Annons:
Etiketterandaränglarpersonligt-skyddskyddsänglar
Läst 2221 ggr
JRSN
2019-05-15, 12:06

Änglarnas mångfald

Änglar är andliga väsen som existerar i en mångfald olika varianter. De tros vara hjälpare, budbärare, vägvisare, väktare, rådgivare, domare och även krigare. De är Guds goda tjänare.

Skyddsänglar

Människor som avlidit och gått vidare till andevärlden kommer ofta tillbaka i en ny roll; som skyddsänglar för sina nära och kära. Skyddsänglarna har alltid besökt "ljuset" på den andra sidan. De har lagt av sina tillkortakommanden och har inte längre några kopplingar till fysiska tilldragelser såsom; mat och dryck, ägandebegär eller jordisk sexualitet. Skyddsänglarna är aldrig dömande, de har ett utökat seende och kan hjälpa sin 'adept' att leva ett rikare och fullödigare liv.

Problemet är att vi människor inte alltid är så mottagliga för hjälp och assistans från andra sidan. Skyddsänglarna försöker (ibland desperat) att ge sig tillkänna för sin närstående. Det kan ske genom drömmar, symboler, fotografier som dyker upp eller mer konkret i form av 'knackningar' och 'knäppningar' i hus och hem. Det är inte så att skyddsänglarna aktivt lägger sig i människans angelägenheter men då och då anser de att "nöden kräver" mer påtagliga hjälpinsatser och bistånd.

Alver (Tomtar, Småfolk)

Alverna är välkända i folktron men har nuförtiden glidit in i mytologins område. Dock är de fullt konkreta väsen, även om gestaltningen är subtil (luftig). Alverna har sin egentliga boning i luften, enkelt uttryckt bland molnen. Även om alverna lever i luftlagren så bedriver de ändå tjänstgöring nere på jorden. Deras uppgift är att vara väktare för specifika områden. De vakar över och är beskyddare för länder, skogar, sjöar, städer, byar, ladugårdar, hus eller till och med enskida rum.

Alverna är i regel kortare än människan till växten. Deras samhälle är fredligt och de besitter stora kunskaper. Forna tiders människor höll sig alltid väl med alverna och kunde förmodligen urskilja dem bättre än vi kan. Resultatet blev att gården eller området blomstrade, alverna välsignade och stöttade människorna. Idag kan människor, av oförstånd, köpa in gårdstomtar av plast och sätta i trädgården. Det är ingen bra idé. Den riktiga gårdstomten kan bli sårad och även dra sig tillbaka.

Keruber

Keruber är 'änglabarn' som lever i ytterligare ett högre luftlager, bland tunnare moln. Egentligen är merparten av dem inte barn utan fullvuxna individer. De kan misstas för barn på grund av sin litenhet, sin ringa storlek. Deras uppgift är, på motsvarande sätt, att agera väktare för alvernas värld. Således har de inte så stor interaktion med människans förehavanden. Om alverna ses som bestående av subtil materia så är keruberna än mer skira; lättare än luft är deras boningar.

Liksom alver så lever keruber i kompletta landskap med träd, sjöar och skogar. Så som ovan, så och nedan. Dock är landskapen så tunna och gracila att de flesta människor aldrig får reda på att de existerar. Men mycket lite är känt om vad som tilldrager sig i kerubernas värld. Förutom att vara väktare över småfolket så har de förstås sina egna angelägenheter. En intelligent gissning är dock att de har stora intellektuella förmågor och att deras teknologi ligger på ett avancerat stadium.

Serafer

Serafer är den högsta graden av änglar (på det fysiska planet). I analogi med andra änglakategorier så är seraferna väktare över keruberna. Vi bör alltså se jorden såsom skal på skal av olika världar (sfärer). Även serafernas värld befinner sig uppe i luftlagren, gissningsvis är det ozonlagret som är deras region. Mytologin berättar att seraferna har sex vingar (tre vingpar) och att de outtröttligt prisar Gud. Vi kan förmoda att deras upphöjda position är en liknelse av att de vistas vid Guds tron.

Det vi kan veta genom slutledning är att seraferna är intuitionens mästare. De har insikt om orsak och verkan. Genom att studera himmelska och jordiska tecken kan de dra slutsater om framtida händelser. Sannolikt inte i form av absoluta sanningar utan mer som prognoser om kommande ting, och hur man bör förhålla sig till tidens trend. Kanske har jordiska profeter kommit i kontakt med denna sfär och erhållit förklarade visioner om människans och jordens framtida öde och utveckling.

Devor

Devor är änglaväsenden men de deltar inte längre i den fysiska världens öden och angelägenheter. De befinner sig i en icke-materiell verklighet som vi skulle kunna kalla 'Tankevärlden'. Likväl har devorna fortfarande en materiell uppgift; att vara serafernas väktare. Här handlar det sannolikt inte om fysiska tilldragelser utan mer om en slags gudomlig rådsfunktion. Seraferna, som själva är högt uppsatta, kan ändå behöva konsultera sina höga tjänare i, för dem, angelägna frågeställningar.

Så vad sysslar devor med "till vardags". Frågan är förmodligen fel ställd. För här, bortom det materiella, finns inga bekymmer om vardagliga ting. Men eftersom det är en värld av 'salighet' så kan man antaga att tillvaron handlar om upplevelsen av egenhändigt konstruerade världar, beskaffade helt enligt devans önskemål. Man kan också tänka sig att devan vandrar tillbaka i tiden och "i anden" upplever tidigare liv och existenser, nu helt befriade från smärta, agg och befläckelser.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-30, 19:10 av JRSN
Annons:
[Borttaget]
[Borttaget]
2020-02-03, 02:06
#1

Inlägget är borttaget

Upp till toppen
Annons: