Annons:
Läst 96 ggr
V
2020-09-17, 12:45

Om det andligt upplevda/ är det något som förjuger oss??

Mail som jag ska posta på alla olika andliga sajtet jag hittar, dvs allt som pekas ut som satans läror…

Och det är ju alla andliga läror och alla andliga upplevelser som finns och upplevs av människor sedan fem tusen år!!
Alla andliga tros upplevelser lärs av upplevelserna själva vara satans läror!!!

För att komma fram till detta så behöver man bara förstå vad skrifterna Tora bibel och koran lär!!

Dessa läror som är uppkomna genom de första änglaupplevelserna!!!
Så även kristna upplevelser!!

För samma änglaupplevelser som jesus och lärjungarna upplevde.
gör att judar som ochså upplevde dessa kan genom sin skrift tro och sina upplevelser peka ut jesu upplevelser och lärjungarna upplevelser som satans villäror!!

och ändå är det samma änglaupplevelser som lärt båda lärorna..

Dessa upplevelser känns upplevs lika sanna oavsett om en jude en muslim eller en kristen upplever dessa!! Likaså lär islams upplevelser av samma änglar.

Ja då ärkeänglarna mikael och gabriel startade även islam som påstådd sanning, liksom dessa upplevelser av mikael och gabriel varit med och startat judendom som påstådd sanning och kristendom som påstådd sanning.

Alla tre lärorna lär det samma detta är enda sanningen/ enda vägen till himlen /alla andera läror och vägar leder till helvete/, alla människor som ej tror på den sanna läran tillhör satan. Alla människor är onda syndiga från födseln.

Då en människa åt från en förbjuden frukt för sex tusen år sedan därav finns den påstådda arvs ondskan, Sådant kan idag bevisas vara lögner; ja människan är betydligt äldre än sex tusen år: Våra äldsta hällristningar i norden är dubbelt så gamla, dvs vi har gjort märkningar i stenar dubbelt så länge som människan påstås vara i ålder bara här i norden!! I europa är ristningar och grott målningar daterade allt ifrån samma som i sverige till några tiotusen år till äldre!! Aboriginers mälningar är daterade ännu äldre, sedan kan vi ej ha utvecklats från två människor på sex tusen år. det har funnits andra humanoider ochså vilket bibeln toran och koranen ej tar upp, ja homo-erektus homo-florentinis nehandertalen m,m. Som fanns här långt innan och levde samtidigt som människan men dog ut för tiotusentals år sedan, idag kan man se att vi levt och blandat oss med dem då våra genbanker innefattar även deras dna!! 1,5 procent av människans dna är tex nehandertal, det påvisar parbildning mellan homosapiens och nehadertal långt innan vi påstås ha kommit till genom tre likvärdigt uppkomna skrifter!! Ja då nehadertalen dog ut för runt tjugotusen år sedan. Det betyder att vi parat oss med dem 14000 år innan vi påstås ha blivit skapade.!!!

För tolv-tretton tusen år sedan,Blev människan bofast, vi övergav nomad och jägar samlar liv,dvs vi övergav en livsföring som endast några få afrikanska stammar fortgår leva och utöva,de har levt och utövat en sån livsstil mycket länge. kanske runt 100 000 år. För i den här utvecklingsfasen av homosapiens dvs människa, är vi daterade till runt tvåhundra tusen år. Då vi blev mera bofasta började skapa odlingskulturer för 12-13 tusen år sedan på olika kontinenter. så var det början på moderna guds tro, guds dyrkan. innan detta så dyrkade vi mest naturen naturandar förfäder djuren!!! De äldsta tempel människan har är daterat till runt 12 tusen år Goblei tepe. dvs det är den äldsta markeringen vi har på att människan dyrkat en skapare, en gud.

Sedan kom i våran del av världen, judisk kultur av dyrkan till för runt femtusen år sedan, där kom ochså första gången satans upplevelsen till. liksom änglaupplevelser. innan detta så lärdes vi ej att alla människor tillhör satan som ej tillhör den rätta tron, det var judendom som påbörjade en sån lära. Ja att detta var människans skapare, el jahve;; denna skapar lära var den första med ängla-upplevelser demon upplevelser satans upplevelser.

innan detta fanns ej satan som upplevelse!!! De folkslag som judarna utrotade medels lära från den falska guds-upplevelsen att vara rädda för hata och utrota, medels hot om helvete och fysisk död för alla som vägrade. De folkslagen kaanans folk dyrkade samma gudsupplevelse som skapar gud, dvs el jahve. de folken dyrkade en polyteistisk gudalära guds tradition. dvs de dyrkade gud fadern skaparen och dess guda barn som baal astarte m,m. Deras offerritualer var som judarnas blodsoffer från får tjurar mat offer drickoffer rök offer m,m deras lagar och regler var det samma som judarnas. de lärde att man får ej dyrka annat än sanningen. Då hamnade man ej i helvetet för att man tillhörde satan,

Helveteslära har funnits i alla våra gudsdyrkans tron, som alla uppkommit på samma sätt i alla våra olika kulturer sedan minst fem tusen år romarns vikingarna grekerna m,m har alla haft sådana tros upplevelser med läror om himmel helvete!!!

Innan detta har vi funnits här i denna utvecklingsform som homosapiens i tvåhundratusen år. Vi är ej skapade av dessa upplevelser som uppkommer som andliga upplevelser och påstår sig ha skapat oss, alla sådana upplevelser för ljuger oss. men upplevs känns alltid som sant av de upplevande och de troende på dessa upplevelser!!! ska man se logiskt på det hela så kan andligt ej ens finnas, ja samma upplevelser av samma karaktärer upplevs i olika religiösa kulturer samtidigt, det betyder att även om det upplevs så finns det ej.

Det är vigtigt att människan gör sin natur undersöker sådana upplevelser hur dessa upplevs idag hur dessa upplevts i tiden, vad de lär i olika religioner och hur frekvent samma karaktärer upplevs i olika religioner samtidigt.

Sedan femtusen år har judarna fått lära sig att de är de utvalda folket, dvs Guds utvalda. till dem kom Ärkeänglar som upplevelse för för första gången. Dessa änglar som aldrig upplevt tidigare i historien. lärde de skrifter som sedermera blev gamla testamentet och toran. dvs ej läror om kärlek, utan hat rädsla mord plundring. lydnad ledde till himlen. olydnad till helvete, dvs att ej hata ej mörda ej plundra ledde till helvete. och till en tidig död!! gick man emot ej lydde ifråga om mördande plundrande. blev man själv mördad, olydnad ledde till att bli mördad och helvete.

För tvåtusen år sedan så för ljögs en evig själ, en av alla eviga själar, dvs människan. till att för ljuga den falska guds-upplevelsen som lärde hat mord rädsla plundring lydnad, till att vara en upplevelse av kärlek ljus och sanning. Då kom kristendom till. En instickare här!! vaddå är det så konstigt att jesus blev förjugen, ser till din egen tro på en upplevelse eventuellt din egen upplevelse. vilken påstådd andlig upplevelse du än har så känns upplevs den alltid likadant, känslomässigt så tror vi på den. vem vi än är och i vilken tro vi än upplever den hur känns upplevsen, Varför tror du på den???jo för att vilken tro du än tillhör vilken upplevelse du än tror på eller upplever själv, så känns upplevs alla lika sanna::därav tror vi då vi luras av våra känslor och upplevelser till detta.

Angående kristendom,ännu en falsk sanning. en lögn. som lär att alla människor som ej tror på denna sanning, tillhör djävulen dvs satan. precis som judendom och samma upplevelser lär där. Alla människor som tror på andra upplevelser av ande tillhörande satan, då denna ska vara alla andra upplevelser människan upplever och dyrkar!!! alla människor som ej tror som tillhörande satan. Enligt tre likadant uppmomna religioner av samma upplevelser.som lär det samma, alla upplevelser utanför den specifika religionen är satans läror, dvs satans tro, att alla människor är onda från födseln. att alla människor utanför den kristna tron ska brinna i helvetet!!! ja eller utanför den judiska tron eller islam som tro.

Samma ängla upplevelser av samma Ärkeänglar, samma satans upplevelser demon upplevelser som upplevts/ upplevs av judar, upplevs nu av kristna världen över sedan två tusen år. all kristen nyandlighet , alla nya församlingar som uppkommer inom kristendom, som pingströrelsen, maranata, livets ord, arken. alla amerikanska nyandlighetens rörelser inom kristendom. alla afrikanska, alla sydamerikanska, alla asiatiska, som är idag rörelser som växer med miljoner på miljoner troende. Där upplevs demoner änglar satan gud jesus i så gott som alla församlingar världen över, betänk hur många upplevelser av satan demoner änglar detta är. tusentals på tusentals samtidigt. ja just nu världen över upplevs tex satan av troende satanister, troende kristna, troende judar, troende muslimer. i hundratals eller tusentals upplevelser av samma karaktär samtidigt.

Hur många upplevelser av samma karaktärer kan det upplevas samtidigt innan människor förstår sådant förjuga den fria viljan?

Sedan har vi islam som är uppkommen genom samma Ärkeänglar upplevelser som judendom, kristendom,som lär det samma. alla andra tron åskådningar är satan, alla icke muslimer tillhör satan, alla utanför islam ska brinna i helvetet, islam är den enda sanna vägen till himlen, enda sanna guds upplevelsen. precis som judendom lär, som kristendom lär, med samma upplevelser;;;

Alla tre religionerna lär oss vara en inavels utveckling från två judar som blivit alla etniciteter alla folks alla miljarder av idag på sex tusen år. ja eller egentligen fyra tusen fem hundra år. Ja då Noa sem ham jafet tre av hans söner är de enda överlevande förutom son hustrurna då jorden översvämmades pga av för jugen påstådd synd.för 4,5 tusen år sedan, så en ny inavels utveckling påstås då uppkommit. ja att vi alla människor alla miljarder alla etniciteter utvecklats på fyra tusen fem hundra år. från samma blodlinje en far tre söner!! tror man ej på detta säger alla tre religionerna så tillhör man satan och är ond. Vilket man gör ändå vad man än tror på även om man tror på en av dessa lögn läror så tillhör man satan enligt de andra två. Så alla blir onda, alla tillhör det onda, hur man än vänder på det,

Människan är således bevisad ej vara vare sig skapad eller tillhörande dessa upplevelser.

Gudalärorna och dess upplevelser är SKITSNACK!!!

Då alla beteenden har logiska svar, alla beteenden är en kognitiv kunskap,dvs det finns en orsak en verkan.

Då människor lärts otrygghet dåligt egenvärde själv skam själv skuld otillräcklighet rädslor,,, av falska andliga gudomliga upplevelser.

vilket vi lärts i alla andliga kulturer av ängladyrkan gudsdyrkan.

Så har människan lärts beroenden,

dvs den söker skapat trygghet genom beteenden.

delvis genom att ingå i olika tros system trossamfund religioner m,m.

Därav alla våra våldsbeteenden utvecklingar.

Där individen pga av otrygghet funnit omedvetna sätt att skapa trygghet, genom våld. alltså ej ondska.

Allt som påstås vara synd ondska kan således förklaras vara sviter av falska läror till en fri viljas utveckling.

Ta tex kriminella beteenden är ochså utvecklingar till att skapa individuell trygghet, skapa egen värde självkänsla dvs konstgjord trygghet.

omedvetna utvecklingar. börjar redan i barndom. självhävdande utvecklingar genom beteenden till att bli tryggare skapa icke rädsla egenvärde självkänsla genom antisociala beteenden.!!

Alltså det har en logik,det är ej ondska. det är ej synd:: man kan ej först lära otrygghet dåligt egenvärde rädslor skam skuld till människor.

för att sedan säga det vara ondska synd då människor utveckals beteenden eller beroenden pga detta::

Allt detta med materiell utveckling, drivkraft till makt, eller jagande av rikedomar.är omedvetna utvecklingar till att skapa trygghet självförverkligande pga inlärd otrygghet.

alltså ej ondska utan beroende utveckling.

Inlärande av hat, inlärande av rädslor, inlärande av skam skuld dåligt egenvärde fördomar förutfattade meningar.

sånt finns i de äldre delarna av skrifterna judar förjugs dyrka som sanning.

kristna förjugs dyrka som sanning,

muslimer förjugs dyrka som sanning.

Vi är alla lika lurade, ej bara alla andra som tror på det andra, utan alla.

Ja allt sådant finns som inprägling i våran utveckling sedan tusentals år igenom flera olika religiös kulturer,av samma falska gudsupplevelser, änglaupplevelser, demon upplevelser, satans upplevelser!!!

Vi har lärts att tolka allt som fel som ondska som synd och lärts okunskap som sett att hantera sådant.

Dvs straff kontroll system är utvecklingar från andliga tron.

Detta löser ej de problemen, dessa idag samhälls problem växer utvecklas till ,mera okontroll.

Ja ej bara dessa beteenden som utveckling. utan ochså hat negaitva känslor blir i individuella utvecklingar utom individens kontroll.

liksom sexuella känslor blir beroenden som styr människor i olika grad en ofri vilja i alla dessa individulla utvecklingar.

och vi försöker lösa sådant på inlärt sett, straff kontroll hämnd, döma fördöma!!

Vilket ej fungerar, problemen vidareutvecklas till större okontroll.

Det går ej att straffa dominera kontrollera döma eller fördöma bort beteenden som ochså är känslo utvecklingar.

känslor utveckla ej tillbaka till mera balans genom dessa åtgärder.

våra samhällen har lärts okunskap av andliga läror, därav växer dessa problem;;

Vi är lurade av det vi tror på, det som bevisligen ej skapat oss.

Hur ska vi lösa sådant om ej genom att bli medvetna och sluta låta oss styras manipuleras av sådant.

Jag frigjorde mig själv från dessa upplevelser för 16 år sedan.

Sedan dess bevisar jag sådant förjuga oss.

har ni som upplever och tror på sådant något ansvar.???

Kanske att sluta förjuga andra att tro på sånt, kanske att frigöra er själva från upplevelser som kränker den fria viljan,förjuger den manipulerar den.

Ja ni är eviga själar dvs ej skapade att tro på lögner, ni är skapade att förstå saker och ting, ej tro saker och ting, ni är skapade att själva vara det gudomliga, ej vara slavar åt falsk gudom.

Om någon behöver hjälp att övervinna sina upplevelser hör gärna av er!! jag finns att fina på facebook jag heter Veijo Impola

Om ni upplever sådant som andligt förstår detta vara lögner, vill bli fria från upplevelser!!! ja alla är ej lurade av goda upplevelser!!

Gå ej till psykiatri där drogar de ned er och kallar er inbillningssjuka. psykotiska eller schizofrena.

Ja eller påhittade andra diagnsoser som vanföreställningssyndrom, osv.!!

Där finns inget vetenskapligt agerande överhuvudtaget.

efter några enkla samtal med den påstådda expertisen med den påstådda kunskapen, så klassificerar de människor och kallar dem inbillningsjuka.

det är vad alla deras diagnoser betyder, vaföreställande och inbillningsjuk.

De erkänner ej andligt upplevande som en sanning… de sjukdoms förklarar sådant.

Det är som att de skulle ha siandets gåva dessa överläkare! för endast genom att se på och tala med människor så ser de upplever de dessa sjukdomar.

rena kalle anka kunskapen.

Det är så att man skakar på huvudet och funderar på hur sjuka de kan vara som inbillar sig att detta är vetenskap kunskap.

Att ifrågasätta detta och komma med påståenden att detta ej är ett dugg vetenskapligt, deras ageranden att sådant ej kan vara kunskap, ja att titta på människor tala med dem och se avancerade sjukdomar på ett sånt sett.

Ja att ifrågasätta det, de får dem bara förbannade och utåtagerande i försvar, ja då blir man oftas kvar inom lås och bom och stämplas med andra diagnoser istället, det blir ett agerande i makt mot den enskilda individen som vågar ifrågasätta.

Ja man blir en så kallad rättshaverist då man bara kräver ett logiskt agerande grundat på kunska.

att anmäla dessa ageranden av okunskap leder ingenstans då själva systemet är total ruttet och det ej finns någon rätts säkerhet.!!

Ja de har ingen kunskap om sådant, de gör som de alltid gjort, men detta löser ej upplevande problem.

så människor som kommer in inom psykiatri fortgår uppleva onaturligt oftast resten av sin liv, men blir så tungt medicinerade så att de ej upplever samma lidanden känslomässigt av sina upplevanden som innan.

Vilken tro ni än går till om ni upplever onda upplevelser, så förjugs ni att denna då onda upplevelser drivs bort exorceras i all andlig tro, ja det är så det verkligen är.!!!

ja detta är bara bluff hela skiten, då detta förjuger människor till ofria vilja i alla olika åskådningar.!!

detta kan dock ej skada döda människor, som vi förjugits att tro i tusentals år.

Jag är ett levande bevis på detta.jag har själv upplevt allt ifrån gudar gudinnor änglar demoner satan jesus inkubus sukkubus m,m.

jag frigjorde mig ifrån sådant skit för länge sedan. , kan jag kan alla andra ochså.!!!

Jag har en fråga till er som upplever andar!! upplever några av de påstådda andar jag beskriver eller andra andar,, vilka andar som helst.!!!

Varför har era ande upplevelser aldrig väglett er till att förstå religionernas ande upplevelser av änglar och satan demoner vara lögn upplevelser.???

vill gärna att ni frågar era andliga upplevelser och återkommer med ett svar.!!!

Varför har era ande upplevelser ej varit raka till er om att dessa upplevelser av exorcism som skett inom religionerna utdrivning av satan onda andar demoner i tre likadant uppkomna läror vara falska exorcism upplevelser.??

vill gärna att ni frågare era andliga upplevelser och återkommer med ett svar.!!!

Och en sista fråga!!

Varför har aldrig era ande upplevelser förklarat mänskliga beteenden för er och förklarat människan ej kunna vara skyldig till en negativ utveckling, så länge människan styrs manipuleras ifrån sin fria vilja till att tro på olika upplevelser och dess läror.

Där upplevelserna själv präglat in rädslor hat och mördande mellan människor där upplevelser själv präglat in stjälande dömande fördömande mellan människor, där upplevelser själv präglat in otrygga känslor oegenvärde skam skuld.

så att människan söker skapa trygghet omedvetet genom beteenden beroenden osv.

Varför har de fortsatt förljuga sådant till synd ondska.??

vill gärna att ni frågare era andliga upplevelser och återkommer med ett svar!!! om även detta.!!!

En fri vilja är ej en vilja som upplever och tror, det gör alla andra ochså som tror!! på allt du förjugs se som fel som ont.

En fri vilja är en opåverkad tanke en opåverkad känsla som skapar sina egna svar, ej får färdiga svar från något som upplevs men ej finns.!!

Ps är intresserad av att snacka sakfrågan kring sådana här upplevelser och hur det förjuger människor och kränker en skapad fri vilja fri tanke!!! att haka upp sig på att det är dåligt skrivet istället för att concentrera sig på själva sakfrågan är inget jag är intresserad av att besvara ens.

Jag vet att jag är dålig på att skriva, det är inget jag behöver bli påmind om. det är istället det jag skriver om som jag är intresserad av att få ett ifrågasättande på??? motargument grundat på ett rationellt tänkande!! ä'r det människor som är intresserade av att besvara detta med ett ifrågasättande ifrån sådant de upplever tror på. dvs att de gör som jag ber om. tar sin så kallade andlighet till hjälp och bemöter detta. för mig är detta än bättre!!! ja jag är inte ointelligentare än sådant människor upplever. tror på. jag kan snabbt påvisa vart detta ljuger.. ser fram emot det!!!!

  • Redigerat 2020-09-18, 16:34 av JRSN
Annons:
skina
2020-09-17, 14:54
#1

Dina frågor är ställda ur ett religiöst perspektiv och därför blir det svårt för mig att besvara dina frågor, det är inte alls den sortens kontakt jag har.
Ariel sa till mig en gång, som jag har skrivit här i forumet flera gånger, att "det ligger i betraktarens öga". Frågan jag ställde var vad som var skillnad på feer och små änglar.

Jag tolkar det som att vi ser och upplever allt utifrån vår uppfattning om saken, jag tror även att det gäller det mesta i jordelivet faktiskt.

Jag är en healer och livscoach, även om jag inte jobbar med det utan bara när jag möter någon som behöver min hjälp.
Jag har inte mött något annat än sådant, kärlek och klarsyn från mina kontakter.

En gång har jag mött en mindre trevlig ande och när jag mötte den med vänlighet så förvandades den till en ung man och sen har jag aldrig sett den mera. Och när jag frågade en shaman varför den anden kom i min väg så förklarade hon det med att de testar oss.

Jag hoppas att det är något i mitt svar som kan vara till någon nytta för dig. Min känsla är att du ff slåss, kämpar mot "världen" liksom.
Det finns ett indianskt talesätt som är "det finns 2 vargar i ditt hjärta, rädsla och kärlek. Den du göder växer sig stark", det är lite ditåt jag försöker komma.
Ser du på världen genom mörka glasögon så är det mörker du kommer att se och vise versa.

Om vi fokuserar oss på allt negativt så ger vi det energi också, tror jag. Att ignorera är det bästa sättet när det gäller det mesta, tror jag.
Egentligen undrar jag inte om det faktiskt egentligen inte gäller allt, men då har vi gått över på filosofi och det är attans svårt att efterleva det dessutom, phu :)

JRSN
2020-09-17, 21:42
#2

#0: Om du uppriktigt vill diskutera sakfrågan behöver du korta ner texten så att den blir läsbar. Det här är ju ett forum, inte ett arkiv för bibelrelaterade texter.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Diana_Melbourne
2020-09-18, 09:36
#3

#0 Det korta svaret om andlighet för mig: jag gillar läget och tar tacksamt emot det jag får till mig. Jag betraktar mig som en rationell person som tror på de andliga upplevelser jag och mina medmänniskor mött. Om jag tycker mig behöva stöd eller analys av andliga aspekter vänder jag mig till detta utmärkta forum, befolkat av ödmjuka, insiktsfulla personer som frikostigt delar med sig av sina teorier. Kanske att jag inte svarar på dina frågor, men gör gärna som JRSN sade: korta din text till några få rader och ställ sedan om frågorna!

Upp till toppen
Annons: