Annons:
Etiketterpersonlig-utvecklingceremonierpersonligt-skyddritualer
Läst 849 ggr
JRSN
2019-11-15, 17:08

Bönens potential

Är det endast religiösa personer som kan använda sig av bönens kraft? Det tror inte jag. Bönen är mer att se såsom en mental inställningt till livet. Den som inte enbart förlitar sig på individens egen styrka och förmåga har troligen lättare att manövrera genom tillvarons försåtliga minfält. Bönen är nog just detta; en tillförsikt om att någon faktiskt kan vilja en väl och att hjälp kan finnas i de mest problematiska lägen.

Anspråkslöshet

Det verkar som om Gud/Universum premierar ödmjukhet framför allt annat. Hänsynslösa och kaxiga personer har en tendens att, förr eller senare, stöta på patrull. I många fall uppfattas de som hotfulla, såväl av Gud som av människor. Gud ser ett hot mot individens utvecklingspotential och slår ner på detta. Människor ser ett hot i utåtagerande personer i sig; som kan skada deras kropp, deras egendom eller deras mentala balans. Men stabila personer går hem i alla läger. De gör sällan anspråk på något och orsakar aldrig besvärande uppträden.

En bön till vem?

Oavsett om det finns en tro eller ej så är bönen avsedd för människans 'högre jag'. Detta är en utökad instans av medvetandet som rymmer inte bara nuet utan även framtiden och det förgångna. Det högre jaget eller 'Ledsagaren' förnimmer individens hela livsväg simultant. Ledsagaren är även ansvarig för individens utveckling, sett över flera livstider. Ledsagaren kan sägas vara den personlige guden i den enskildes liv, och har således oinskränkt makt att gripa in om individen avviker alltför mycket från det gemensamma målet.

Viljornas kamp

Ledsagaren har en oberoende själ men livsvägen delas med individen. Emellertid går viljorna ofta isär. När individen får styra så premieras ofta karriär, pengar, ära och materiell standard. Om ledsagaren får välja så gynnas hellre personlig och andlig utveckling, danande av karaktär och en ödmjuk inställning. Detta kan leda till en inre motsättning. Individen vill bli aktad av världen men Ledsagaren vill något annat. Således får individen se sina planer grusas ibland, och förstår inte varför. Ledsagaren i sin tur vill kanske gripa in mer kraftfullt men måste föra en delikat balansgång, så att individen inte havererar av alltför hårda krav.

Själarnas kompromiss

Det som till syvende och sist behövs är en förlikning mellan det högre jaget och individen. Bönen utgör det första steget, det är kommunikationen mellan Gud och människa. När kommunikationen är saklig och balanserad, och inte en monolog, kan underverken börja ske i människans liv. En dialog uppstår och människan kan framföra sina behov, samtidigt som Gud förmedlar sin önskan. Tanken är att Gud och människan till slut skall komma överens om riktningen i livet. Kunna enas om grundläggande förhållningssätt och ideologier. När denna pakt är fullkomnad så talar människan med Guds röst. En sådan röst blir klar och stark och kan inte omkullkastas.

Bön på rätt sätt

Hur skall man då be? Enligt Jesus skall man absolut inte 'rulla med ögonen och blåsa i pukor och trumpeter'. "Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig (Matt. 6:6). Diskretion och ödmjukhet, med andra ord!

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2021-01-01, 07:55 av JRSN
Annons:
Dioramabyggare
2019-11-16, 00:28
#1

#0: Tack JRSN för givande läsning!

JRSN
2019-11-16, 09:14
#2

#1 Tack för återkoppling. Kul att kunna bidra med varierande ämnen! 🌺

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

[Vianca]
2019-11-16, 15:03
#3

I det vardagliga livets arbete, händer det att jag stannar upp. Jag hör mitt namn ropas, inte av någon omkring mig utan någon långt bortom. Det är en varningssignal att bromsa in, Frikoppla och hämta andan. Jag tror att det är Gud inom, vårt högre jag. Kärt barn har många namn.

Diana_Melbourne
2019-11-16, 17:44
#4

Underbart och stödjande inlägg. Tack!

JRSN
2019-11-16, 20:03
#5

#3 Jag har också hört mitt namn (inne i huvudet) vid ett par tillfällen. En gång tror jag det var min skyddsängel, en annan gång en delfin! 😊

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

JRSN
2019-11-16, 20:05
#6

#4 Tack! Välkommen tillbaka från resan! 😊

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Annons:
NiklasTyreso
2019-11-19, 00:42
#7

Just nu ber jag för Hong Kongs självständighet som en oberoende demokratisk nation, men flera gånger har jag bitit mig i tungan, stammat och haft svårt att så ut orden. Jag ser det som ett andligt motstånd som gör min bön ännu mer angelägen. Hong Kong förtjänar att vara en oberoende demokratisk nation, så det är min bön.

Upp till toppen
Annons: