Annons:
Etikettersynskhetsiaremedier
Läst 995 ggr
JRSN
2019-05-16, 16:45

Medier - Om medialitet

Medlaren mellan världar

Ett medium är, liksom Schamanen, en medlare mellan den fysiska och den andliga världen. Dessa världar talar liksom inte samma språk, så det gäller att tolka och översätta mellan olika parter. Den fysiska världen använder nästan uteslutande det talade ordet, även om det framträder som tal, skrift, punktskrift, teckenspråk eller i andra variationer. Den andliga världen är annorlunda. Här är det nästan enbart bilder och symboler som gäller. Om tal förekommer så är det sparsamt.

Mediet är i regel mycket mer känsligt för subtila intryck, jämfört med människor i gemen. Men mediala gåvor går givetvis att träna upp, den mänskliga organismen är dynamisk och ställer in sig efter själens intensioner, det kan dock ta kortare eller längre tid för olika människor att uppnå önskade resultat. Signalerna som utgår från den andliga världen är oftast oansenliga, knappt märkbara. Ett medium kan ha svårt att förstå budskapet och tolkar ibland signalerna såsom "tankefantasier".

Medier tar in information med alla tillgängliga sinnen; lukt, syn, smak, hörsel, känsel och även intuition. Summan av sinnesintrycken skapar den helhetsbild som mediet behöver i sin utvärdering. Olika medier har förstås olika specialiteter när det gäller sinnesfunktionerna. Ett medium kan uppsöka en fysisk plats för att där göra en undersökning av vissa förhållanden. Men egentligen behöver mediet inte uppsöka den faktiska platsen, det kan räcka med en bild eller en platsbeskrivning.

Kontakt med avlidna anhöriga

 Medier kan vara behjälpliga när en skyddsande behöver komma i kontakt med en person den vakar över, och förmedla viktig information. På samma sätt kan de levande ibland vilja ha kontakt med bortgångna anhöriga. Mediet tonar in sig på den det gäller (ibland med hjälp av personliga föremål) och försöker etablera en kontakt. Ibland fungerar det, ibland inte, det finns (förstås) inga garantier att en kommunikation sker utan komplikationer. Så är det ju även i de levandes värld.

Konsultationer

Det är vanligt att personer tar kontakt med medier i syfte att reda ut den egna livssituationen. Man kan ha haft planer och mål i livet men saker och ting faller inte på plats, det är liksom motigt vad man än tar sig för. Mediet kan då hjälpa till att reda ut situationen. Mediet kan på ett bättre sätt se den berördes 'sanna natur' och ge förslag på vilken väg och vilka beslut som bör tas. Ofta handlar det om att den konsulterande inte funnit sig själv än, han/hon har, av slentrian, följt andras råd.

'Borttagning' av andar

Det händer att medier behöver hjälpa jordbundna andar att nå andevärlden, med dess ljus och försoning. Liksom vilken konsult som helst så etablerar mediet först en personlig kontakt med den jordbundne anden. Det kan finnas saker och ting som behöver redas ut innan den jordbundne kan släppa taget om det materiella och gå vidare. Den jordbundne har ju av en eller annan anledning fastnat mellan två världar. Ibland är den jordbundne inte medveten om att han/hon har dött.

Men när missförstånden till slut har klarats upp så kan mediet inleda processen att föra över den jordbundne anden till 'ljusplanet', den andliga världen. Nu öppnar mediet upp en 'portal' som den jordbundne kan gå in genom. Portalen kan se ut på en rad olika sätt, beroende på den jordbundnes föreställningsvärld. Den kan visa sig som en port, en hiss, en bro eller kanske som en sommaräng. Ibland kommer bekanta från andevärlden och möter upp, en trygghetskänsla för den jordbundne.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-28, 15:26 av JRSN
Annons:
JRSN
2020-06-24, 10:58
#1

Puffar upp inlägget om medier och medialitet. Ett ämne som ständigt väcker tankar och frågor. Ibland kan man behöva ser över sin egen medialitet, ibland kan man behöva kontakta ett medium själv för att reda ut vissa saker. Vi är alla mediala, i större eller mindre utsträckning. I regel behövs redskap för att kunna reglera nivån, graden av öppenhet. 🎈

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: