2019-11-10 23:15 #0 av: JRSN

Beteckningen 'Monolit' betyder egentligen bara 'ensam sten'. Därmed skulle väl ämnet nästan vara uttömt. Men det ligger något mystiskt och lockande över den ensamma stenen, den har något majestätiskt över sig. Stenen i sig är ju nästan tidlös och att den är EN ger associationer till Gud. I förlängningen förväntar man sig nästan något budskap av högre och djupare innebörd. Tankarna går till Moses och hans stentavlor (som i och för sig var två).

Templet i Baalbek

Grundstenarna från templet i Baalbek, Libanon, övergår fattningsförmågan. Stenarna väger över 1000 ton och kan omöjligen ha flyttats av mänsklig teknik. Detta är ekon från en epok långt före människans inträde på arenan. Vilka detta uråldriga folk var och vilken ingenjörskonst de behärskade har vi egentligen inga uppgifter om. Allt detta stammar från en historia som är så uråldrig att inga spår lämnats annat än stenarna själva. I lagren ovanpå de massiva grundstenarna ser man senare epokers försök att återerövra templet (med allt mindre stenar efter hand).

Egyptiska obelisker

Den egyptiska kulturen uppförde långa kvadratiska stenar med spetsig topp; obelisker. Den gängse förklaringen är att de glorifierar någon gud eller farao själv (som ofta sågs som ett och detsamma). Dessa stenar är ofta försedda med inskriptioner och bilder. En mer innovativ förklaring till stenarna är att de var delar av ett energisystem. Den stora pyramiden var kraftfabriken som genererade elektricitet eller någon typ av strålning. Obeliskerna var mer lokala 'mottagare' av energin. Folket själva kan ha haft 'trådlösa enheter' som genererade belysning. Man har intressant nog aldrig funnit avlagringar av sot efter primitiva facklor i egyptiska tempel och gravmonument.

Uluru - Australien

Ungefär i mitten av den australiska kontinenten ligger berget 'Uluru', tidigare kallat 'Ayers rock'. Detta är, rent tekniskt, inte en monolit men KÄNSLAN är att en enorm sten ramlat ner mitt ute i öknen. Berget är heligt för ursprungsbefolkningen och man ombedes att inte klättra på klippan. Hur deras riter kring berget är utformade är mindre känt men traditionerna utformades i samband med den mytiska tidseran som kallas 'dreamtime'.

Oumuamua

År 2017 dök ett avlångt svart föremål upp i rymden och spekulationerna tog fart. Var det ett utomjordiskt fartyg maskerat till asteroid? Eller var det bara en udda formad komet som förirrat sig i rymden? Föremålet, som döptes till 'Oumuamua' (pionjärisk budbärare från fjärran) och anlände från Vega, fortsatte mot Pegasus.

2001: Ett rymdäventyr

Men det som allra mest präglat associationerna med en monolit är nog Stanley Kubrick's rymdepos, '2001: Ett rymdäventyr'. Den svarta monoliten som dyker upp där med jämna mellanrum sätter fantasin i spel. En bra tolkning av vad den innebär har gjorts av signaturen 'Collative Learning' på YouTube. Han menar att monoliten i själva verket är en 'widescreen', en Tv- eller dataskärm, som ställts på ända för att göra det lite mindre uppenbart. Stenen/skärmen överför information till de som medverkar i filmen men det är osäkert vilka som medverkar och vilka som betraktar. Min egen variant på detta är att monoliten faktiskt är en - mobiltelefon!