Annons:
Etiketterandliga-orterexistensplansamhälle
Läst 813 ggr
JRSN
2020-08-30, 16:13

Har länder personligheter?

Varför skiljer sig länder åt så mycket i 'karaktär', är det endast människorna som bor där som formar landets identitet? Är det också så att länder kan betraktas som levande entiteter med 'organ' som skiljer sig åt i fråga om utseende och funktion? Jag påstår att så är fallet, även om tanken kan tyckas främmande. Länder lever och interagerar som andra traditionella väsenden.

Enskilda och kollektiva varelser

Varje människa har sin egen agenda, men människor i grupp kan ha en helt annan inriktning. Jag menar att man måste skilja på den 'individuella själen' och den 'kollektiva själen'. Själen, i det här fallet, är det översinnliga 'logos' som betingar eller betraktar väsendets förehavanden. En enskild individ har en personlig själ men kan samtidigt ingå i en gruppering som styrs av en kollektiv själ. Det finns ingen motsättning i detta. En person kan till exempel leva sitt eget liv privat men på fritiden agera Medarbetare i ett teaterkollektiv. Detta är exempel på olika roller som existerar simultant utan att vi tänker på det; vi har liksom olika existensnivåer.

Ett lands inflytande

Många har säkert tänkt på den transformation det innebär att flytta till ett annat land och bo där en tid. De tankebanor och de vanor man vanligtvis har kan då radikalt förändras, trots att man har sina kläder och personliga ägodelar som vanligt. Det enda som förändrats är platsen, landet man faktiskt är i. Om man vanligtvis är blyg kan man istället bli utåtriktad, är man normalt passiv kan man istället bli aktiv. 'Någonting' har en subtil inverkan på ens beteende, detta något menar jag är landets själ. Man är i en ny omgivning och agerar därför annorlunda.

Ett lands yttring

Ett land behöver inte nödvändigtvis existera såsom en 'högre form av människa'. Om landet i sig endast består av gräs, buskar och träd så måste landet definieras som ett 'växtväsende'. Och på samma sätt är ett land befolkat enbart av djur att se såsom ett 'djurväsende'. Det är först när människor permanent bebor landet som detta bör ses som ett 'människoväsende'. Men människor har som bekant olika egenheter och karaktärsdrag. Så är det förstås också med mänskliga länder; de har vissa förutsättningar och utvecklas åt olika håll, just som med enskilda individer.

Länders interaktion

Länder är som människor, ibland krigiska, ibland fredliga. De kan vara konstnärliga, tekniska, inåtvända, utåtriktade, religiösa eller sekulariserade. De kan vara fysiskt och mentalt välmående men ibland sjukliga, till och med sinnesförvirrade. Men precis som med vanliga personer så kan länder förändras och utvecklas åt olika håll. Den enda skillnaden är att länders förvandling till nya tillstånd tar längre tid, förstås, än för vanliga människor. Kan man då säga att vi kommer återfödas som 'mänskliga länder' vid någon punkt i utvecklingen? Absolut, men det hinner rinna en hel del 'vatten under bron' innan vi slutligen kommit dit.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-26, 05:35 av JRSN
Annons:
Niklas
2020-09-09, 13:20
#1

Jag brukar likställa ett lands eller ett områdes kultur med en människas personlighet. Just landindelning tycker jag egentligen inte är så intressant. Det är mest en administrativ inrättning.


Vänliga hälsningar, Niklas
retuscherar du dina foton

JRSN
2020-09-09, 13:24
#2

#1: Ja, indelning i kulturområden kanske är mer relevant i sammanhanget. Länder började uppstå omkring år 1000 e.Kr. Inte så länge sedan egentligen. ☺️

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Niklas
2020-09-09, 13:59
#3

Tror länder hade större betydelse när det var svårare att kommunicera. Nu när alla kan kommunicera med vem som helst skulle man lika gärna kunna ha grupper av människor med liknande mål som ”länder”.


Vänliga hälsningar, Niklas
retuscherar du dina foton

JRSN
2020-09-09, 16:14
#4

#3: Kanske dit vi är på väg, i detta globalismens tidevarv. 🤔⚘

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Niklas
2020-09-09, 16:32
#5

Kanske, på sikt. Just nu känns det dock som om vi är på väg baklänges.


Vänliga hälsningar, Niklas
retuscherar du dina foton

skina
2020-09-17, 11:35
#6

Först vill jag bara påpeka att solen skapar ett annat mående hos människor, man blir avsevärt piggare av att bo på soligare breddgrader, gladare, mer utåtriktad, mera utomhus osv.

Men jag har bott på en vulkanö, där energin är mkt stark. Ön ligger dessutom på The Dragonline.
Många som har lätt för huvudvärk och migrän får det ofta på ön och väldigt märkligt är att tiden går dubbelt så fort, det tar några månader innan den inbyggda klockan har ställt om sig, en liten rolig notis bara.

Men jag vill också påpeka att små orter i Sverige, t ex, som ligger nära varann och har tillsynes identiska förutsättningar kan vara totalt olika. I den ena kan allt blomstra och folk är glada och trevliga och i nästa by är allt dött och folk sura.
Väldigt märkligt. Är det energin i området eller är det de som grundade byn som har satt en stämning på platsen.

Ett litet mysterium :)

  • Redigerat 2020-09-17, 11:37 av skina
Annons:
JRSN
2020-09-17, 11:50
#7

#6: Javisst, vi får inte glömma solens inflytande. Redan efter 3-4 sommarmånader i Sverige har stämningen förändrats och blivit mer sydländsk, folk öppnar upp. Men visst är det mystiskt att till synes identiska platser kan ha helt olika energier, kultur och bemötande.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Niklas
2020-09-17, 13:02
#8

#7: Mystiskt tycker jag inte att det är. Jag tycker att jag förstår varför det blir så och då innehåller det ingen mystik för mig.


Vänliga hälsningar, Niklas
retuscherar du dina foton

skina
2020-09-17, 15:12
#9

Berätta gärna. Är det platsen eller människorna?

Jag tror att det är den som anlägger byn som sätter stämningen där, men jag vet ju inte. Sen växer det och blir staden, landet osv.

Men som jag skrev påverkar sol och klimat oss också, utöver jordenergierna.

  • Redigerat 2020-09-17, 15:13 av skina
JRSN
2020-09-17, 21:44
#10

#8: Varför tror du det blir så?

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Niklas
2020-10-06, 10:54
#11

#9, #10: Det är människorna som skapar kulturen, men de styrs av många saker.

Den som grundar en stad har säkert stort inflytande över kulturen till en början. Bland annat genom sitt eget sätt att vara, men också genom val av arkitektur, stadens läge, landskapsarkitektur och många andra saker. Med tiden minskar grundarens inflytande över kulturen. Då blandas kulturen ut med inflytande från andra människor.

Klimat är en annan viktig faktor för kultur, precis som du skrev i #7. En stad på ett berg blir inte som en stad vid havet. Ekonomi påverkar. En plats med naturtillgångar blir inte som en utan.

iFokus är också en plats med kultur, fast i mindre skala. Dels finns det en gemensam kultur som spänner över nätverket, men dels finns det också kultur på varje enskild sajt. Till en del påverkas sajternas kultur av iFokus, men hur enskilda värdar agerar har nog oftast störst betydelse.


Vänliga hälsningar, Niklas
retuscherar du dina foton

JRSN
2020-10-06, 13:35
#12

#11: Intressant med jämförelsen av iFokus! Absolut, jag förstår att du tänker dig att människorna skapar kulturen. Jag är dock lite inne på 'animismen' här, dvs att allting är besjälat, även en stad. Och att staden på så sätt utövar ett inflytande på människorna som flyttar in. Givetvis uppstår då tanken; vad var först, hönan eller ägget, staden eller människorna?

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

skina
2020-10-08, 13:40
#13

Jag tror människorna sätter en atmosfär i ett land, en stad, en by, en skola osv

  • Redigerat 2020-10-08, 13:41 av skina
Annons:
[Borttaget]
[Borttaget]
2020-10-24, 02:12
#14

Inlägget är borttaget

Upp till toppen
Annons: