Annons:
Etikettertidig-historiabibliskturåldrig-skrift
Läst 728 ggr
JRSN
2019-12-03, 07:26

Gudar i rivalitet

Som alla känner till befinner vi oss i en tidsålder med oerhört mycket konflikter, antagonism, misstro, oenighet och krig i alla dess former. Detta är inte på något sätt 'tingens ordning' utan endast uttryck för en period där vi behöver lära känna och balansera våra känsloenergier. När därför den 'kritiska massan' har uppnåtts avseende personer i full kontakt med sina känslor, så kommer mänskligheten avancera till nästa steg i utvecklingen. Detta steg kan beskrivas som 'fulländad konst och kultur', en tidsålder med fred, frihet och allmänt välbefinnande.

Vår tids Gud

Den bibliska historien berättar om det enade folket och dess förhållande till en allsmäktig Gud. Folket kämpade mot tiden, mot naturen, mot elementen och mot fientliga grannfolk. Över sig hade de en Gud som höll dem i tuktan och som hjälpte dem när faror hotade. Men vad var det för fel på denna Gud? Ena stunden så var det en Gud som vädjade med folket, som resonerade och föreslog lösningar. I nästa stund kunde Gud peka med hela handen och utan dröjsmål utfärda fruktansvärda straff. Folket ömsom hukade sig, ömsom prisade den osynlige gudens storhet och nåd. Sen var det dags igen, någon begår en synd och Gud slår till skoningslöst.

En schizofren Gud?

Vad är det egentligen som har försigått under hela den bibliska eran? Har folket en Gud som uppvisar tecken på psykisk sjukdom? Nej, så illa var det nog inte, men det var illa nog. Den innevarande tidseran är kluvenhetens tid; kampen mellan gott och ont, mellan ljus och mörker, framsteg och tillbakagång. Följaktligen var det aldrig EN Gud som ledde folket, det var två! Jonas Gardell har skildrat detta tumult i sin roman; 'Om Gud'. Kanske var det meningen att folket skulle lära sig skillnaden mellan gott och ont, även i en guds handlingar. Århundraden har rullat förbi, några har envist klamrat sig fast vid en rättfärdig Gud, andra åter har gett upp kampen.

Guds representant

Gud har alltid haft sin talesperson bland folket, sin 'smorde'. Men ondskans makter har gjort sammaledes och styrkan av dess utvalde har uppvisat matchande kraft och uthållighet. Således har Guds representant med jämna mellanrum drabbat samman med Djävulens ställföreträdare på jorden. Denna kamp har varit bitter och frenetisk och den har alltid slutat oavgjort. Några av dessa kämpar kan vi identifiera. Bland änglasönerna såg vi 'Enki', som ständigt kämpade mot 'Enlil'. Bland människorna såg vi exempelvis 'Moses' som, lite i skymundan, inte alltid drog jämnt med sin broder 'Aron'. Moses var den evige reformisten, Aron den konservative traditionalisten.

Instabilitetens pris

Den tid vi levt i har inte lämnat någonting intakt. Gud byggde upp, Djävulen rev ner. Det troende folket gjorde sit bästa för att skapa och bevara. De otrogna kämpade i sin tur för att riva ner och ödelägga. Politiker på den ena kanten skapade förutsättningar för tillväxt och utveckling, den andra kantens politiker förbrukade endast det befintliga kapitalet. Konstruktion, destruktion, utveckling, avveckling. Ingenting har kunnat växa upp och finna sin sanna potential. Så har vår tid sett ut, på gott och ont. Men det kommer en ny tidsera, den kommer med stormsteg. Då skall de som är mogna för den nya tiden gå dit, de andra skall dessvärre bli kvar där de är.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-31, 15:21 av JRSN
Annons:
Diana_Melbourne
2019-12-03, 08:59
#1

Intressant läsning som ger en förklarande mening till en ”schizofren” Gud. Oavsett tro eller inte kan vi konstatera hur illa ställt det är med människor och miljö, samt att förändring måste ske. Och det kommer att ske, frågan är bara hur och när. Jag skulle önska ett kollektivt andligt uppvaknande, oavsett tro. En slags medvetenhet om att livet är större än människorna själva, att det inte bara handlar om omedelbar tillfredsställelse på ett fysiskt plan.

Dioramabyggare
2019-12-05, 02:05
#2

#0, #1: Tack, JRSN och Diana_Melbourne för era insiktsfulla inlägg!

Upp till toppen
Annons: