Annons:
Etiketterandliga-orterexistensplansamhälle
Läst 581 ggr
JRSN
2020-02-18, 17:49

Arbetare kontra Eliten

Ligger det någon djupare symbolik bakom den samhällsklass vi föds till? Är det endast slumpen som avgör vår sociala tillhörighet eller ärver vi på något sätt betingelserna för vår livstid? Kan man generalisera och säga att en person antingen betjänar andra eller låter sig betjänas av andra? Kanske finns det ett fastlåst mönster som motarbetar förflyttningar mellan samhällsklasser. Kan det förklara observerade samhällsfenomen?

Att slå ner revolter

Eliten blir alltid oroliga när 'arbetarklassen' börjar organisera sig och gå samman i grupper. De känner sig på något sätt hotade, även om skälen till sammanslutningen är aldrig så lovvärda och demokratiska. Frågan är varför, dvs vad är det som gör att eliten närmast omedvetet sluter upp och går till motattack? Finns det en kollektiv rädsla bland de välbärgade att förlora orättmätigt förvärvade egendomar och tillförskansat kapital?

Socialt cellminne

Om man utgår från tanken att vi återföds flera gånger som människor, föds vi då 'per automatik' till den samhällsklass vi redan känner till? Kan man, lite provocerande, påstå att såväl arbetare som överklass lider av en slags 'dysfunktion'? Överklassen skulle då vara dysfunktionella i det att de inte fullt ut klarar av fundamentala saker; som att laga mat och städa. Arbetarklassen kan på motsvarande sätt inneha en dysfunktion i det att de hela tiden måste betjäna andra. De är inte bekväma med att vara fria och oberoende personer.

Formell och reell demokrati

De flesta lever i föreställningen att ett land som Sverige har ett genuint demokratiskt statsskick. Är detta verkligen sant? Somliga menar att de gamla strukturerna i högsta grad sitter kvar 'i väggarna'. Om vårt land vore sant demokratiskt, skulle då inte resurserna vara åtkomliga för alla medborgare? Vi har visserligen lagar och förordningar som reglerar basala rättstvister, men mycket handlar om vem som innehar kapitalet och framför allt; vem som har 'kontakter' i det högre skiktet. Elitens aktörer håller troget varann om ryggen.

Sant oberoende människor

Finns det människor som medvetet håller sig bortom klassmotsättningarna? Vad har dessa personer i så fall för yrken och vad kallar de sig förutom den yrkesmässiga tillhörigheten? I den politiska världen slår pendeln än åt höger i politiken, än åt vänster. En ständig kräftgång mellan ideologiska poler. Men hur skall något beständigt kunna skapas i detta vapenlösa krig som rasar? 

För den ena sidan skapade sina strukturer, bara för att se dem förstöras av den politiska oppositionen. Den andra sidan etablerar sin ideologi, bara för att låta den demoleras av nästa generations samhällsbyggare. Kan 'de oberoende' göra något? De är alldeles för få!

Vårt samhälle är dessvärre dysfunktionellt på ett mycket grundläggande plan. Detta är inget mindre än ett gigantiskt problem!

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-29, 19:46 av JRSN
Annons:
Carmarino
2020-02-19, 15:36
#1

Personligen tror jag att vi får uppleva alla samhällsklasser under våra reinkarnationer här på jorden. Det är en del i lärdomsprocessen. Så vi kan mycket väl ha tillhört de kastlösa i Indien i ett liv, medan vi i nästa liv inkarnerar i en familj som tillhör "eliten", socialt och ekonomiskt.


¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

JRSN
2020-02-19, 16:44
#2

#1 Intressant tanke! Det skulle ju åtminstone vara mycket mer rättvist, sett i ett längre perspektiv. Synd att man inte kommer ihåg sina inkarnationer lite bättre (några har jag dock en inblick i). Just i det här innevarande livet så verkar dock miljonerna lysa med sin frånvaro. 🙂

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Carmarino
2020-02-19, 17:36
#3

#2 Samma här. Har tydligen inte valt ett liv i det övre skiktet den här gången. 🙂


¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Upp till toppen
Annons: