Annons:
Etiketterpersonlig-utvecklingparadigmskiftenhealingmetamorfos
Läst 773 ggr
JRSN
2020-05-08, 10:11

Vad är sjukdom?

Inspirerad som jag är av Dr. Robert O. Young, vill jag fortsätta resonemanget om vad sjukdom är och vilken roll bakterier, virus och svamp spelar i sammanhanget. Enligt Dr. Young handlar all sjukdom om ansamling av gifter i kroppen. Dessa toxiner kommer in utifrån; från luft, vatten och födoämnen. Men gifterna är dessutom biprodukter från våra organ, biprodukter som har antagit formen av olika syror.

Det okända organet

Enligt Dr. Young har vi ett viktigt och grundläggande organ i kroppen som praktiskt taget är helt okänt, även för läkarvetenskapen. Hur är detta möjligt? Tja, medicinen är kanske inte så utvecklad som vi vill tro. Organet kallas 'Interstitium' och är helt enkelt den vätska som existerar mellan cellerna och huden. Interstitium är således inte blodet, som leds via de kända blodbanorna. Detta medium behöver upprätthålla en pH-neutral eller ännu hellre en basisk miljö, annars uppstår sjukdom.

Cellernas in- och utflöden

Kroppen försöker till varje pris upprätthålla en neutral pH-balans i blodet, om nödvändigt så tas kalcium från skelettet för att bevara pH-värdet. Således kan människan vara dödssjuk trots att prov från blodet visar normala värden. Det visar sig att cellerna gör sig av med toxiner (syror) ut till interstitium, inte till blodet. Från interstitium går gifterna ut till det lymfatiska systemet och vidare till kanaler för utsöndring via hud, andning, urin och avföring (och menstruation för kvinnor).

Patogenernas roll

Orsakar bakterier, virus och svamp sjukdom? Kanske är detta inte en helt rätt beskrivning. Enligt Dr. Young är patogener endast SYMTOM på en 'toxisk miljö'. Om miljön (kroppen) alkaliseras (görs basisk) så försvinner patogenerna. Det märkliga här är att olika patogener tycks associerade med specifika syror. Vanliga mänskliga celler påstås enligt det här resonemanget faktiskt kunna 'transmutera' till en viss bakterie, associerad med toxinet i fråga. På samma sätt uppstår virus såsom olika 'produkter' ur celler, det som utsöndras är återigen gifter av olika sorter. Virus kommer således 'inifrån'.

Cellernas signalsubstanser

Men vi upplever ju ändå att patogener 'florerar' och att vi blir sjuka som ett resultat av detta. Kanske har vi här att göra med ytterligare ett nytt fenomen; cellerna kommunicerar med varandra, även mellan individer! Patogener kan vara cellernas sätt att säga: "Varning, gifter har upptäckts i närmiljön, vidtag skyddsåtgärder." Med andra ord kan närvarande patogener stimulera en kropp att 'göra en utrensning' av ansamlade gifter. Om detta sker beror på mottagarens pH-nivå i interstitium och, som en följd av detta, vilken nivå kroppen har av ansamlade patogener. Om dessa patogener ligger över ett riktvärde sker automatiskt en utrensning; vi blir sjuka!

Orsak och verkan

Den häpnadsväckande slutsatsen här är alltså att vi inte blir sjuka av inkommande patogener i sig. Vi blir endast sjuka när kroppens interstitium kommer för lågt i sin pH-nivå. Detta förklarar varför vi faktiskt kan bli sjuka endast av att bli nerkylda. Energin fokuseras till vitala organ och den känsliga pH-balansen når gränsvärdet. En utrensning av gifter i kroppen startar, vilka antar formen av bakterier, virus och svamp. Patogener kommer primärt inte utifrån, de skapas av kroppens egna celler!

The pH Miracle with Dr. Robert O. Young

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-28, 20:33 av JRSN
Annons:
JRSN
2020-05-16, 23:35
#1

En tanke slog mig just. Man måste nog skilja på cellernas utrensning av gifter i sig och avlägsnandet av gifterna från kroppen. Två olika processer som behöver fungera optimalt. Om endast cellernas arbete utförs men inte avlägsnandet av slaggprodukterna från kroppen så uppstår kanske vissa symtom. Den omvända processen kan också vara möjlig; avlägsnandet av slagg fungerar bra men cellernas utrensning är hämmad, vilket ger andra typer av symtom? Rätt näring och rätt motion kan vara avgörande för god hälsa. ☝️

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

[Borttaget]
[Borttaget]
2020-05-17, 14:48
#2

Inlägget är borttaget

Condor
2020-05-17, 15:22
#3

Undrar varför mitt inlägg togs bort?

[Borttaget]
[Borttaget]
2020-05-17, 15:28
#4

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget]
2020-05-17, 15:41
#5

Inlägget är borttaget

JRSN
2020-06-04, 11:08
#6

Efter rekommendation från ledningen på 'ifokus' bör vetenskapligt inriktade resonemang undvikas på andliga och trosinriktade sajter som den här. Kommentarsfunktionen är därför avstängd i tråden.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Annons:
Inlägget är låst för nya kommentarer
Upp till toppen
Annons: