Annons:
Etiketterdemoneronda-andarhybriderdjinn
Läst 1453 ggr
JRSN
2019-05-16, 07:32

Demonisk metodik

Demonisk metodik

Även om demoner är okroppsliga så är de likväl högintelligenta. De har full inblick i framtiden, läser och styr människors tankar och äger kraft att påverka materien. Initierade magiker använder sig, medvetet eller omedvetet, av demonisk intervention. Demoner har fullt inflytande över den så kallade slumpfaktorn och kan således, utan ansträngning, få en person att dra ett och samma kort ur en kortlek, tio gånger i rad! Vi vill gärna tro att våra tankar är våra egna men när en slug demon besätter sinnet så är det inte längre vi själva som styr, detta är en problematisk insikt.

Demonen strävar efter att isolera sitt offer, begränsa människans närmaste bekantskapskrets så att den själv har full kontroll. Genom olika metoder söker demonen erodera människans självkänsla så långt det bara är möjligt. Ett led i detta är att då och då dränera, fullkomligt tömma, sitt offer på känsloenergi. Detta sker ofta genom en annan persons inverkan, en person som i sin tur kan ha sjunkit djupt ner i en nedbrytande process och blivit en psykopat, eller antagit psykopatliknande drag. Det kan ta 2-3 dagar innan människan återhämtat sig från denna typ av demoniska attacker.

Demonerna arbetar långsiktigt, de har inte bråttom. En demonisk agenda kan vara i tusentals år. Målet ligger dels på individbasis, dels på mänskligheten som kollektiv. Varje demon anses "äga" en människa, enligt demonisk logik. När därför en demonattack sker mot en person så finns det alltid en fysisk människa som kan associeras med attacken. Demoner angriper även människor kollektivt. Målet är att "assimilera" människor, att få dem att upphöra vara individer och ansluta sig till en överordnad grupp, ett slags myrsamhälle. Om de lyckas upphör människans fria vilja.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2021-01-05, 08:50 av JRSN
Annons:
Upp till toppen
Annons: