Annons:
Etikettertidig-historiabibliskturåldrig-skrift
Läst 1228 ggr
JRSN
2019-08-23, 19:06

Den inre jorden

'Disclaimer: Eventuella likheter med vetenskapliga och faktabaserade resonemang är slumpmässiga och bör inte nödvändigtvis betraktas som baserade på sådant underlag!'

Det går rykten om ett hålrum i jordens inre, ett rum som inte bara flödar med liv, men som även anses bebott. Somliga anser det vara en ren och skär myt, andra ser den som en mycket verklig plats, dock något svårtillgänglig. Ryktena tog ny fart när den amerikanske amiralen Richard E. Byrd år 1947 påstods ha gjort en expedition till den inre jorden, och lyckats! Men en efterföljande invasion av platsen blev en katastrof och saken tystades ner helt. Idag råder flygförbud i vissa zoner nära polerna, just där de naturliga ingångarna till den inre jorden är belägna.

Varför ihålig?

En teori som vänder upp och ner på föreställningen om planetbildning menar att nya planeter i själva verket kommer in utifrån, närmare bestämt från det s.k. 'Oorts moln', ett område av små och stora materieklumpar som är belägna i ett 'skal', långt ifrån solsystemets yttersta planeter. Dessa 'protoplaneter' befinner sig i Oorts moln i ett tillstånd av vila. Men ibland får de en knuff och färdas mot solsystemets inre. Där antar de ibland stabila banor och bildar nya planeter. Vissa materiebitar fortsätter i oregelbundna banor och bildar periodiska asteroider och kometer.

Men närheten till solen ökar trycket inuti protoplaneterna. Det ökade trycket genererar värme och värmen bildar gas. Detta gastryck får protoplaneterna att svälla, det bildas ett hålrum i det inre och ett skal som expanderar utåt (orsaken till kontinentaldriften). Gastrycket måste ta sig ut någonstans och detta sker vid polerna. Till slut uppnår den nya planeten ett jämviktsläge och expansionen avstannar; en ihålig planet har bildats. Vatten rinner in vid polerna och oceaner bildas även i det inre av jorden, placerade på 'insidan' av jordens skorpa.

Mytologi och fakta

Den inre jorden är som sagt redan bebodd. Ett högteknologiskt och högrest folk anses leva där. Staden, eller möjligtvis den inre kontinenten i fråga lär kallas 'Aghartha'. Allt som finns på ytan av jorden finns också i den inre jorden. I jordens mitt svävar en kristallisk järnkärna som fungerar som en sol för växtlighet och djurliv. Denna inre sol lär kallas 'den rykande guden'. Växtligheten är mycket gynnsam, den höga halten av koldioxid gör att plantor, djur och även människor blir mycket högresta (intressant, i dessa tider med total hysteri om koldioxiden).

Folket i Aghartha lär vara så avancerade att de utvecklat ufo-liknande farkoster. Det är osäkert om de någonsin vistas på jordens yta, kanske bara vid sporadiska besök. Den inre jorden är i själva verket ett helt oberoende tillvaroplan, en egen dimension så att säga. Kanske var det där inne de allra första människorna vistades; den första 'Edens lustgård'. Människorna då kan ha varit androgyna men att "syndafallet" ledde till att de blev förvisade ut ur Eden, ut till jordens yta. Där förändrades deras DNA och de blev istället till män och kvinnor.

Ett nödvändigt ont?

Vem var den 'orm' som enligt ryktet lurade människorna och fick dem fördrivna från paradiset? Var inte denne orm exakt densamme som låg bakom skapelsen av människan från början? Har ormen i själva verket initierat en ny fas i människans utveckling, en fas som måste gås igenom? Den inre jorden var harmonisk och oskuldsfull. Livet på jordens yta blev en kamp mellan gott och ont, liv och död. 

Likväl var och är den nödvändig, för utan den kan inte människan lära sig bemästra känsloenergierna. Vid jordytan lurade demonerna och tvedräkt blev följden mellan mannen och kvinnan. Men tiden har gått; vi är snart färdigutvecklade, redo att möta en helt ny tidsepok. En betydligt lyckosammare era den här gången!

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-27, 10:25 av JRSN
Annons:
[Hukanson]
2019-08-23, 21:43
#1

Planeten har sin egen verklighet som inte är beroende av våra fabriker och tidningar eller tv apparater. Det har funnits jättar på jorden och den har blivit besökt av utomjordingar och polerna har skiftat många gånger och det har varit istider och kometer har slagit ner och det är troligt att det finns en hel värld nere i den inre Jorden som vi kan tänka på som hålrum.

JRSN
2019-08-23, 23:04
#2

#1 Ja, det är en otrolig skillnad mellan nyhetsmediernas ensidiga och slätstrukna rubriker och det som faktiskt händer och har hänt på planeten. Ibland önskar man att det fanns en eller flera oberoende källor för information. Tror att folk i allmänhet skulle bli rejält omskakade om de kände till bara hälften av allt som pågår. Men vi lever i avslöjandets tid, allt som tidigare var fördolt börjar nu komma upp till ytan.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

[Borttaget]
[Borttaget]
2020-06-04, 11:15
#3

Inlägget är borttaget

JRSN
2020-07-22, 15:05
#4

Puffar upp inlägget om den 'inre jorden'. Hittade en spännande och informativ video i ämnet. Videon tar upp olika aspekter och förklaringsmodeller till den inre jordens existens. Det talas även om vilka folkslag som förmodas leva där och hur de ser ut. Ett gemensamt drag tycks vara att de är högresta och intelligenta. De lär även ha tillgång till avancerad teknologi inklusive flygande farkoster.

Inner Earth Civilizations Exist & I Can Prove It

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: