2019-12-07 18:37 #0 av: JRSN

Varför uppstår en konspirationsteori? Det beror förmodligen på vilken typ av verklighetsuppfattning man har. Det finns de som förnekar blotta existensen av konspirationsteorier. Dessa menar att ett samhällsskick, som en stat, inte har någon anledning att föra folket bakom ljuset. De utgår från att statens syfte alltid är att främja medborgarnas bästa och att tillhandahålla objektiva verifierbara fakta. Sen finns det förstås de som i högsta grad misstror statens agerande. Dessa senare menar att staten ibland kan ha egna syften, som hålls dolda från folkets insyn.

Realister och romantiker

Om man generaliserar en smula så kan befolkningen grovt delas in i två kategorier; realister och romantiker. En realist är en person som ser verkligheten väldigt krasst, exakt som den är, och sållar bort alla ideala drag. En romantiker är mer intresserad av hur verkligheten 'borde' se ut, och väver gärna in detta i sin världsbild. Så vilken världsbild är rätt? Detta går förstås inte att svara på. För medan realisten må ha klara och tydliga fakta till sitt förfogande så kombineras detta ofta med en tendens till fantasilöshet. Och medan romantikern kanske brister i sin faktabasis så kompenseras detta i regel med en djup kännedom av dröm, konst och kultur.

Det sunda förnuftet

Men som man kan misstänka finns även en tredje kategori; personer med en utvecklad känsla för 'sunt förnuft'. En sådan person väger samman realism och romantik till en slags syntes; en 'rimlighetsanalys'. En sådan person skulle sannolikt även väga in den här planetens 'utvecklingsnivå' i fråga om konspirationsteoriernas rimlighet eller orimlighet. Med det i baktanke måste man kanske erkänna att många representanter i jordiska staters styrande organ saknar fullgoda emotionella och mentala kvaliteter. Således är det fullt möjligt och kanske även troligt att stater och myndigheter emellanåt spelar med falska kort; undanhåller sanningen för sina medborgare.

Att dölja konspirationer

Låt oss ta en mindre nogräknad stat som exempel. Denna stat anser att 'ändamålet helgar medlen' och ser därför inga problem i att, till exempel, använda egna medborgare som försökskaniner i tekniska, kemiska eller kanske medicinska experiment. Försöken hålls förstås hemliga, utåt sett förekommer inga sådana handlingar. Enskilda medborgare kan då givetvis börja misstänka staten för att dölja något; konspirationen är född! 

Vad är då det första en sådan stat gör för att skydda ryggen? Det är förstås att nedvärdera och förlöjliga konspiratörer som sådana. Dessa utmålas som ensamma, sinnessjuka rättshaverister, ofta iklädda foliehattar. För varje enskild artikel som medborgaren publicerar, presenterar staten minst en motsvarighet som utmålar konspiratörer som löjliga galningar.

Med facit i hand

Som tur är behöver vi inte debattera så mycket i frågan. En hel del 'vatten har runnit under bron' för att uttrycka sig i liknelser. Stater har hunnit göra bort sig både en och flera gånger. Definitiva bevis har kommit fram som tveklöst visar att stater och myndigheter ofta spelar dubbelspel med folket de är satta att skydda.

10 Suspected Conspiracy Theories That Oddly Turned out to Be True