Annons:
Etiketterinformationparadigmskiftenmetamorfos
Läst 964 ggr
JRSN
2019-12-07, 18:37

Konspirationsteorier

Varför uppstår en konspirationsteori? Det beror förmodligen på vilken typ av verklighetsuppfattning man har. Det finns de som förnekar blotta existensen av konspirationsteorier. Dessa menar att ett samhällsskick, som en stat, inte har någon anledning att föra folket bakom ljuset. De utgår från att statens syfte alltid är att främja medborgarnas bästa och att tillhandahålla objektiva verifierbara fakta. Sen finns det förstås de som i högsta grad misstror statens agerande. Dessa senare menar att staten ibland kan ha egna syften, som hålls dolda från folkets insyn.

Realister och romantiker

Om man generaliserar en smula så kan befolkningen grovt delas in i två kategorier; realister och romantiker. En realist är en person som ser verkligheten väldigt krasst, exakt som den är, och sållar bort alla ideala drag. En romantiker är mer intresserad av hur verkligheten 'borde' se ut, och väver gärna in detta i sin världsbild. Så vilken världsbild är rätt? Detta går förstås inte att svara på. För medan realisten må ha klara och tydliga fakta till sitt förfogande så kombineras detta ofta med en tendens till fantasilöshet. Och medan romantikern kanske brister i sin faktabasis så kompenseras detta i regel med en djup kännedom av dröm, konst och kultur.

Det sunda förnuftet

Men som man kan misstänka finns även en tredje kategori; personer med en utvecklad känsla för 'sunt förnuft'. En sådan person väger samman realism och romantik till en slags syntes; en 'rimlighetsanalys'. En sådan person skulle sannolikt även väga in den här planetens 'utvecklingsnivå' i fråga om konspirationsteoriernas rimlighet eller orimlighet. Med det i baktanke måste man kanske erkänna att många representanter i jordiska staters styrande organ saknar fullgoda emotionella och mentala kvaliteter. Således är det fullt möjligt och kanske även troligt att stater och myndigheter emellanåt spelar med falska kort; undanhåller sanningen för sina medborgare.

Att dölja konspirationer

Låt oss ta en mindre nogräknad stat som exempel. Denna stat anser att 'ändamålet helgar medlen' och ser därför inga problem i att, till exempel, använda egna medborgare som försökskaniner i tekniska, kemiska eller kanske medicinska experiment. Försöken hålls förstås hemliga, utåt sett förekommer inga sådana handlingar. Enskilda medborgare kan då givetvis börja misstänka staten för att dölja något; konspirationen är född! 

Vad är då det första en sådan stat gör för att skydda ryggen? Det är förstås att nedvärdera och förlöjliga konspiratörer som sådana. Dessa utmålas som ensamma, sinnessjuka rättshaverister, ofta iklädda foliehattar. För varje enskild artikel som medborgaren publicerar, presenterar staten minst en motsvarighet som utmålar konspiratörer som löjliga galningar.

Med facit i hand

Som tur är behöver vi inte debattera så mycket i frågan. En hel del 'vatten har runnit under bron' för att uttrycka sig i liknelser. Stater har hunnit göra bort sig både en och flera gånger. Definitiva bevis har kommit fram som tveklöst visar att stater och myndigheter ofta spelar dubbelspel med folket de är satta att skydda.

10 Suspected Conspiracy Theories That Oddly Turned out to Be True

Läs även om: 'Inspirationsteori'

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Conspiracy theorists are often mocked and called tin-foil hat wearing loonies, but whatever people may say, they have got the occasional thing correct. And s...
  • Redigerat 2020-12-29, 11:22 av JRSN
Annons:
JRSN
2020-05-18, 16:26
#1

Det här är en äldre tråd angående 'konspirationsteorier' som jag skulle vilja 'puffa upp' för att få en lite mer nyanserad bild av fenomenet. Det finns mycket känslor som spelar in när det gäller detta ämne. Men det är ju faktiskt fullt möjligt att titta på saken väldigt sakligt och rationellt. Jag tror man gör sig själv och andra en stor otjänst om man godtyckligt och per automatik klassar alla konspirationsteorier som osanna. Verkligheten är givetvis mer neutral, det finns konspirationsteorier som aldrig varit i närheten av sanningen. Sen finns det förstås även konspirationer som både planerats och utförts. Sådan är världen vi lever i, den är inte alltid vacker.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

JRSN
2021-08-05, 21:50
#2

Samhället idag är 'infekterat' av olika teorier om hur människan bör vara, tänka och tycka. Detta är dessvärre ett tydligt tecken på att vi inte lever i ett sant demokratiskt samhälle. I en öppen debatt kan var och en uttrycka sina åsikter i olika ämnen, förutsett förstås att man håller sig inom lagens råmärken. Detta är inte särskilt svårt, vanligt sunt förnuft räcker långt.

I ett samhälle där egennytta och maktfullkomlighet har smygit sig in uppstår snart 'glidningar', där ord och begrepp börjar tolkas annorlunda, och där maktorgan börjar etablera ramar och regelverk för att behålla sin makt ostörd. Staten etablerar då snart 'godkända normer' som individen måste hålla sig till för att vara 'korrekt'. Men därvid har demokratin dött.

Ett speciellt otäckt exempel är 'statlig faktagranskning'. Dvs uppfattningar och åsikter som inte ligger i linje med den officiella versionen stämplas såsom 'konspirationer' eller 'fake news'. Staten eller samhället anser sig alltså kunna gå i god för vissa uppfattningar och bedöma dem som sanna. Men möjligheten att missbruka en sådan 'tjänst' är inte bara uppenbar, den innebär sannolikt att tjänsten från början avsetts vara propaganda.

Ansvaret för att upprätthålla demokratin ligger inte och ska inte ligga hos staten, kommunen, arbetsgivaren eller vad det kan gälla. Ansvaret måste helt och fullt ligga hos individen. Detta innebär att man SJÄLV bildar sig en rimlig uppfattning i olika frågor. Att aktivt undersöka information från flera olika källor och komma till en slutsats som man finner sannolik.

Att ge bort sin beslutandemakt till godtyckliga makthavare är inte bara totalt korkat, det är även oansvarigt. Om 'samhällsaktörer' har möjlighet att missbruka makten så gör de också det. Historien vittnar om detta!

Det finns inga 'konspirationsteorier', det finns bara teorier.
Det finns inga 'fake news', det finns bara news.
Det finns inga 'absoluta sanningar', endast personliga tolkningar.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: