Annons:
Etiketteruråldrig-skriftbildspråkmetaforersymbolik
Läst 1452 ggr
JRSN
2019-07-21, 18:55

Sumerisk kilskrift

Den Sumeriska skriftformen (Cuneiform) var ursprungligen ett renodlat bildspråk (piktogram) men utvecklades efter hand till ett helt stilistiskt språk med logogram, fonogram och stavelser. Tecknen trycktes in i mjuk lera med en träkil och när meddelandet var klart brändes tavlan i keramikugn för att 'försegla texten'. En sådan lertavla kan hålla i tusentals år, under rätt förutsättningar. Detta kan jämföras med en vanlig CD-skiva, som under optimala förhållanden bevaras i ca. 100 år! Den Sumeriska kilskriften anses av vetenskapen datera från drygt 3000 år f.Kr. Emellertid tror jag att en förlaga till kilskriften funnits långt tidigare, använt av 'Änglafolket från Anu'.

Utomjordisk skrift

För så tror jag att det förhåller sig. Det fysiska änglafolket från solsysemet Nibiru koloniserade vårt solsystem, företrädesvis Mars och Jorden. Med avancerad teknologi, språk och kultur fortsatte de den utveckling som började på deras hemplanet. En gren av änglafolket kan ha utvecklat hieroglyferna i Nildeltat, ett teckenspråk som faktiskt anses besläktat med de Sumeriska tecknen. Kanske till och med att hieroglyferna är av äldre ursprung än kilskriften, som tog fart och utvecklades på jorden för att på ett mer effektivt sätt redogöra för inventering, köp och försäljning.

Det ursprungliga språket

Sumeriskan ligger av allt att döma till grund för alla senare språk. Kanske var det som mytologi och skrifter berättar, att en specifik händelse (Babelincidenten) gav upphov till en kaskad av nya språk. Detta avsett att 'förbistra' kommunikationen på Jorden och skingra det folk (människorna) som från början var enade. Sett i efterhand är det ett ganska drastiskt agerande och något vi tvingas dras med konsekvenserna av än i dag. Men kanske skall den tid komma när vi återigen talar ett enat språk. En gissning är att detta språk till slut blir, Engelskan?

Så vitt jag förstår är Sumeriskan ett rätt genialiskt språk, passande för ett utvecklat änglafolk. Uppbyggnaden består i korta, två till trestaviga, uttryck för aspekter som sedan fogas ihop för att skapa nya betydelser. Faktiskt är svenskan konstruerad lite på samma sätt. Vi kan ju kontruera ord som; 'Semesteranläggningsaktivitet', eller mer skämtsamt:

'Nordöstersjökustartilleriflygspaningssimulatoranläggningsmaterielunderhållsuppföljning'

Sumeriskan har mer korthuggna stavelser som sammanfogas, exempelvis: 'GI.IZI.LA' (fackla), sammansatt av orden; 'GI' (vassrör), 'IZI' (eld) och 'LA' (hålla upp). När man behärskar tekniken, säkert ett oslagbart språkverktyg.

Spridda fraser

Vi vet inte hur sumeriskan kan ha låtit men när man tittar på några utvalda meningar så går det att förstå (på ett ungefär) hur den kan ha tett sig. Här följer några slumpvis utvalda meningar från det sumeriska språket:

Peta Babkama Luruba Anaku

”Öppna porten för mig så att jag kan träda in”.

Ur-sagbi Assir-gin Ribba Ama Si-inga Utu

”Har någon moder frambringat en så stor hjälte som Assir?”

U Amaru-gin Uru I-gul-gul-e

”Likt översvämningens storm ödelägger den städerna.”

Musen-Anna-Gim A-dub He-en-si-agen, Me-e Uru-muse He-en-si-daldal-en

”Såsom en fågel i skyn flaxar jag med vingarna och flyger till min stad”

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2021-01-03, 12:47 av JRSN
Annons:
JRSN
2023-01-30, 13:45
#1

Här i den bifogade videon får man en uppfattning om hur sumeriskan kan ha låtit. Kanske är sumeriskan det äldsta språket på jorden (i modern tid) och möjligen är det språket som talades allmänt innan 'Babelincidenten', då språket förbistrades och delades upp i minst sex olika språkvarianter.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Magi-cat
2023-02-05, 20:47
#2

Jätteintressant med sumeriskan och allt däromkring! Vilket vackert språk!


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Upp till toppen
Annons: