Annons:
Etiketterandliga-orterceremonierexistensplanesoterisk
Läst 1206 ggr
JRSN
2019-07-31, 09:35

Tre prövningar

Inom Esoteriken finns föreställningen om tre arketypiska 'prövningar' som människan måste genomgå innan hon befinns 'värdig'. Särskilt tydligt är detta i Ingemar Bergmans uppsättning av Mozarts 'Trollflöjten'. De båda karaktärerna Tamino och Pamina ställs inför tre etiskt moraliska tester som avgör om de kan koras till invigda. Men invigda i vad då? Min tolkning är att detta handlar om människans val efter döden; att antingen gå till en lättsam tillvaro i 'Underjorden' eller, avancera till den himmelska boningen. Det är specifikt inträdet i Himmelriket som kräver en slags invigningsprocedur. Låt oss se vad det hela handlar om.

Människans psykiska kroppar

Alla människor sägs ha sju fysiska kroppar som motsvarar olika slags materia eller energi. Men på samma sätt har människan även sju psykiska kroppar som speglar de fysiska. Dessa kroppar består helt av 'tankemateria', de tar form efter människans inre föreställningsvärld. Det finns även en kollektiv tankevärld och det är de tre tyngre kropparna i denna värld som benämns 'Underjorden' (samma plats som vikingarnas 'Valhall'). Människan har full rätt att välja denna lättsamma men materiellt betingade vistelseort för en tid.

Det är endast om människan vill avancera till den himmelska boningen som en invigningsprocedur krävs. Tanken med invigningsproceduren är att lägga bort de tre tyngre psykiska kropparna. Dessa är förknippade med materiella företeelser som inte hör hemma (inte behövs) i Himmelriket. Fördelen med en vistelse i Himmelriket är att det sker en utveckling; människan förvärvar nya kunskaper som hon kan tillämpa i det kommande fysiska livet. För så förhåller det sig, återfödelse är en naturlig del av tillvaron. Livet går vidare men i en ny kroppsgestaltning.

Prövningarna

  • Första prövningen: Människan konfronteras med en plats i Underjorden som motsvarar hennes psykiska status. Prövningen handlar vanligtvis om att kunna avstå från fantastiska maträtter och drycker som av allt att döma verkar vara anrättade just för vår skull. Doften och smaken från dessa kreationer överträffar alla våra önskningar. Likasinnade personer vinkar inbjudande och säger kanske: ”Kom, här finns mat i överflöd. Skynda dig!” Dock, för en person som aldrig unnat sig en skälig måltid kan prövningen istället handla om just det; att avstå själva askesen. Ingen skugga må falla över mat och dryck men Himmelriket är fritt från sådana företeelser.

  • Andra prövningen: Denna test avser att balansera känslolivet och övervinna rädslor. Vi måste kanske bemästra en situation och inte fastna i fruktan. Det kan handla om att avstå från girighet, vi kanske frestas med ovärderliga konstföremål, fantastiska skatter, titlar och domäner. I Himmelriket behövs förstås inga så världsliga attribut. Eller så gäller det hat, vi utsätts för en provokation och utmaningen ligger i att avstå från hämndaktioner. Kanske består prövningen i att inte försjunka i bottenlös sorg efter en olycklig tilldragelse. En prövning kan gestaltas på oändligt många olika sätt. 

  • Tredje prövningen: Denna går i regel ut på att lägga ifrån sig sina begär och sina beroenden inom sexualitetens område. En man kan uppleva att inget längre hindrar honom att förverkliga alla sina erotiska fantasier, ändå måste han avstå möjligheten. En kvinna möter kanske till sist den drömprins hon aldrig fann i livet, trots det måste hon lämna honom och gå vidare. Varje prövning är alltid ”skräddarsydd” till att bringa den enskilda människans liv i jämvikt. Sexualiteten har sin tid, men Himmelriket är inte platsen för detta.

Inträdet

I och med att människan klarat av den tredje prövningen är hon fri att träda in i de himmelska sfärerna. Dessa sfärer består av fysisk materia men mycket subtil sådan fri från kärnpartiklar, elektroner, neutriner och elektriska fält. Himmelriket är lokaliserat inom jordklotets atmosfär. Där finner vi de tre sfärerna; Kulturhimlen, Förståndshimlen och Empatihimlen.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2021-01-03, 11:49 av JRSN
Annons:
NiklasTyreso
2019-07-31, 23:26
#1

Intressant ! 😊 Har en viss likhet med medeltida trosföreställningar om Skärselden, som var plågsamma prövningar och straff för synder, innan människan kunde komma till himlen. JRSN, det skulle vara intressant att veta vilken andlig eller esoterisk inriktning du beskriver i detta och andra inlägg. Esoteriska läror kan vara väldigt olika.

JRSN
2019-08-01, 14:33
#2

#1 Javisst, problemet är att jag inte utgår från någon specifik skola såsom Kabbala eller Sufism. Jag har under åren plockat upp något här, något där och vävt samman resultatet till en världbild. Men om jag ska nämna några källor så kan det bli bland andra: Bibeln, Koranen, Bhagavad Gita, Martinus, Tibetanska dödsboken, Enuma Elish, Gilgamesheposet, Tao Te Ching, I Ching, Alice Baily, Edgar Cayce, Deepak Chopra, Raymond A. Moody, Robert A. Monroe etc. och så vidare. Med andra ord ett urval av religiösa, filosofiska, vetenskapliga och kulturella verk och skribenter.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: