Annons:
Etiketterexistensplanandliga-ortersamhälleandevärldens-naturlagar
Läst 791 ggr
JRSN
2019-11-12, 18:33

Den psykedeliska världen

Vi tänker ofta att den fysiska världen är den ledande existensen och att vi sedan kan reflektera över den existensen med hjälp av våra tankar. Men är detta en rättvisande bild av tillvaron? Kanske är det våra tankar som är den sanna nivån, som blott begrundar en illusorisk värld kallad 'verkligheten'. Sanningen ligger troligen mitt emellan dessa ytterligheter. Men konsekvensen är då omskakande; den psykedeliska världen är fullt verklig!

Psykedelisk talesperson

Om det är någon människa som blivit frontfigur för utforskandet av den psykedeliska världen så är det nog ikonen 'Terence McKenna'. Som etnobotaniker, författare, föreläsare och mystiker har han gjort denna märkliga inre sfär något mer känd för folk i gemen. Hans intresse för hallucinogener öppnade upp för ett antal gränslösa resor bland underliga och fantasieggande 'invånare' i den psykedeliska världen. McKenna ansåg att dessa droger effektivt utplånar de fysiska gränser vi är så vana att omge oss med. Han var inte alls främmande att experimentera.

Två olika själar

Att människan skulle ha två olika själar kan tyckas egendomligt. Men i själva verket överlappar dessa själar varandra, de har kompletterande egenskaper. 'Sinnesjälen' är den aktiva komponenten, den sänder ut eteriska vågor och 'skannar av' de olika sinnesfunktionerna. 'Tankesjälen' tar istället emot 'ekon' från omgivningen. Det är när tankesjälen tar emot vågor av en 'högre frekvens' som den psykiska verkligheten (tankevärlden) upplevs. Denna tankevärld är belägen inom och omkring vår fysiska gestaltning. Men tankesjälen kan även erfara andra väsens psykiska kroppar. Detta kan kallas den 'kollektiva tankevärlden', eller om man vill; den 'psykedeliska världen'.

Förändrade medvetandetillstånd

Under spontana upplevelser eller vid användning av hallucinogener hämmas förnimmelsen av den fysiska världen. Personen i fråga upplever då den psykiska verkligheten direkt. Att 'drömma' är sannolikt den minst dramatiska av dessa upplevelser, vi är så van vid den. Vardagsdrömmen rör sig endast inom den personliga tankevärlden, men när drömmaren träder ut i den kollektiva drömvärlden blir det genast mer märkligt. Hallucinogerna droger är en slags genväg till en förändrad verklighetsupplevelse. Det är dock för enkelt att kalla det för 'hjärnans illusioner'.

Jag vill dock betona här att jag inte förespråkar droger i någon form; livet är tillräckligt 'trippat' bara i sig själv. Men jag tror att det som McKenna menade med att inte 'fega med dosen' var att upplevelsen under själva trippen annars skulle bli en galen kamp mellan en renodlad psykedelisk resa och 'viljan att ha kontroll'. Obs! Han talade förstås uteslutande om specifika hallucinogena droger. Att okontrollerat experimentera med 'gatudroger' innebär endast en sak; döden! Men McKenna tog inte endast in hallucinogenernas verkan; han kunde även skickligt kommunicera upplevelsen.

Konklusion

Världen är inte enbart ett konkret fysiskt fält utan även en fullt verklig men psysisk sfär. Denna psykedeliska tillvaro är inte en produkt av våra hjärnor, den har en självständig och oberoende existens. Det som skiljer världarna åt är materiens beskaffenhet, tidens förlopp och utformningen av naturlagarna. Universum är en långt mer komplex konstruktion än de flesta kan föreställa sig. Men detta berikar ju livsupplevelsen för alla dess väsen.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2021-02-04, 21:22 av JRSN
Annons:
NiklasTyreso
2019-11-12, 20:47
#1

Jag gjorde några enstaka experiment med växtdroger som ung vuxen, men landade i att andliga upplevelser är lättare att uppnå utan droger. Droger psykedeliska droger kan ge tydliga effekter, men effekten är inte alltid vara andlig. Droger kan störa tankeprocesserna så att man inte med fullt fokus uppleva det andliga. Så jag tycker hängiven fokuserad bön och meditation ge bättre upplevekser. Det är inte varje gång man upplever andliga saker, men när upplevelserna kommer kan man lättare fokuserat observera det man upplever. ----- Vissa antropologer som forskat kring naturreligioner har observerat att på många håll i världen har man uppfattningen att vi har en "frisjäl" som kan färdas och uppleva utanför kroppen. I den Svenska folktron kallas frisjälen för vård eller hug.

JRSN
2019-11-12, 21:15
#2

#1 Jag håller med dig. Det är lätt att vilja gå genvägar till 'häftiga upplevelser' men jag tror mer på utvecklat tänkande och en långsam process mot ett högre mål.

Sen kan det förstås finnas kulturfolk vilka, som en del av traditionen, använder växtbaserade substanser för att kommunicera med sina andar eller liknande. De har då ofta lång erfarenhet och en inarbetad metod som innebär minimal risk.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: