparat är känsliga för dofter.

Det är således den 'eteriska materien' som är verksam i homeopatiska preparat. Medlen är så uttunnade att inga materiella partiklar finns kvar. Det som dock finns kvar är den eteriska materien. Denna materia 'känns igen' av kroppen och genom att utnyttja kroppens förmåga att reagera på 'liknande substanser' så kan terapeuten framkalla sådana reaktioner som bidrar till att människan tillfrisknar. Detta är vetenskap, inte hokus-pokus.

p.s. Även neutrionskalen kan existera oberoende av elektronerna. Denna form av materia bildar vad jag kallar 'nervkroppen' och sinnesfunktionen förknippad med den är 'känsel'.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-28, 20:14 av JRSN
Annons:
NiklasTyreso
2019-09-30, 20:03
#1

Jag har den udda hobbyn att läsa fackgranskade medicinska artiklar som rör hälsa och livslängd. Även om jag inte studerat eller prövat homeopati så har jag ibland sett enstaka artiklar med positiva resultat för homeopatiska preparat. Världen är sällan svart-vit. Jag tror vissa preparat är overksamma men ger positiva placeboeffekter. Andra preparat fungerar nog, men kanske inte är tillräckligt utforskade. Homeopatin är känd för att späda ut preparaten så det i princip bara är vatten kvar, men de har olika koncentrationer på olika preparat, så alla kanske inte är helt utspädda till 100%vatten. Det finns vissa ämnen som har olika effekt vid låga doser (ex triggar immunförsvarsreaktion) och andra effekter i högre doser har andra effekter (ex giftiga). Det kallas hormesis-effekt. Jag tror både företrädare för homeopati och företrädare för skolmedicinen är för polariserade i sina åsikter. Ska några våga forska om homeopatiska preparat eventuella effekter och verkningsmekanismer, då måste de klara av att bli brutalt svartmålade av andra som hatar/älskar homeopati.

JRSN
2019-09-30, 21:38
#2

#1 Jag tror att forskningen ligger lite för långt efter i fråga om homeopati. Det skulle behövas några banbrytande upptäckter för att forskningsvärlden ska våga ta i ämnet mer seriöst. Placeboeffekter ska inte ringaktas, men jag är tämligen säker på att homeopatin anser sig kunna producera resultat som överträffar placebo.

Min teoretiska grundforskning är kanske en droppe i havet men någonstans ska man ju börja. Det intressanta här är att jag inte var ute efter belägg för homeopati när partikelmodellen togs fram. Dessa funderingar kom långt senare.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Pyttelite
2019-09-30, 21:48
#3

Borde det inte vara enkelt att bevisa att homeopatiska läkemedel är så effektiva som ni säger?

Varför undanhåller ni oss bevisen? Visst borde det fungera precis på samma vis när det gäller hur man bevisar för ett traditionellt läkemedel och ett homeopatiskt?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


JRSN
2019-09-30, 23:49
#4

#3 Inlägget är teoretisk grundforskning bestående av argument och analyser. Jaga efter bevis för eller emot får andra göra, om de vill lägga tid och energi på det.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Pyttelite
2019-10-01, 02:28
#5

#4 Jag förstår faktiskt inte ditt svar. Ad är teoretisk grundforskning för något? Så du menar att det finns teoretiska bevis men inte praktiska? Var det inte så att poängen skulle vara att man blev botad/frisk av att använda homeopatiska läkemedel om detta inte kan bevisas vad är då poängen?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


JRSN
2019-10-01, 07:56
#6

#5 Svar har givits via PM.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Annons:
NiklasTyreso
2019-10-06, 20:45
#7

Hittade ingen effekt av homeopati för IBD: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/31483486/?i=2&from=homeopathy%20efficacy En liten studie som såg viss effekt av homeopati mot PMS: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/31434111/?i=3&from=homeopathy%20efficacy En liten studie som fann att homeopati var bättre än placebo mot insomningssvårigheter: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/30935555/?i=8&from=homeopathy%20efficacy En studie som visade att homeopatisk spädning av chilli peppar var effektiv mot svettningar i övergångsåldern: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/30736083/?i=14&from=homeopathy%20efficacy Liten studie som visade att ett homeopatiskt preparat minskade inflammatoriska cytokiner och minskade smärta: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/30202036/?i=22&from=homeopathy%20efficacy Det finns massor med fler små studier som visar på viss effekt av vissa homeopatiska preparat.

JRSN
2019-10-06, 23:23
#8

#7 En bra och grundlig efterforskning, imponerande! Uppenbarligen går det att finna bevis för att homeopati har viss effekt på olika sjukdomstillstånd. Om sen vetenskapliga institutioner tycker att detta räcker är kanske tveksamt. Skulle tro att ett 'vetenskapligt kriterium' är att ha ett påtagligt verksamt ämne som kan påverka kroppen åt det ena eller andra hållet.

Forskarna 'Masaru Emoto' och 'Jacques Benveniste' har båda gjort undersökningar om att 'vatten har minne'. Även när samtliga materiella partiklar av ett visst ämne har avlägsnats så fortsätter vattnet att leverera det ursprungliga ämnets egenskaper.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

wildfire
2019-10-08, 17:01
#9

Jag är en av dom som fick en riktigt dålig erfarenhet av homeopati och då är jag den som alltid ser till att det alternativa prövas först men jag råkade ut för en som skulle ha  gott rykte om sig men det visade sig att alla diagnoser han ställde på mig var helt fel.

