Annons:
Etiketterevolutionnaturväsensmåfolkälvor
Läst 890 ggr
JRSN
2019-10-13, 17:55

Kollektiva väsen

En del väsen är inte alls självständiga individer. Istället ingår de liksom i ett kollektiv, en grupp. För att detta kollektiv skall fungera och inte kollapsa krävs en stark styrande ledning. Vi har alla lagt märke till dessa väsen men inte reflekterat på det djupare. Vi har tolkat dem som en 'grupp individer' som visserligen har en väldigt bra samordning. De väsen jag syftar på är till exempel; fiskstim, fågelflockar och getingsvärmar. De består visserligen av individer men jag menar att det finns en kollektiv själ som styr gruppens rörelsemönster och gemensamma beslut.

Varför denna existens?

Vad är anledningen till förekomsten av kollektiva väsen? Jag tror att detta är ett uttryck för universums olika sätt att gestalta sig på. Närmare bestämt tror jag det handlar om väsendens utvecklingsfas. Individuella väsen går igenom olika faser som har med karaktär och mognad att göra. Dessa faser bildar en komplett cykel. Det är en cykel som dock behöver två varv för att fullbordas. I det första varvet är det individer som genomgår grader av utveckling. Men under det andra varvet har individperspektivet upphört. Istället är det kollektivet som utvecklas genom olika faser.

Hur tänker ett kollektivväsende?

Det kollektiva väsendet har individuella mål och syften precis som 'vanliga väsen'. Men det kollektiva väsendet är avsevärt mer 'mäktigt' än ett individuellt väsen. Kollektivväsendet kan 'avvara' enskilda individer och fortfarande fungera och kunna utföra sina mål. Individer har inte den buffertförmågan, om den enda gestaltningen går förlorad så är spelet över. Det kollektiva väsendets individer kan inte agera självständigt, om de skulle göra det ändå så blir de identifierade av kollektivet som 'defekta enheter' och tas av daga. Individerna måste hela tiden följa de signaler som utgår från 'moderenheten'; ofta en 'drottning' eller liknande som utgör kollektivets hjärna.

Kollektivväsen i människornas värld

Existerar kollektiva grupperingar på den mänskliga nivån? Det kan faktiskt inte uteslutas. Det finns grupper som så uttalat följer ledarens direktiv att de blir oförmögna att agera utan denne. Kultliknande 'sekter' kan faktiskt sägas ha denna struktur. Individernas egenvärde upplöses och alla individuella egenskaper som kan ha funnits läggs undan, frivilligt eller ofrivilligt. Det kan med andra ord finnas kollektiva grupperingar som, i full harmoni, utför sina ritualer i fredlig endräkt. Människokollektiv kan existera även som enskilda nationer (utan att behöva ge exempel på någon). Människokollektiv kan vara såväl välvilliga som ondsinta, det har inget med gruppen i sig att göra.

Apropå demoner

Även andeväsen, av olika slag, kan existera såsom kollektiva väsen. I fråga om demoniska väsen så tycks de av allt att döma höra till just ett sådant kollektivt väsensslag. Därav den starka påverkan som sker mot människor i dessa dagar; vi uppmanas ständigt att 'nätverka', 'gruppera oss', bilda 'förbund', 'partier' och så vidare. Frågan är om detta verkligen är vad vi är som människor. Vi gillar ju att vara i grupp, det är känt. Men kanske inte rent mentalt samstrukturerade i ett digitalt neurologiskt nätverk. Vad är det för fel på gammalt hederligt mänskligt umgänge?

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2021-01-01, 15:50 av JRSN
Annons:
Lussan20
2019-10-13, 18:16
#1

Intressant!

Jag har alltid undrat varför jag aldrig dras med i grupper, idoldyrkan, sekter, eller stora grupper- Ja, sägare-, även om det blir motstånd i arbetslag mm så håller jag mig till min ståndpunkt.

Men jag har tänkt i dessa banor, hur hela folk kan bli som marionetter inför en ledare , utan att tänka själva?

Det närmaste är väl min tro i så fall, men jag tillhör ingen församling och tänker kritiskt. Men kan hålla fast i min ståndpunkt där människofientliga tankar framförs.

Bidrottningar och flockledare bland vargar har sin funktion, så det finns väl hos människor också då faror hotar gruppen? Mvh/WL🌺

JRSN
2019-10-13, 19:42
#2

#1 Ja, det är ett märkligt fenomen hur som helst. Och kanske känner vi inte hela vidden av kollektiva gruppers dynamik. Det kan möjligen finnas psykologiska fenomen som uppstår i grupper och som inte har med kollektiva väsen att göra. Liksom du så dras jag sällan till grupper i olika sammanhang, gillar att stå en smula utanför och betrakta förloppen på avstånd. Klokt eller fegt, vet inte riktigt… 🌺

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

NiklasTyreso
2019-10-13, 21:55
#3

Grupp-psykologi är ett intressant område! Vi människor vill gärna höra till en gemenskap eller socialt sammanhang. Många kan ändra en hel del av både yttre attribut/klädsel etc och åsikter för att få vara med i en grupp, men det finns en gräns för hur långt de flesta kan gå i anpassningsbarhet. Börsens rörelser är summan av all individuella personers köp och försäljningar. Börsen beskrivs i bland i termer som om den var en person med eufori, eller panik. Summan av alla människors beteenden tillsammans blir extremt för ofta springer de flesta åt samma håll så att "alla" vill köpa samtidigt, eller sälja samtidigt. Få människor tänker helt självständigt och går helt mot strömmen. Jo, jag tänker ganska fritt men det gör att jag ofta inte känner att jag passar in. Andra kan nog tycka att jag provocerar när jag inte förstår "självklarheter". Andligt finns exempel med andliga kollektiv av väsen ex legionerna med Guds änglar i bibeln eller de anonyma kvinnliga diserna i nordisk mytologi.

Lussan20
2019-10-14, 07:54
#4

Vet att jag reagerade på tjejer som skrek och svimmade då idoler spelade, jag fattade inte vad det var för fenomen. Likaså då nya trender inträder som böcker-sagan om ringen, - mfl. Minns att jag hade grannar som döpte sina barn efter böckerna. Min pappa, drogs inte heller med , så man kanske ärver sådana drag, mamma var nog mer för att ingå i en flock.

Om vargar läste jag att då det är vandring tex i snö och de  har det kämpigt så låter de, de gamla vargarna gå först, i mitten går en grupp som  är starka vargar, i slutet går alfahanen för att håll yttersta kollen över landskapet och flankerna för att varna och skydda. Men jag blev förvånad att de äldre fick gå först och bestämma takten och vara under beskydd?  Fint om det  stämmer?

Vet en gång då jag åkte färjan från Gotland en sommar och hela båten invaderades av Nyckelpigor, de bet oss minns jag, de hade väl svärmat, men ute till havs? De var överallt.

Det kan väl vara både bra och dåligt att dras med, bra då det står i kärlekens tjänst, dåligt då det blir psykos på hela folk….Mvh/WL🌺

Upp till toppen
Annons: