2019-12-01 13:21 #0 av: JRSN

Många är legenderna om Atlantis, den sjunkna kontinenten. Så många är de att man nästan kan förmoda att en sådan kontinent faktiskt har existerat. Forskare har i hundratals år försökt att hitta lämningar och gjort teoretiska studier om var landet kan ha funnits. Själv har jag kanske en lite annorlunda infallsvinkel till fenomenet. Jag menar att Atlantis i första hand är en 'karmacykel', dvs en återkommande kollektiv erfarenhet kopplad till mänskligheten. Vi talar då inte om EN specifik plats utan om flera besläktade kaotiska skeenden.

Dracosystemet

Berättelsen i sig tror jag är lastgammal, eoner på eoner tillbaka i tiden. Men vår redogörelse kommer att börja i stjärnsystemet 'Draco' på norra hemisfären. En av dess stjärnor, som vi kallar 'Apsu', förmodas ha slungats ut ur sitt system och hamnat på våra breddgrader. Denna stjärna blir utgångspunkten i människornas era, även om människorna i sig inte blir till förrän senare. Draco och dess planeter befolkas initialt av reptilliknande människor. Det är detta folk som gång på gång kommer att drabbas av återkommande katastrofer och tvingas ge upp sin hemort. Separationen från deras ursprungliga stjärnbild kan ha varit en av dessa.

Osiris och Apsu

En stor gul stjärna förknippad med Centaurisystemet hamnar i omloppsbana kring stjärnan Apsu. Länge händer inget särskilt men så kommer dagen när den gula stjärnan delas i två. En del blir huvudstjärnan Alfa Centauri och den andra blir den gula stjärnan 'Osiris'. Osiris i sin tur kommer att interagera med Apsu på ett ganska våldsamt sätt. Emedan de två stjärnsystemen är gravitationellt sammanbundna så möts de regelbundet med en periodicitet av ca. 26.000 år. Ett sådant möte resulterar dock i att Osiris 'fångas in' av systemet Apsu. Osiris och Apsu har ömsedidig respekt för varandra (stabila banor) men till slut griper ödet in igen.

Kollisionen

Ödet faller sig så att Osiris och Apsu hamnar på kollisionskurs. Det blir en våldsam urladdning; Osiris massa reduceras kraftigt vilket resulterar i en mindre stjärna. Apsu tillintetgörs emellertid nästan helt, endast en liten månliknande himlakropp återstår. En annan av Apsus inbundna stjärnor (Barbaru) tar över styret av alla planeter. Osiris kommer att ha flera bataljer med denna något problematiska stjärna. 

Vid den här tiden är det reptiloida folket bosatta på en mindre planet (Maldek). Barbaru drar dock ständigt energi från Osiris och till slut kollapsar stjärnan och bildar en neutronstjärna (Nemesis). Emellertid får Nemesis sin hämnd, en passage förbi Barbaru gör att denna stjärna delas i två; en del blir jätten Jupiter, den andra vår egen Sol.

Turbulens i himlen

Vid en annan av Nemesis passager händer ytterligare en katastrof. En av Nemesis planeter (Anu) bringas i en direkt kollision med planeten Maldek. Anu överlever men med svåra skador. Maldek förintas nästan helt, resterna är vår tids 'Asteroidbälte'. Befolkningen från Maldek hinner dock sätta sig i säkerhet. Med hjälp av sina rymdskepp beger de sig till planeten Mars, då fortfarande försedd med oceaner och en skyddande atmosfär. De får leva i fred en tid men karmacykeln fortsätter att influera skeendet. Planeten Venus, då i form av en rasande komet kommer farande, alldeles för nära Mars. Oceaner och en stor del av atmosfären slits loss och överförs till Venus. Folket, berövade livsbetingelserna, nödgas än en gång att fly, nu till jorden.

Atlantis i modern tid

De plågade rymdfararna slår sig nu ner på kontinenten Antarktis, då flödande av liv. Där utvecklar de ett blomstrande samhälle. Som bekant så tillåts de inte vara i fred så länge. Ett polskifte gör att Antarktis förskjuts och hamnar vid sydpolen, is och snö täcker landet. Vart tar folket vägen? Nu kanske till en plats som kan ha funnits utanför centralamerika. Men en våldsam kataklysm gör att vattenytan höjs med nästan 30 meter. Landet formligen sjunker i vågorna. Vid den här tiden har troligen människor skapats. Alla, gudasöner och människor måste likväl fly igen. Nu slår de sig ner i norra Afrika; den Egyptiska kulturen etableras. Frid och ro äntligen? Nejdå, vulkanen på Thera (Santorini) exploderar våldsamt, folket utvandrar på nytt.

Atlantis idag

Befinner sig ättlingarna av Atlantisfolket idag på den amerikanska kontinenten? Det finns vissa tecken som tyder på det. Mycket av statsskicket är kopior av den utplånade romerska kulturen som i sig kopierade det egyptiska folkets statsskick. Således finner vi i USA 'Senaten', Vita huset, Kapitolium, Frihetsgudinnan, obelisker och andra besläktade monument. Frågan man ställer sig är; kommer historien upprepa sig igen, på denna plats? Skall den beryktade supervulkanen Yellowstone återigen skapa en ny myt om det forna Atlantis?