Personligt skydd

Hål i auran

2019-05-19 10:05 #0 av: JRSN

Själslig rening

Beroende på den miljö och de omständigheter vi växer upp i så formas vårt immunförsvar och vårt andliga skyddsnät utåt. Den som präglats av disharmoni och kärlekslöshet under uppväxten kommer oundvikligen att skapa blottor i sitt personliga försvar. Personen i fråga är så invand, så bekant med dessa "sår" att han eller hon betraktar dem som norm; ett normaltillstånd.

Resultatet blir emellertid att han eller hon ständigt går runt med ett antal vidöppna portar mot omvärlden. De väsen, goda eller onda, som identifierar sig med kanalens specifika energi, kan mycket lätt "koppla upp sig" och påverka den aktuella personens sinnessfär; åka snålskjuts på sinnesintryck eller mycket aktivt gå in och påverka tankar, förnimmelser och omdömen.

Om du är en känslig person med låg självkänsla är du extra utsatt för angrepp. Du är som en dator som saknar brandvägg. Eftersom du inte äger en grundläggande säkerhet i dig själv ställer du upp på att låta dig ledas. När det yttre inflytandet väl etablerat sig i din organism kan det vara oerhört svårt att bli av med det. Vi kan inte i längden förlita oss på att andra alltid löser våra problem; var och en måste bli sin egen ledstjärna i världen.

Det är en god idé att långsiktigt arbeta på att identifiera sina öppna portar och efterhand stänga dem. Detta är givetvis inte samma sak som att bli sluten och svåråtkomlig. Det handlar endast om att stoppa de specifika energier som kan skada oss. Till exempel så kan långvariga psykiska eller fysiska övergrepp ha gjort oss så tillvanda att vi tillåter övergrepp även från andra personer.

Portaler och nätverk

Det finns i stort sett två slags andliga portaler. I den ena portalen förflyttar sig levande väsen genom olika dimensioner. En sådan portal öppnas exempelvis då en osalig ande kommer till sans eller räddas till 'livet efter detta' genom att inträda i en ljusportal, en dörr till den sanna andliga tillvaron. Den andra typen av portal kan sägas vara medvetna eller omedvetna öppningar i vår aura. Om vi lämnar luckor i auran kan demoner lätt komma in och orsaka skada.

Vår elektroniska och digitaliserade värld har skapat ett smörgåsbord åt demonrasen, detta då de själva är elektriska till sin natur. Vi är numera uppkopplade via nätverk dygnet runt och det finns färre och färre områden som ligger utanför nätverkens räckvidd. Människor som besöker gruvor och andra isolerade platser brukar vittna om hur skön och fridfull omgivningen är. De blir glada helt spontant och mår bra ända in i själen. Genom dessa berättelser förstår vi hur stark influens demonernas negativa inverkan innebär. Vi går runt och mår allmänt dåligt utan att förstå varför.

Framtidens tekniska utveckling kommer säkerligen generera lösningar på demonproblematiken. Detta kan dock endast ske om problemet medvetandegörs globalt. Det är självklart svårt för den stora massan att komma till klarhet om något som inte syns utåt. Men förr eller senare kommer tekniken att framställa mobiltelefoner och datorer med inbyggda skydd mot demoner. Skydden kommer vara lika självklara då som digitala virusskydd är idag. Det kommer även finnas en ökad medvetenhet om riskbeteenden i fråga om demoner. Konflikternas tidsålder går mot sitt slut.

..........................................
Sajtvärd: Andar, änglar & demoner / Knackningsterapi
                      www.astromantra.se/

Anmäl
2019-06-03 17:27 #1 av: Ghosthunter

Så vitt jag vet så har jag ingen egen erfarenhet. Men efter att ha lyssnat, sett och läst, så är jag tämligen säker på att det absolut bästa skyddet mot demoner, är att inte vara rädd för dom. Är man rädd så har demoner mycket lättare att ta över din själ och din kropp.

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2019-06-03 17:42 #2 av: JRSN

Hm, jag kan inte vara helt säker själv, men demoner förmodas vara väsen av elektrisk plasma. De behöver en 'kanal' för att komma in i människans neuroner (hjärnsystem). Dessa kanaler kan vara av olika slag. Att inte vara rädd är säkert bra för det personliga grundskyddet. Men alla är ju rädda för något, och demoner tycks vara experter på att snoka reda på en persons svagheter.

..........................................
Sajtvärd: Andar, änglar & demoner / Knackningsterapi
                      www.astromantra.se/

Anmäl
2019-06-03 18:01 #3 av: Ghosthunter

Du har säkert rätt. Men vid en direkt pågående attack så tror jag att man kommer långt med att inte visa rädsla. Demonologer brukar hävda detta.
Samma sak är det ofta i människors möte med djur. Djuren anfaller mycket oftare då de märker att man blir rädd.
Själv har jag inte blivit rädd av andeväsen och därmed inte blivit attackerad...iaf inte fysiskt!

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2019-06-03 21:08 #4 av: JRSN

#3 Eftersom demoner (enligt vad som kommit fram) lever av känsloenergier så verkar det fullt logiskt att frånvaro av rädsla hämmar demonisk närvaro. Dock finns det ju så många andra känslolägen; hat, ilska, svartsjuka etc. Vi människor är ju sällan särskilt balanserade och har svårt att tygla känslorna i olika sammanhang. Men detta är nog faktiskt vår uppgift i den här tidsåldern; att uppnå jämvikt i känslolivet, så att vi kan gå vidare in i nästa tidsålder.

..........................................
Sajtvärd: Andar, änglar & demoner / Knackningsterapi
                      www.astromantra.se/

Anmäl
2019-06-05 04:16 #5 av: [Andeljus]

#3 Själv har jag inte blivit rädd av andeväsen och därmed inte blivit attackerad...iaf inte fysiskt!

Dom fysiska attackerna leder till att dom själsliga blir lidande och det behövs inte alltid fysiska märken så som rivmärken, blåmärken med mera för det som sker är att oavsett vilken form av attack så attackerar det anden och följden blir att människor mår fruktansvärt illa inom sig vilket kan sitta i många år och vara svårt att komma till rätta med.

Självklart går det att upprätthålla balans men det krävs tålamod,tid, år ibland beroende på hur djupt och vad för sorts väsen som intagit en människa.

Det är bra att du inte är rädd för rädsla bjuder gärna in men var inte naiv och ifrågasätt vem/vad som är på besök och se till att ha rätt beskydd.

Anmäl
2019-06-05 07:15 #6 av: JRSN

#3 #5 Tror inte jag själv varit särskilt rädd men har likväl blivit attackerad (som jag själv tror av demoner). Anledningen är nog delvis att jag haft ett svagt försvar redan som barn. Och när ett sådant mönster etablerats så är det mycket svårt att förändra situationen (men dock fullt möjligt).

..........................................
Sajtvärd: Andar, änglar & demoner / Knackningsterapi
                      www.astromantra.se/

Anmäl