2019-10-06 23:28 #0 av: JRSN

I traditionell mening står 'arvsynden' för någon, vagt definierad, synd som Adam och Eva gjorde sig skyldiga till i paradiset, eller Edens lustgård. Exakt vad den synden bestod i har inte klart kunnat definieras. Adam och Eva fick äta frukterna av alla träden men inte av 'Kunskapens träd'. Kunskap om vad då? Handlade det om kunskap om deras gudomliga natur eller var detta en metafor för sexualitet i något avseende? När de åt av frukten 'öppnades deras ögon', enligt skriften. Vad var det de insåg som de förut inte hade någon insyn eller förståelse om?

Könskriget

En annan effekt av syndafallet och arvsynden är 'könskriget'. Fiendskapet mellan Adam och Eva, i förlängningen mellan man och kvinna. I begynnelsen rådde endräkt mellan könen, syndafallet ledde till en misstro mellan man och kvinna som fortgår än i denna dag. Denna oenighet går så djupt att alla andra konflikter bleknar i jämförelse. Vad var det som gick snett den där 'dagen', när Eva så djupt kom att hysa agg mot Adam, och när Adam kom att känna misstro inför Eva. Ibland beskylls Eva (som lockade med frukten), ibland beskylls Adam (som lät sig lockas) och ibland läggs skulden på 'Ormen', som skall ha varit den 'varelse' som tipsade om Kunskapens magiska träd.

Fördrivandet

Personligen tror jag att syndafallet handlade om ett 'skifte av tidsålder'. Människan var ursprungligen av androgyn natur och levde ett oskuldsfullt liv i den 'inre jorden'; en skyddad värld i hålrummet innanför jordytan. 'Ormen' var representanten för den reptilras som av sitt eget genetiska material, i kombination med en jordisk primat, skapade människan. När tiden var inne, introducerade Ormen begynnelsen av den nya tidsåldern, och därmed 'utvisandet' till världen utanför; livet på jordytan med dess blandning av gott och ont, ljus och mörker. Utträdet var nödvändigt för att människosläktet skulle fortsätta att utvecklas och inte fastna i en stagnerad fas.

Generationsynden

Det finns dock ytterligare en effekt av arvsynden som jag tycker är nog så relevant. Detta är att försummelser och fördärvliga handlingar ärvs från generation till generation. Den individ som inte aktivt tar itu med svek och tillkortakommanden som föräldrarna har överfört, kommer oundvikligen att föra samma beteenden vidare till sina barn. Omvänt så kommer den som medvetet släcker ut 'generationsynden' att bryta den onda cirkeln av dåliga beteenden. Svek och likgiltighet byts ut mot kärlek och respekt. Istället för ett negativt arv kommer barnen till föräldrarna få med sig en positiv inställning som självklart förs vidare till efterföljande generationer.