Annons:
Etiketterhealinganimismschamanism
Läst 492 ggr
JRSN
2020-06-06, 20:38

Borttappad själ

'Disclaimer: Eventuella likheter med vetenskapliga och faktabaserade resonemang är slumpmässiga och bör inte nödvändigtvis betraktas som baserade på sådant underlag!'

Enligt mig har människan två olika själar, var och en kopplad till en specifik hjärnhalva. Den själ som vi förknippar med 'jaget' kallar jag för 'Sinnesjälen'. Den själ som förknippas med 'samvetet' kallar jag för 'Tankesjälen. Dessa två verkar i samförstånd; Sinnesjälen är utsändare av kosmisk energi, Tankesjälen mottager 'ekot' av den utsända energin. Men ibland uppstår trauman i livet och en av själarna kan bli så störd att den drar sig tillbaka permanent, en mycket allvarlig situation.

Själarnas funktioner

Finns det 'diagnoser' som motsvarar bortfallet av respektive själ? Jag vet förstås inte säkert men man kan misstänka att grav 'Autism' innebär att Sinnesjälen (jaget) har dragit sig tillbaka. På liknande sätt finns det anledning att tro att utstuderad 'Psykopati' innebär att Tankesjälen, dvs samvetet, är frånvarande. Sen existerar det givetvis 'graderingar' av själsnärvaro. Dvs en själ kan vara mer eller mindre närvarande hos olika individer. Vi skall här studera helt frånvarande själar.

Att återkalla själar

Kan man återkalla en själ som helt och fullt har lämnat en individ? Knappast, om man ser till rent medicinska kriterier. Mig veteligen finns det ingen autist som 'kommit tillbaka' och börjat att tala helt obehindrat igen. Kanske är det dock möjligt ändå, men inte genom skolmedicinen. Det jag tänker på är att en erfaren schaman skulle kunna genomföra en 'ceremoni' och på så sätt få själen att återvända till kroppen. Detta låter sig dock inte göras utan ganska allvarliga 'bieffekter'.

Återkomstens konsekvenser

Låt oss betrakta en schaman som gör en framgångsrik återkallan av Sinnesjälen hos en autist. Då har visserligen 'talets möjlighet' återvänt men Sinnesjälen tvingas nu starta på ruta ett. Hela den kunskapsbas som fanns en gång är som bortblåst. Talförmågan finns men Sinnesjälen måste nu lära sig språkets komplexitet från början igen, detta kan skapa ångest och förvirring. Ser man istället på en 'klassisk psykopat' så har återkallandet andra efterverkningar. Psykopaten, som i ett slag får tillbaka sin 'samvetsfunktion' kan drabbas av en chock. Plötsligt inser denne implikationerna av sina empatibefriade handlingar. En sådan person kan behöva sövas ner och väckas upp mycket varsamt.

Själarnas samverkan

Människans båda själar visar på behovet av 'mental balans'. Sinnesjälen och Tankesjälen är såsom två hästar framför en vagn. Båda behöver vara samordnade, lika starka och dra åt samma håll. På samma sätt förhåller det sig med människans cerebrala förmågor. Höger och vänster hjärnhalva behöver vara balanserade och i full samverkan. Detta förhållande fastställs redan tidigt i livet och utvecklingen fortsätter i skolåren. En god uppväxt med goda förebilder skapar förutsättningar för individer att växa upp till intelligenta och ansvarstagande personer. Sker detta verkligen i vårt samhälle idag?

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-28, 19:35 av JRSN
Annons:
Dioramabyggare
2020-06-07, 00:46
#1

#0: Tack JRSN för inlägget!

Av olika orsaker har jag sedan flera år tappat kontakten med "tankesjälen", men trots det kan jag fortfarande uppfatta åtminstone svaga signaler, ungefär som en fartygskapten  kan se svaga signaler från en fyr insvept i dimma.

Lyckligtvis kom jag på ett sätt att "få tillbaka" kontakten när jag för ett antal år sedan såg filmen "House of Cards", med Kathleen Turner i rollen som mamma till en liten tjej som utvecklar autistiska(?) drag när hon (dottern) ser på när hennes pappa dör i en olycka, och med Tommy Lee Jones i rollen som psykläkare.

Den filmen är en av de starkaste och mest välgjorda jag sett, oavsett kategori.

En trailer:

JRSN
2020-06-07, 08:32
#2

#0 Tack, intressant att även filmer kan spela stor betydelse. 'Sinnesjälen' och 'Tankesjälen' är begrepp jag hittat på men de beskriver de olika sidorna. Så länge det finns någon kontakt kvar med någon av själarna så kan säkerligen vedertagna terapier vara användbara för att 'stärka upp' aktuell själ. Möjligen kan man även själv 'lägga pussel' med sitt eget liv för att utveckla det som är svagt.

Själv hade jag som barn ingen större kontakt med språket. Jag levde mycket i en bildvärld. Var tvungen att lära mig tala och utveckla sociala färdigheter. 🌺

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Dioramabyggare
2020-06-07, 21:55
#3

#2: Varsågod!

Som barn var jag nog ganska "tystlåten", ett beteende jag sedan tog med mig in i vuxenvärlden; kanske "på gott och ont". Ett av mina talesätt är "ju mer man pratar, ju mindre får man gjort". Ett lite grann liknande talesätt jag har efter en person jag känner lyder:

"Det är bättre att vara tyst och verka dum än att öppna munnen och undanröja alla tvivel" 😉.

Upp till toppen
Annons: