Annons:
Etiketterandarparanormaltöversinnligtmagi
Läst 4273 ggr
JRSN
2019-06-08, 08:22

Poltergeist - Bullerandar

Poltergeist är en form av spökfenomen som yttrar sig i psykokinesiska uttryck; fysiska föremål flyttar sig, kastas runt, svävar i luften eller teleporteras till annan plats. Man trodde länge att det rörde sig om jordbundna andar eller demonisk aktivitet. Undersökningar kunde dock visa att fenomenen hade med specifika individer att göra.

När de aktuella personerna var närvarande uppträdde poltergeist men när de berörda befann sig på annan plats så skedde inga fenomen. Men tydligen kan poltergeist "följa med" en oberoende observatör till dennes hem. Troligen handlar detta om att personen drabbad av poltergeist då har etablerat en relation till observatören. Denna känslomässiga förbindelse skapar en kanal genom vilken poltergeist kan verka.

En förklaringsmodell

Vad är det då som utmärker personer med poltergeist? Sannolikt handlar det om uppdämda psykologiska trauman av ett eller annat slag. Detta i synnerhet när en person präglas av en mycket stark inre ångest som inte kan eller tillåts ta sig några fysiska uttryck. En god balans mellan psykisk och fysisk aktivitet tycks vara oerhört viktig för människans välbefinnande. När därför den psykiska ohälsan inte kan speglas i en motsvarande fysisk manifestation så uppstår en stark inre spänning. Denna måste visa sig på något sätt och återstår inget annat så får det ske via paranormala yttringar.

Likheten med självskadebeteende

Underligt nog så kan man se en koppling mellan poltergeist och personer som 'skär sig' som en följd av psykisk ohälsa. Även här finns en stark obalans mellan det psykiska och det fysiska. Personen som mår så fruktansvärt dåligt själsligen mår liksom extra dåligt av att det fysiska inte "hänger med". Således skär eller slår personen sig själv för att etablera en psykisk/fysisk balans. Det kan låta som ett absurt beteendemönster men är egentligen fullkomligt logiskt.

Vad kan man göra?

Poltergeist tycks upphöra spontant med tiden. Ibland kan det handla om pubertala ynglingar som under en övergångsfas mår mycket dåligt men som efterhand finner sig själva och mognar som människor. Den inre konflikten upphör då och poltergeistfenomenen ebbar ut. Teoretiskt borde dock vanliga samtal och goda aktiviteter i grupp kunna göra underverk med personer i riskzonen.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2021-01-04, 20:09 av JRSN
Annons:
Ghosthunter
2019-06-10, 19:58
#1

Här har jag nog en del saker som jag inte håller med om. Jag tror att poltergeistfenomenet handlar om en ande, som växer sig oerhört starka av energin från människor som mår dåligt. Alltså är det en ande bakom fenomenen. Poltergeistfenomenen äger även rum då ingen människa är närvarande, vilken ännu mer tyder på en intelligens, sepererad från människor.

"I parabler av rastlöshet, cirklar av regnbågsro - peut être?"

"Världen skulle må bra med lite mer
Värmland"

"Don't be normal, stay paranormal"

Ghosthunter
2019-06-10, 20:17
#2

Poltergeist är ju egentligen bara ett begrepp på en viss typ av fenomen. Om den anden eller väsendet, som orsakar fenomenen, är av mänskligt ursprung eller inte…det vet jag inte? Även om fenomenen kan tyckas vara ondskefulla i många fall, så verkar det mesta vara mer lekfullt, som när den t.e.x bygger små torn av föremål eller målar och klottrar ned väggar.

"I parabler av rastlöshet, cirklar av regnbågsro - peut être?"

"Världen skulle må bra med lite mer
Värmland"

"Don't be normal, stay paranormal"

JRSN
2019-06-10, 22:57
#3

#1 #2 Ja, vem vet, fenomenet är nog fortfarande ganska öppet och det spekuleras och forskas en del fram och tillbaka. Visst skulle en ande av något slag kunna spela en roll när det gäller poltergeist. I den kända filmen 'Poltergeist' var det bestämt en mycket illasinnad ande som låg bakom (om jag inte minns fel).

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Ghosthunter
2019-06-11, 06:35
#4

Ja, det är nog inte gamla trevliga gammelmormor direkt😁 Men jag tror inte heller att det är en demon. Kanske är det ett väsen som vi inte känner till?

"I parabler av rastlöshet, cirklar av regnbågsro - peut être?"

"Världen skulle må bra med lite mer
Värmland"

"Don't be normal, stay paranormal"

setfree
2019-06-19, 20:57
#5

Poltergeist är exakt samma som en demon. Det är inte en före detta person.

De är alltid onda även om de kan verka ofarliga. Orsaken är ofta att någon har lekt anden i glaset eller andra aktiviteter som har skapat tillåtelse för demonen att komma in. De hittar svagheter och attackerar de som är svaga.

JRSN
2019-06-19, 21:08
#6

#5 Ok, men kan det inte vara en kombination, dvs personer som genom psykiska trauman av ett eller annat slag drar till sig demoner? Kanhända är all form av psykokinesi uttryck för demonisk verksamhet. 🤔

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Annons:
Ghosthunter
2019-06-19, 21:21
#7

#6 Poltergeister och demoner suger i sig negativa energier från folk med psykologiska sjukdomar och växer i styrka av det. #5 möjligen en demon i en lägre division .

"I parabler av rastlöshet, cirklar av regnbågsro - peut être?"

"Världen skulle må bra med lite mer
Värmland"

"Don't be normal, stay paranormal"

NiklasTyreso
2019-06-20, 11:33
#8

Så om jag förstått er rätt är poltergeists och demoner andar som tar energi från psykiskt sjuka personer eller personer som öppnat sig andligt, ex m anden i glaset, för dem. Vad är era rekommendationer för att bli av med poltergeists och demoner? Jag har ett eget svar på frågan som jag kan skriva sedan, men vill gärna ta till mig fler idéer från er.

JRSN
2019-06-20, 14:31
#9

#8 Själv tror jag fortfarande på att personen i centrum av poltergeist behöver balansera upp fysiska och andliga yttringar. Att så att säga minska spänningen inombords. Om demoniska/psykokinesiska fenomen fortfarande kvarstår därefter får man ta tag i dessa på 'sedvanligt sätt'. Dvs stänga demoniska portaler av olika slag och driva ut ev. kvarvarande demoner. 

Ref. Sanering av portaler

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Ghosthunter
2019-06-20, 19:33
#10

#9 Du ger dig inte?…haha😁 (skämtar bara) Det är så mycket märkligt inom det paranormala, så jag tror egentligen att vi bara förstår en bråkdel av allt. Vi skarapar nog mest på ytan och det mesta är nog bara teorier.

"I parabler av rastlöshet, cirklar av regnbågsro - peut être?"

"Världen skulle må bra med lite mer
Värmland"

"Don't be normal, stay paranormal"

JRSN
2019-06-20, 19:51
#11

#10 Tja, vad vet man egentligen. Saker och ting kan förefalla enkla och klara. Och så plötsligt händer något som vänder upp och ner på alla begrepp. Dock tror jag att det finns en sanning djupt där inne. För hur skulle Universum annars kunna hålla ihop..? 🤪

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

setfree
2019-06-20, 20:30
#12

#8 Vad är era rekommendationer för att bli av med poltergeists och demoner?

Man stänger portalen genom att bekänna att det var fel att leka med anden i glaset. Jesus har makt över demoner och genom hans namn kan demoner fördrivas. Problemet är att inte vem som helst kan använda namnet Jesus som en besvärjelse. Endast de som känner Jesus.

Några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala herren Jesu namn över sådana som hade onda andar. De sade: ”Jag besvär er vid den Jesus som Paulus förkunnar.” Så gjorde sju söner till en viss Skeuas, en judisk överstepräst. Men den onda anden svarade dem: ”Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni?” Och mannen som hade den onda anden i sig for på dem, övermannade dem alla och tilltygade dem så illa att de måste fly ut ur huset, nakna och blodiga. (Apg 19:13)

JRSN
2019-06-20, 21:08
#13

#12 Som sagt, var och en blir salig på sin fason. De som känner Jesus får använda den metoden. Övriga får använda någon annan metod. Den som lever får se.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Annons:
NiklasTyreso
2019-06-21, 19:33
#14

Setfree skriver ett modern kristet synsätt på beskydd från trosrörelsen. Jag har mer den inställning som många i Sverige hade för 150 år sedan där man tror både på Bibelns Gud och nordisk folktro. Förr var det ok att säga man får beskydd genom att leva efter de 10 budorden (moderna kristna vågar inte vara så konkreta utan talar bara om Jesus nåd) och från folktron kan man sätta beskydd med vassa metallföremål, växter som driver bort trolldom ełler med andra amuletter. Man kan använda bön till Gud och läsningar av psalmer eller magiska verser från folktron för att driva bort det onda. Jag använder mig av allt detta.

[Vianca]
2019-06-22, 15:48
#15

Funderar kring ordet demon. Enligt en demon i kristen teologi ses som en ondskefull fallen ängel. Daimon ( grekiska demon), betraktade Gnostikerna, platonikerna daimon som människans tvillingsjäl. Mer finns att läsa på wiki. Nog om det, tänker på det okända, som vi kan ha svårt att få begrepp på. Väldigt ofta får en negativ effekt, man blir lätt skrämd som rädsla som följd. Följd effekten blir en flykt. Likaledes som att fly från sin egen skugga, som alltid följer med en. Om man inte tar tag i sina problem. Man kan ställa frågan till detta okända väsen vad det vill säga eller visa. Istället för att undvika, för dessa väsen följer efter och vägrat släppa taget om mig. Det har jag erfarit och lärt mig av. Och i vissa fall hjälpt till att få gå till ljuset. Lite tankar kring det okända. Men vi alla har nog olika upplevelser.

JRSN
2019-06-22, 17:03
#16

#15 Bra skrivet Vianca. Undrar om det inte råder en hel del begreppsförvirring kring andar och demoner i olika former. Vi har dels människans samvete och hennes högre jag. Dels skyddsandar som hjälper och stöttar människan. Sen förstås jordbundna andar och demoner som kan göra livet surt för oss.

Det är ju helt rätt förhållningssätt att modigt och rättfram ställa frågor till det okända väsendet, försöka utröna vad det vill. Men de flesta tänker nog inte så, de blir rädda och går i försvarsställning. Till och med in i en förnekelsefas (som att dra täcket över huvudet och hoppas att det jobbiga försvinner).

Men med ökad kunskap kommer befrielse och upplysning (för alla parter). 😎

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

setfree
2019-06-22, 19:46
#17

# 14 Förr var det ok att säga man får beskydd genom att leva efter de 10 budorden (moderna kristna vågar inte vara så konkreta utan talar bara om Jesus nåd)

Du får nog förtydliga detta lite. Det finns mycket mer än de tio budorden som spelar roll. Om man medvetet eller omedvetet bjuder in en demon genom att syssla med ockulta aktiviteter så kommer man att råka illa ut. Om någon form av brott har begåtts som mord eller liknande så kan även det skapa en öppning. 

Genom att få förlåtelse genom Jesu blod så kan detta omintetgöras och demonen har inte längre en laglig rätt att vara där. Det betyder inte att den försvinner per automatik, det kan betyda en kamp. 

En demon är inte samma sak som en fallen ängel. Det finns en hirarki även inom det onda. En fallen ängel är högre än en demon.

[Andeljus]
2019-06-23, 17:15
#18

#5Poltergeist är exakt samma som en demon. Det är inte en före detta person.

De är alltid onda även om de kan verka ofarliga. Orsaken är ofta att någon har lekt anden i glaset eller andra aktiviteter som har skapat tillåtelse för demonen att komma in. De hittar svagheter och attackerar de som är svaga. 

Här kan jag inte hålla med dig för även ljusets andar kan föra ett oerhört liv om dom har något dom vill förmedla som är viktigt för dom. Det kan vara vad som helst allt möjligt i en människas vardag där dom vill uppmärksamma och det här möter man lite nu och då där det oftast rör sig om någon nära och kär eller en vän som envist vill pocka på uppmärksamhet.

Men du har rätt också för visst kommer det även i demonisk form och här gäller det för oss att ha kunskap i att avgöra vad som är vad och jag genomskådar det bums oavsett hur vänligt en demon kan bete sig så går det mig inte förbi vad det är jag har att göra med men absolut många kan bli lurade men att Poltergeist  alltid är av ondo det ligger det ingen sanning i.

#17 Om man medvetet eller omedvetet bjuder in en demon genom att syssla med ockulta aktiviteter så kommer man att råka illa ut. Om någon form av brott har begåtts som mord eller liknande så kan även det skapa en öppning. 

Håller med dig till viss del här men några av oss har kunskapen att utföra saker som alla inte har och därför är jag själv väldigt sparsam med vad jag delar med mig i forum för risken finns att det jag berättar kan skapa nyfikenhet hos en del och att dom sen utför saker som kan åkalla dom mest hemska krafter som dom inte alls ska befatta sig med.

Det jag vill lägga till med ordet medvetet är att några kan medvetet åkalla och hantera sen finns dom som medvetet åkallar och har noll koll på vad det är dom bjuder in så som vid anden i glaset. Kan man och har kunskap så är det ok men just anden i glaset är en lek som ofta tas till i ren nyfikenhet och spänningssökande gärna om folk tagit ett och annat glas och då är dom oerhört öppna för vad tusan som helst.

Personligen använder jag mig inte av anden i glaset för det känns barnsligt men det kan ställa till saker som personer utan kunskaper leker och samma gäller ouija har man inte kunskap så ska man helt kort och gott låta bli det är av yttersta vikt och som redan skrivs så kan det skapa stora psykiska obalanser just för många vet inte eller ens förstår vad och vem dom bjuder in bara nån kommer så spänningen ökar så är det intressant men följder och konsekvenser det kan skapa mycket lidande men med kunskap och rätt beskydd så kan man utföra båda om man vill det.

Genom att få förlåtelse genom Jesu blod så kan detta omintetgöras och demonen har inte längre en laglig rätt att vara där. Det betyder inte att den försvinner per automatik, det kan betyda en kamp. 

Jag köper inte det som många kristna hävdar att Jesus har den makten och  att just hans namn skulle vara starkt och här ifrågasätter jag hela historien för om vi går till dom kristna så är all annan tro och ockultism synd och åkallan av onda väsen men vad vet dom om Jesus för  det var aldrig  Jesus avsikt  att slå ner på alla andra som inte tror som kyrkan så åter en demon inte den äkta rätta Kristus som det talas så stort om  så den demonen ska man  passa sig väldigt noga för och en äkta Jesus skulle aldrig agera på det viset tvärtom alla skulle få rum med sitt om han nu på riktigt kommer från ljuset.

En demon är inte samma sak som en fallen ängel. Det finns en hirarki även inom det onda. En fallen ängel är högre än en demon. 

Det här med hierarki inom andliga världar är något som vi människor uppfunnit för vi lever i en sån värld där vi redan som barn drillas in i olika former av hierarkier. Från början lär vi känna vår mor och far, dom ska föreställa högre än oss som någon form av auktoritet och likaså när vi går upp i ålder mot dagis,skola sen kommer yrke och chefer samt hela samhället hakar på och vi har introducerats i världens hierarki och det här är något som sitter inpräntat i oss men andliga världar har ingen som helst hierarki oavsett man kallas Gud ,Jesus eller något annat så finns det inte där i Bortom men det finns på jorden och där har vi fastnat i vår andliga utveckling för vi har behovet av hierarki på jorden medan den ljusa andevärlden är helt fri från all form av hierarki.

Ghosthunter
2019-06-24, 19:29
#19

#18 Ja, de goda andarna kan orsaka fenomen som vi människor kan misstolka som onda.

"I parabler av rastlöshet, cirklar av regnbågsro - peut être?"

"Världen skulle må bra med lite mer
Värmland"

"Don't be normal, stay paranormal"

Maghan70
2019-06-25, 17:43
#20

Håller med Ghosthunter att det är en ande bakom som livnär sig på energin.  Jag har själv lidit av en poltergeist.  När jag blev arg så kunde saker flyga och det kunde smälla utav bara den.  Mycket möjligt också att en portal öppnats på nåt sätt, för jag fick uppleva även shadow-people. Men senare i mitt liv så var det en kristen människa som bad för mig och sedan dess har jag varit fri från poltergeist.  Under bönen kände jag att en ande lämnade mig.

Annons:
Ghosthunter
2019-06-25, 20:32
#21

#20 Precis. Shadow people och andra spöklika gestalter och dessutom röster, brukar vara vanligt vid poltergeistattacker.

"I parabler av rastlöshet, cirklar av regnbågsro - peut être?"

"Världen skulle må bra med lite mer
Värmland"

"Don't be normal, stay paranormal"

Astrologilinjen
2019-06-26, 13:28
#22

Jag har upplevt Poltergeist i verkliga livet. Det var i miten av åttiotalet. Hyrde en lägenhet i andra hand. Ett av rummen var låsta och där hade hyresvärden sina privata saker.

Jag hade precis sett min favoritfilm Poltergeist tillsammans med min kille. Efter filmen släkte vi stearinljuset och gick och la oss.

Efter 15 minuter började det blixtra i vardagsrummet. Jag klev upp och kollade vad det var och det visade sig att stearinljuset tänts igen, av sig själv.

När jag gick och la mig igen såg jag skuggor som forsade över taket. När jag tittade närmare visade det sig att det var andar i massor som forsade över taket i riktning mot vardagsrummet. 

Straxt efter det började det bullra efter väggarna - och speciellt på väggarna till det låsta rummet.

En mycket otäck upplevelse som resluterade i att jag aldrig mer sett filmen Poltergeist som jag är övertygad kan locka fram den här typen av fenomen. Den filmen är som att mana fram poltergeist. Jag tvekar inte angående detta. 

Jag har upplevt många fenomen i mitt liv men detta var något av det otäckaste eftersom det handlade om så många andar och de var så fruktansvärt påtagliga med sitt bullrande, att de syntes så tydligt, antände ljuset etc.

Flera av skådespelarna dog också i anslutning till filminspelningen, bland annat den lilla flickan.

Mvh,

Deborah

Astrolog vid Astrologilinjen

Deborah, din astrolog

Astrologilinjen

JRSN
2019-06-26, 16:05
#23

#22 Det du berättar är skrämmande och intressant på en gång. När jag tänker på saken så kan givetvis även en film fungera som en portal/kanal till stökiga andar eller möjligen en starkt traumatiserad person. Det kan också ha varit ett eller flera föremål i det låsta rummet som förstärkte poltergeisteffekten.

Det är inte svårt att tänka sig att filmens starka energier kan påverka människor till att själva bli kanaler, till andevärlden. Skräckfilmer i allmänhet åstakommer nog mer skada än de skänker "glädje". Ockulta böcker, statyer och figuriner har samma inverkan. Överhuvud taget allt som är 'laddat' med stark känslomässig energi.

Om filmen går upp igen så vill jag inte se den. Den var ju bra och så, spännande. Men man går ju verkligen igång känslomässigt och jag tror detta är vad som skapar 'kraftfältet' som andarna använder sig av.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Maghan70
2019-06-27, 13:36
#24

#5 I mitt fall hade jag inte lekt anden i glaset, utan jag fick poltergeist pga trauma i barndomen.  Så trauma är också en ingång för illasinnade andar/demoner.  

Jag kan tänka mig också att om man är för öppen andligt (som ett hus med öppna fönster och dörrar)  sett vad gäller andar och demoner så kan man bli drabbad.  Jag tror inte man behöver vara "besatt" , anden/demonen har ingångar till människan och kan styra och stjäla energi.  Därför är det viktigt att be om beskydd och stänga ingångar, stänga ner sig, så man inte är öppen hela tiden.

Maghan70
2019-06-27, 13:40
#25

Jag har ibland lätt att se andar i skuggform för det mesta. En gång var jag med om en person som jag var ute och promenerade med.  Vi gick på en grusväg i skogen och plötsligt snubblar hon. (Det fanns absolut ingenting att snubbla på.. varken sten eller gropar) 

 I samma stund ser jag att det var en skuggfigur som gjorde "krokben" för henne och hoppade in i henne.   Jag vågade inte säga något om det, för hon tror inte på sånt här. 

Efter det tyvärr så har hon mått väldigt dåligt psykiskt i många år.   

Jag tycker jag hört/läst någonstans att en ande kan "snubbla" in i en annan person.  Hur det skulle fungera, vet jag inte riktigt, men eftersom jag har sett det själv, så undrar man ju.

JRSN
2019-06-27, 15:34
#26

#25 Ett dilemma. Hur talar man om för personer som inte tror på sådant här att de har "fått påhälsning". Har faktiskt inget bra svar, man får nog göra en bedömning från fall till fall.☀️

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: