Annons:
Etiketterparadigmskiftenrymdennibiruastronomi
Läst 772 ggr
JRSN
2019-09-26, 17:28

Som i Noas dagar

"Ty som det var i Noas dagar, så blir det vid Människosonens ankomst" (Matt. 24:37)

Exakt vad som åsyftas i citatet är förstås inte helt klart. Men det talas dock om Noa, och på dennes tid inträffade en stor översvämning. Nu lär ju visserligen regnbågen vara ett tecken på att en flod aldrig mer skall utplåna alla varelser. Så är det nog, men en större flod kan ju inträffa likafullt, även om dess konsekvenser inte blir så övergripande. Om alla polarisar skulle smälta kan man beräkna att vattenytan stiger med ca. 60 meter. Det är allvarligt, men finns det andra faktorer som ökar vattenmängderna ännu mer?

Stjärnan Nibiru's inflytande

Vår tids myt är att ökande halter av koldioxid i atmosfären ökar uppvärmningen av jorden. Den som bemödar sig att titta lite närmare på kurvorna ser dock rätt snart att det är koldioxidkurvan som följer uppvärmningen, inte tvärt om. Detta borde vara förstasidesstoff men så är inte fallet. Det är uppenbarligen något annat som orsakar den globala uppvärmningen, vad kan skapa sådana kraftiga effekter? Äldre tiders stjärntydare och präster kände till existensen av en stjärna som med viss periodicitet orsakade kataklysmer på jorden.

Detta var dock inte en stjärna som andra, blotta åsynen av denna himlakropp kunde sända kalla kårar längs ryggraden. Den var omgärdad av molnstoder och stjärnan själv var som en kokande lavahärd. Under dess närmande fick jorden mottaga en provkarta av olika turbulenta stormar och naturkatastrofer. Och under speciella omständigheter kunde extremt våldsamma skyfall uppkomma, sådana som ingen sett like till vare sig förr eller senare. En sådan händelse gav sannolikt upphov till berättelsen om 40 dagar och 40 nätter av ihållande regn.

Omgivande vätgasmoln

Nibiru är en stjärna, men en stjärna som troligen imploderat vid något tillfälle. Dess förråd av vätgas befinner sig inte längre i ett lager vid ytan, som det borde göra. Istället omges stjärnan av massiva moln av vätgas, som ser svarta ut vid betraktande. Ingenting särskilt händer så länge vätgasmolnet befinner sig på avstånd, men när detta moln kommer i direkt kontakt med jordens atmosfär uppkommer en kemisk reaktion. Det syre som är i atmosfären reagerar med vätgasen och resultatet blir förstås; vatten, vatten i enorma mängder.

Norska höglandet

Denna vår tvillingstjärna lär vara på ingående. Men tidsramen för dess ankomst är mycket svår att veta något om. Och om vätgasmolnen verkligen kommer i kontakt med jorden är ytterligare en osäkerhetsfaktor. Men om detta faktiskt skulle ske så räcker det troligen inte att dra sig en liten bit inåt landet. Mer sannolikt är att vi då tvingas uppsöka det Norska höglandet, så stor kan vattenhöjningen bli. Givetvis går det inte att planera för något sådant. Vi måste leva våra liv i tillförsikt och i full förtröstan om en bra morgondag.

Framförhållning

Det är inte de stora omvälvningarna vi bör planera inför, endast 'vanlig' turbulens. Det skadar aldrig att vara beredda på strömavbrott och tider när det blir brist på mat och vatten. Ett litet matförråd och en blygsam vattenreserv räcker, det genererar tid för vidare planering. Alla bör även ha en 'alternativ ort' att uppsöka om det skulle behövas. Men viktigast av allt är ändå att vara mentalt förberedd på olika händelser. Vi lever inte i en trygg värld längre och kan inte vara säkra på 'myndigheters stöd', i krissituationer.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2021-01-01, 18:57 av JRSN
Annons:
[QASIK]
2019-09-26, 17:35
#1

Jag är så fullkomligt okunnig när det gäller koldioxidens höna eller ägg, och mycket väl kan det vara så som du skriver. Dock är det nog ändå viktigt att vi inte bidrar till ökade halter tycker jag. Att var och en av oss gör det den kan för att inte bidra mer än nödvändigt. 
Jag kommer att läsa på mer om detta så snart jag har tid och ork. 🙂

Tack för intressant inlägg

Lussan20
2019-09-26, 18:03
#2

Bra inlägg!

Ser du allt som sker som tecken på Kristi återkomst? Att då allt sker inom en tidsram som Bibeln beskriver? -Det ska bli jordbävningar på den ena orten efter den andra, folk mot folk rike mot rike osv-.

För om man ser till hemskheter så slår väl både första och andra världskriget och andra krig som tex -Japan . Kina- rekord av ondska. Eller kan man räkna in det i tidsperioden?

Jesus säger att hans återkomst ska ske inom detta släkte, betyder det hans tid eller människosläktet?

Tidstecknen har ju alla spekulerat i så länge jag mins. Min farmor gick och lade sig till en jul vettskrämd då Jv knackat på och sagt att jorden skulle gå under. Detta var på 50 talet för då stämde alla tidstecken.

Angående Jv så är det bara de som ska överleva är de 8 miljoner, så alla vi vanliga Kristna ska inte ha en chans då vi är skenkristna, vilket betyder att vi bara till det yttre är Kristna , men inte vill veta av Guds kraft.

Samtidigt står det att inte ens Änglarna i himlen vet något om den dagen.

Men varningarna kan man ta på allvar och tänka på hur man lever, hur man behandlar sina medmänniskor, sopsorterar, är snäll mot djur osv.

Sluta kasta skräp i naturen, en stilla bön idag…Mvh/WL🌺

JRSN
2019-09-26, 20:10
#3

#1 Tyvärr så är jag nog så gott som ensam om uppfattningen att ökande halter av koldioxid inte leder till ökad global uppvärmning. Koldioxid förekommer inte alls i särskilt höga halter i jordens atmosfär (ca. 0.04 %), ändå är den livsviktig för växternas fotosyntes. Att minska halten CO2 är (enligt mig) ingen bra idé. 🙂

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

JRSN
2019-09-26, 20:24
#4

#2 Svåra frågor! Den globala uppvärmningen ser jag definitivt som ett tecken på Kristi återkomst. Bör väl lägga till att jag ser stjärnan Nibiru som den kosmiska manifestationen av Kristus, som nu återförenas med sin 'brud', dvs Solen.

Ett ökat antal jordbävningar och katastrofala stormar är rimligtvis också ett tecken på denna stjärnas närmande. Vi vet förstås ingenting om 'dagen' men kan skapa oss en ungefärlig tidsram för upptrappandet av stjärnans verkningar. Processen tycks, av allt att döma, redan ha börjat. Men som du säger så är det viktigast att vi tänker på hur vi lever och behandlar andra. 🌺

p.s. Vad 'inom detta släkte' kan betyda är jag osäker på.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

NiklasTyreso
2019-09-27, 22:54
#5

Jesus dog i onödan, tror jag. Ingen gammaltestamentlig text godkänner människooffer eller offer av en gud som ett försoningsoffer för mänsklighetens synder. Gud kan förlåta ändå, så Jesus kommer inte tillbaka. Det fanns massor av koldioxid i atmosfären för 3-400 Miljoner år sedan, men när den tidens skogars växter dog och pressades samman till jordlager som blev stenkol och olja, då bands kolet i marken. Vi har inte haft så mycket koldioxid i atmosfären på flera hundra miljoner år, och då var det varmare. Borrkärnor på grönland isen har tagit upp luftbubblor som var 800000 år, 0,8 miljoner år. Under de senaste 800 000 åren fanns viss variation i koldioxid nivå på er, men sedan den industriella revolutionen började (på 1700-talet) som bränt stenkol och olja i stor mängd så har koldioxiden hela tiden legat över den nivå som den rörde sig under de 800 000 åren innan 1700-talet. När människa började bränna kol i industrier steg koldioxiden och med den temperaturen.

JRSN
2019-09-27, 23:54
#6

#5 Jag tror att Jesus (hans inkarnation) lever kvar någonstans i världen, dock inte i påvens eller annan världsledares gestaltning. Mer troligt i någon mer anpråkslös personlighet. Kanske känner han till sitt historiska förflutna, kanske inte.

Tja, vi har lite olika syn på koldioxidens verkningar men det är okej. Jag tror som sagt på forskningen som visar att koldioxiden ökar när temperaturen går upp.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Annons:
Upp till toppen
Annons: