2019-10-18 20:14 #0 av: JRSN

Ett stjärnbarn kan generellt definieras som en person som inte utgår från jordens egen karmacykel. Det är en person som, på något plan, gått med på att födas som jordisk människa, trots att personen sedan länge är klar med utvecklingskategorin i fråga. Stjärnbarnet kommer från högre sfärer men har självmant gått med på att stiga ner till jordens tunga och svårhanterliga energinivå. En välsignelse för jorden men en börda för personen själv.

Jorden, ett medvetet väsen

Även jordklotet självt besjälas av ett upphöjt väsen. Denna själ har liksom ställt upp att vara modergestalt till jordmänskligheten, och alla dess övriga väsen. Om vårt jordklot hade bejälats av en 'vanlig' individ så hade förhållandena varit ordentligt mycket mer svårhanterliga. Med denna upphöjda själ vid rodret så har vi kunnat njuta av ett 'dignande smörgåsbord' i form av en rik växtlighet och sprudlande vattendrag. Men märk väl; vi lever fortfarande i motsatsernas tidsålder, med krig, svek, turbulens, naturkatastrofer och allmänt kaos.

Men när man talar om stjärnbarn så är det främst mänskligheten som kollektiv som är målet. Mänskligheten dras med tunga och destruktiva energier. I synnerhet är det känsloenergierna som inte alls är balanserade. Idealet är ett fördragsamt och stillsamt förhållningssätt. Men människorna idag är långt ifrån fördragsamma. Skulle jordemänniskan helt i egen takt avancera utvecklingsmässigt tog processen troligen tusentals år. Men med hjälp av bland annat stjärnbarnen kan tiden förkortas avsevärt. Stjärnbarnen lyfter energierna med sin blotta närvaro.

Sviter av att vara stjärnbarn

Jordelivet är ingen dans på rosor och som stjärnbarn är det möjligen sju resor värre. De är vana vid att materien följsamt rättar sig efter deras vilja men på jorden måste de formligen stånga huvudet i väggen för att åstadkomma något. Tillika är stjärnbarnen vana vid en tillmötesgående omgivning, inte vrånga egocentriker som jorden dessvärre är full av. Kärlekslösheten kan komma som en veritabel chock under stjärnbarnens uppväxt, och depressioner är inte ovanliga. Känslor av rotlöshet kan även förekomma, personen vet inte var den befinner sig.

Men stjärnbarnen har även positiva gåvor vilket balanserar upp situationen något. Dessa barn har i regel en utvecklad intuition, de ser sammanhang och kan förutsäga skeenden innan de har ägt rum. De har en stor empati och kan ösa kärlek över sin omgivning. De äger stor och djup visdom som inte alls står i proportion till deras ålder. När stjärnbarnet lärt sig hantera sina gåvor så kommer ofta minnesbilder av tidigare liv. Ett stjärnbarn kan behöva kämpa en hel livstid för att nå upp till sin potential men när det sker så blir välsignelsen stor.

Mänsklighetens mål

Det gemensamma mål som den kollektiva mänskligheten strävar mot innebär en 'metamorfos'; en övergång till en mer eterisk väsensform. I praktiken betyder detta att mänskligheten avancerar till det stadium där 'småfolket' (alverna) befinner sig i dag. Enkelt uttryckt lever småfolket uppe i molnlagret, även om de ibland 'gör tjänst' nere vid jordytan. Så när mänskligheten gör sin 'uppstigning' så blir det till detta existensplan, och kroppen för varje individ anpassas då till en mer 'luftig' konsistens. Det blir en betydligt behagligare tillvaro!