Det här var några år sedan nu så jag minns inte allt han sa att jag hade och jag sökte för sköldkörtel som är behandlad med radioaktiv jod vilket slog ut min giftstruma och tog död på sköldkörteln men eftersom det för mig känns fel med vårdens medicin så provade jag på och jag hade alla möjliga krämpor men sköldkörteln den kom knappt på tal.

Jag bryr mig inte om vetenskapliga tester däremot bryr jag mig när jag ser att det alternativa fungerar men här gick jag på en nit utan dess like och fick  sen homeopatiska medel hemskickade som luktade mest vatten så dom  åkte i slasken fortare än kvickt.

Enligt den mannen hade jag kärlkramp, jag hade problem med magen och det är typiskt att jag gått och glömt resten men det var diagnoser som öht inte stämde in på mig.Jag var mer sjuk när jag gick  än när jag kom kan man säga och jag är en frisk typ som sällan ens har en förkylning. Ingen värk och inga problem med nån mage tvärtom den mår prima så mitt besök det blev bara tok av det.

Efter det besöket blev jag aningen skeptisk mot homeopatin men vet också att de finns dom som kan sin sak lika som med annan alternativ medicin och gör en suverän insats för dom som söker upp deras hjälp och där människor verkligen blivit friska från alla möjliga krämpor.

Den mannen jag besökte lär ska ha bra rykte om sig likaså hans dotter som jobbar på samma ställe men i deras fall måste jag fundera hur står det till med kunskapen i all den tid jag gick därifrån med mer sjukdomar och sköldkörteln var knappt intressant som jag faktiskt sökte för.

Han påstod också att den kunde få liv igen men det är inte sant den är ur funktion helt efter radioaktiva jod behandlingen och jag tog upp det här med min ordinarie läkare som själv är inne på det alternativa och dissar inte den biten vilket gjorde att han snabbt såg till att ta prover i mängder helt utan att jag bett om det men han är sån och är helt fantastisk med sina patienter och vi har haft långa samtal om den alternativa vägen som han ställer sig positiv till.

Proverna visade mer än bra för homeopaten sa även nåt om inre organ,jo nu minns jag det var lever  njurar både binjurar och njurarna som var åt fanders  sen den där kärlkrampen,magen med mera det var flera diagnoser som jag glömt nu och inget var det fel på men det visste jag ju redan så jag åkte verkligen på en nit vad gäller mötet med en homeopat och min ordinarie läkares prover visade att den homeopaten hade  fel i sina diagnoser.

Dom var trevliga och mötte mig väl men något jag reagerade på var undersökningen där fanns ingen utrustning för irisdiagnostik utan bara en sketen förstoringslampa  ni vet såna där dom äldre har när dom ser dåligt .

Allt jag fick göra var att berätta mitt om sköldkörteln som inte ens kom på tal mer än jag ser att den går för sakta men det var fel det också för den är utslagen och var tidigare överaktiv nåt som jag blev riktigt klen i för många år sedan innan radioaktiv jod behandling.

Jag fick lägga mig på en gammal hård brits och fem minuter max så hade han ställt alla dessa konstiga diagnoser på mig som inte alls stämde i all den tid jag mår bra och känner mig både glad och frisk. Under dom fem minuterna var det ett himla tjat om att jag inte hade cancer nåt jag inte ens sökt för så vad var det där kan jag undra för han gick på om det så kraftfullt så vad ville han få mig in i för tro där. Allt var verkligen märkligt från början till slut och fem minuters undersökning gav så många diagnoser så jag borde ha knatat ut från deras mottagning på knäna så klen som jag var enligt honom.

Jag kommer alltid att förespråka det alternativa men homeopatin den fick sig en rejäl känga som lever kvar i mig och jag blev skeptisk till det där men samtidigt vet jag också att det finns dom som verkligen kan sin sak men eftersom den här mannen med dotter har gott rykte om sig ifrågasätter jag ärlighet i vad som skrivits på olika ställen så vi får verkligen se upp för det finns många fula utövare där ute som enbart skor sig på andras olycka och pengar sen finns dom med gedigen kunskap och som verkligen kan hjälpa människor tillbaka till friskhet och välmående men man ska se upp för alla är inte vad dom utger sig för att vara.

JRSN
2019-10-08, 18:38
#10

#9 Jag tror att vilken medicinsk inriktning man än vänder sig till så kan man råka ut för en felbedömning, eller att vederbörande visar minimalt intresse. Det finns nog ingen patentlösning att hitta rätt person på en gång. Visserligen kan man gå på rekommendationer, men som du också skriver så kan även rekommendationer komma på skam. Att finna rätt person tycks egentligen vara A och O, oavsett vilket område det gäller. Kunskap är viktig och bra men den personliga erfarenheten är nästan den viktigaste komponenten.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

NiklasTyreso
2019-10-08, 19:11
#11

Jag prövade oxå en homeopat på god rekommendation av en kollega, men jag köpte aldrig de rekommenderade preparaten för jag kände mig inte övertygad efter besöket. Jag kör traditionella nordiska medicinal- och hälsobefrämjande växter själv istället.

JRSN
2019-10-08, 20:00
#12

#11 Javisst, det bästa är nog att använda det man är bekant och bekväm med. Vad gäller homeopati så kan det kanske vara ett alternativ när traditionella metoder inte riktigt är verksamma, av olika anledningar.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

JRSN
2020-06-04, 11:13
#13

Efter rekommendation från ledningen på 'ifokus' bör vetenskapligt inriktade resonemang undvikas på andliga och trosinriktade sajter som den här. Kommentarsfunktionen är därför avstängd i tråden.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Annons:
Inlägget är låst för nya kommentarer
Upp till toppen
Annons: