Annons:
Etiketterandliga-orterexistensplansamhälle
Läst 792 ggr
JRSN
2020-02-05, 13:13

Landet bland molnen

Enligt mig själv så har vårt jordklot olika 'dimensioner' som ligger utanpå varandra, nästan som lagren i en lök. Dessa dimensioner agerar levnadszoner för väsen av olika 'täthet'. Allt som allt sju lager existerar i vår planet och förstås i alla andra planeter. En utvecklingslinje kan förknippas med dimensionerna. Dess väsen börjar sin vandring längst in nära planetens kärna. Sen arbetar de sig utåt mot ytan och upp genom olika luftlager.

De olika dimensionerna kan beskrivas med följande beteckningar:

  • Den inre jorden (Ett fysiskt hålrum i jordens inre)
  • Vattenlagret (Jordens oceaner)
  • Markytan (Kontinenterna där vi bor just nu)
  • Lägre molnlagret (Ett existenplan av 'vattenånga')
  • Mellanliggande molnlagret (Skikt- och böljemoln)
  • Högre molnlagret (Fjädermoln och slöjmoln)
  • Det eteriska lagret (Ickefysiskt existensplan)

Förflyttning mellan dimensioner

Väsens förflyttning mellan jordens dimensioner sker inte individuellt och efter hand. Istället är det större grupper som, kollektivt, avancerar till ovanliggande tillvaroplan. Väsen måste dock 'godkännas' för att kunna gå vidare uppåt. För jordemänniskan handlar det om att kunna hantera och balansera känsloenergier. Men när tiden är inne för jordmänskligheten att 'stiga upp' så är det i praktiken den enskildes vilja som avgör om detta skall ske.

Det luftiga landet

Vad är det då för subtilt land som, åtminstone några av oss, är på väg till? Detta land, bland molnen, är samma tillvaroplan som 'småfolket' eller 'tomtarna' besitter. Eftersom det består av 'molnmateria' så har vi fysiska människor svårigheter att urskilja dess struktur. Men utseendemässigt är det egentligen precis som vår fysiska värld. Där finns träd, växter, hus, berg, floder, sjöar, oceaner och förstås olika väsensformer. Detta land kan i sig indelas i olika regioner med olika egenskaper. Det finns en mångfald miljöer och platser för var och en.

Detta land är inte tyngt av samma konflikter som grasserar här nere på jordytan, där ont och gott ständigt kämpar om herraväldet. I molnlandet råder fred och harmoni, det är landet av 'fulländad konst och kultur'. Likväl är detta inte himmelriket, det är endast en dimension av lättare materia, en del av jordklotet. I molnlandet kommer vi mer ostört kunna utveckla den kulturella rikedom som aldrig riktigt bar frukt vid jordytan. För vi byggde upp och lade ner vår själ i olika projekt. Men krig, svält och sjukdom raserade ständigt våra drömmar. I molnlandet kommer vi få tillfälle att göra samma sak men faktiskt slutföra projekten, se dem blomstra och bära frukt.

När sker övergången?

Det är svårt att sia om när vår tidsålder nått sitt slut och tiden för 'uppstigandet' är här. Kanske kommer detta ske helt omärkligt. Men några av oss kommer dock att släppa taget om tiden på jorden och uppsöka något nytt. Några kommer välja att vara kvar. De som lämnar jordytan är sannolikt de som, i själ och hjärta, är klar med jordelivets olika yttringar. De är trötta på jäkt, ävlan och tävlan och söker något mer förandligat. De som beslutar att vara kvar är de som anser sig ha mycket mer att erfara och uppleva i fast fysisk materia. De kan inte tänka sig att gå vidare redan nu. Men så sinnrikt är tillvaron ordnad, alla kommer dit de allra mest åstundar att vara.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-26, 13:21 av JRSN
Annons:
JRSN
2020-08-09, 20:46
#1

Puffar upp inlägget; 'Landet bland molnen'. Vad är detta för mystisk plats; är det himmelriket? Nej, 'molnsfären' förmodas vara ett landskap precis som jordytan, med sjöar, berg, städer och landskap. Men materien är lättare än på jorden, rent bokstavligt talat 'luftig'. Kanhända är denna sfär likvärdig med 'Vattumannens tidsålder', som astrologiskt faktiskt är ett lufttecken. Så när kan de som så önskar inträda i detta land? Det blir en gissning mellan tummen och pekfingret, men i runda slängar om 800-1000 år. Kan denna 'era' därförinnan utgöra 'tusenårsriket'?

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Dioramabyggare
2020-08-09, 21:30
#2

#0; punkt 1: är det "vetenskapligt konstaterat" att det finns ett hålrum i jordens inre? Vad består det i såfall av, och vilka dimensioner har det? Om det finns ett sådant hålrum, hur förhåller det  sig till jordens magnetfält och dess uppkomst?

JRSN
2020-08-10, 06:28
#3

#2 Det närmast 'vetenskapliga' konstaterandet av den inre jorden kommer nog från Amiral Richard B. Byrd, en hög officer i den Amerikanska armén. Dimensioner okända. Teorin är dock att det är liksom ett omvänt gravitationsförhållande när man passerat någon av öppningarna till den inre jorden. Således blir 'uppåt' då i riktning mot jordens medelpunkt, där den inre lysande järnkärnan svävar fritt. Vattnet som rinner in utifrån följer 'skalet' och skapar en inre ocean.

Den inre järnkärnan står för en del av jordens magnetfält som dock står i opposition till själva jordskalets eget magnetfält, detta senare är dock inte så homogent till sin natur.

The Inner Earth - My Secret Diary

Den inre jorden

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Dioramabyggare
2020-08-10, 10:39
#4

#3: En "lysande" järnkärna innebär ju att den är väldigt het, vilket ju i sin tur innebär att vattnet i hålrummet är i form av vattenånga… och om det nu existerar "portar" till jordens inre, belägna vid jordens poler, hur är det då möjligt att ta sig till de "portarna", med tanke på att nordpolen är täckt av hav, och att sydpolen är täckt av tjock is?

JRSN
2020-08-10, 16:18
#5

#4 Järnkärnan är säkert het men den befinner sig dock en bra bit från den inre jordytan och det inre havet. Så det är nog ingen risk att vattnet förångas. Vattnet vid öppningarna följer dess kanter så man kan i princip åka obehindrat genom hålet (om man bara hittar det). Det lär ska vara förbjudet att flyga kommersiellt över polerna och kartorna visar (förstås) inte anomalierna. Det ryktas dock om andra ingångar, till exempel i Tibet och vid pyramiderna i Giza.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: