Annons:
Etikettertidig-historiabibliskturåldrig-skrift
Läst 986 ggr
JRSN
2019-12-30, 19:46

Noas ark

Noas ark, en mycket stor båt byggd av trä, lär ska ha konstruerats omkring år 10,500 f.Kr. Detta berättas det om i forskaren Zecharia Sitchin's bok 'The Lost Book of Enki'. Noas öden och äventyr återges i Bibeln men intressant nog även i Sumeriska skrifter, där Noa dock kallas 'Ziusudra'. I den mesopotamiska mytologin kallas samma person för 'Utnapishtim'. En global översvämning ska ha inträffat vid den tiden och många kulturer har också mytologi och sägner om 'den stora floden'. Rester av fartyget skall ha hittats på berget 'Ararat'. Oenigheten om detta är dock stor.

Varför skedde floden?

I sin bok antyder Sitchin att stjärnan Nibiru var nära vid den här tiden. Gudasönerna med Enlil i spetsen visste om farorna som hotade. De kände även till att sydpolen var överbemängd med is och att stjärnans närmande tveklöst skulle få ismassorna att kantra och glida ut i havet. Till detta kommer att Nibiru i sitt följe alltid bar med sig stora vätgasmoln, som i kontakt med jordens atmosfär kunde medföra offantliga regnmängder. Så farorna inför denna passage var väl kända. Likväl utgick inga varningar till folket, härskaren Enlil hade siktet inställt på att slutgiltigt få bort de så misshagliga människorna. En ed bland gudasönerna skulle se till att ingen skvallrade.

Enki räddar människorna

Det berättas att guden Enki bröt eden för att bevara människorna (vilka var hans skapelse). Han tyckte sig dock inte kunna tala med Noa öga mot öga. Istället gömmer han sig bakom en vassvägg och låtsas att det är väggen i sig som talar. Det ohyggliga budskapet förtäljs. Således är det vassväggen som har avslöjat nyheten om den stundande översvämningen, inte Enki själv. Noa förstår allvaret i situationen och inleder byggnationerna av 'Arken'. Enligt Zecharia Sitchin skall detta ha utförts på 'sju dagar'. Men i bibliska sammanhang är en 'dag' ofta liktydigt med ett 'år'. Detta förefaller mer realistiskt, arken var ju en stor och rätt komplicerad konstruktion att förfärdiga.

En förebådande jordbävning

Förebudet till den stora flodvågen är enligt Sitchin att gudasönerna startar sina raketskepp vilket ger upphov till att marken skakar som vid en jordbävning. Min tolkning är något annorlunda. Jag menar att stjärnan Nibiru kommer med en inledande gravitationell tryckvåg som skakar hela jorden. Denna ovanliga jordbävning orsakar att tsunamis drar runt jorden. I sumeriska skrifter kallas fenomenet för 'Sydstormen', kanske för att den kosmiska vågfronten anländer från södra halvklotet. Det är denna händelse som är signalen för Noa, det berättas att han kräks av nervositet. Alla berörda uppmanas att gå in i arken. Noa förseglar luckorna inifrån, flodvågen kommer.

Allt levandes säd

Det 'logistiska' problemet med att ha tusentals djur ombord på arken är sannolikt ett missförstånd. Det var inte två av varje djurart som fördes med. Istället var det nedfrysta 'embryon' av de flesta då levande djurarter, en teknik som då inte var främmande för gudasönerna. De hade ju dock skapat människan genom genetisk manipulation. De djur som var med, fullt levande, var utan tvivel 'nyttodjur' av olika slag; kor, får, getter, hönor m.m. Dvs alla djur man normalt sett finner på en bondgård. Mänskliga passagerare lär enligt Bibeln ha varit 8 personer. Enligt de Sumeriska källorna så bjöds även hantverkarna ombord på arken, man för förmoda att de tog sina fruar med sig.

En annan folkskara

Arken lär ha haft en 'navigatör' med sig och enligt uppgift var det 'Ninagal', en av gudasönerna. Denne lät resa master med segel när vattnen hade lagt sig. Kursen sattes till berget 'Ararat'. Varför just detta berg? Kanske fanns där redan färdigställda förråd med sädeslag och andra förnödenheter. Men arkens lilla folkskara var inte de enda överlevande från floden. Det berättas att människor i sydamerikas högländer klarade sig genom att använda flottar. Var detta ättlingar till Adams äldsta son 'Kain'? Ett märkligt sammanträffande är att ordet 'KAIN' blir till 'INKA' när ordet spegelvänds. Inkafolket kan i själva verket vara de 'försvunna' efterföljarna till Kain!

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-29, 19:54 av JRSN
Annons:
NiklasTyreso
2020-01-01, 02:15
JRSN
2020-01-01, 07:56
#2

#1 Jo jo, men forskare och akademiker är, 'per automatik', emot allt som inte ligger exakt mitt i den vetenskapliga fåran. Om man hela tiden skulle lyssna till vad det vetenskapliga etablissemanget säger så skulle inga nya upptäckter göras över huvud taget. Det skulle bli total intellektuell och kulturell stagnation. 😛

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

NiklasTyreso
2020-01-01, 22:42
#3

Intressant författare! Det är få människor som faktiskt skapar en ny religion, men om folk fortsätter tro på det han skrivit om Enki, Nibiru etc då har en ny religion sett dagen! Dessutom blev karln rik på att sälja miljontals böcker.

JRSN
2020-01-01, 23:54
#4

#3 Är inte det att ta i en smula. Zecharia Sitchin var ju inte direkt någon utåtriktad opportunist när han levde, mer en engagerad och lågmäld forskare som säkerligen trodde helt och fullt på kärnan i sina teorier. Förmodligen gjorde han ett och annat misstag men vem gör inte det egentligen, han var väl människa som alla andra.

Videon nedan är inte länkad till primärt för innehållet utan mer för att visa honom själv. Det är inte någon religiös fanatiker vi ser här utan endast en blygsam och lite 'grå' forskare.

Zecharia Sitchin - Annunaki Lecture

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

JRSN
2020-02-19, 09:47
#5

Efter att ha lyssnat på Irving Finkel, uttydare vid Brittish Museum av uråldrig kilskrift, har det framkommit minst sagt revolutionerande uppgifter om Noas ark. När de ursprungliga skrifterna läses i detalj visar det sig att arken i själva verket var rund som en låg korg. Denna korg, som dock var enorm, bestod i grund av tvinnad papyrus, sammanflätad till en cirkelformad farkost. Formen var uttänkt för att kunna stå emot kraftiga vågor utan att slå runt och kapsejsa.

Ett inre skrov av trä gjorde att konstruktionen blev stabil. I skrovet fästes ett däck nertill och ett däck upptill. Däcket nertill var avsett för tamdjur och förråd. Däcket upptill var till för människor. Där fanns ett traditionellt hus som var regnsäkert.

Papyrus har oerhörd flytkraft i sig själv. Men för att skydda papyrusen från skador av fukt och väta så preparerades arken utan och innan av s.k. 'bitumen'. Detta ämne liknar tjära men har bättre skyddande och tätande egenskaper. Det var dock aldrig fråga om att arken skulle vara helt tät. Behandlingen med bitumen avsåg endast att bevara papyrusen. Således kunde det regna rakt igenom arken men vattnet blev inte stående inombords, det kunde sippra ut i form av 'självläns'. Arkens flytkraft bevarades enbart genom papyrusens höga innehåll av lufttäta celler.

En grov skiss av konstruktionen bifogas. Ursäkta den tveksamma kvaliteten, är inte någon konstnär direkt. Men man får i alla fall ett hum om formen.

Skiss - Papyrusarken

Irving Finkel - The Ark before Noah

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Carmarino
2020-02-19, 15:43
#6

Den skotske komikern Danny Bhoy om Noaks ark. 😉

(Inte så korrekt, men roligt.)


¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Annons:
JRSN
2020-02-19, 16:50
#7

#6 😃

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: