2019-08-28 17:35 #0 av: JRSN

Jag ska inte försöka beskriva begreppet 'Feng Shui' i sedvanliga termer, det har många redan gjort i form av utmärkt litteratur och filmer. Vi vet att Feng Shui redogör för flödande energier, eller frånvaron av ett gynnsamt flöde. Men vad är det då som flödar egentligen? Det handlar i alla fall inte om elektromagnetiska fält, inte heller om ljus. Vad för typ av annan energi är i så fall tillgänglig? Kan aspekter av gravitation spela en roll? Kanske, vi skall undersöka detta. Men jag tänker mig att ytterligare en faktor har betydelse; vakuum!

Tomrummet som struktur

De flesta tänker väl att tomrum helt enkelt är tomt, fritt från partiklar och energivågor. Men tomrummet i sig tycks ha vissa egenskaper, till exempel kan elementarpartiklar (av motsatt materia) skapas spontant ur detta tomrum. Alltså bör den gamla 'eter-modellen' dammas av igen. Etern har visserligen 'dissats' i ett berömt experiment av Michelson och Morley i slutet av 1800-talet. Men detta experiment kan tolkas på flera sätt och jag tänker mig att en form av eter faktiskt existerar. Denna eter kan ses som pyttesmå enheter som fördelar sig på jämna avstånd, omgivna av ett 'icke-medium', dvs frånvaron av enheter. I denna eter rör sig materia och energi.

Materia som vågor

När en partikel rör sig i etern så är det ingen faktisk rörelse vi ser. Istället får man tänka sig etern som icke-homogen, där förtätningar representerar materia medan förtunningar representerar anti-materia. En sådan partikel kommer i själva verket 'flytta' på eterns enheter när den tar sig fram. Materia tar emot vakuumenheter i rörelseriktningen och släpper av lika många 'bakåt'. Anti-materia tar emot 'förtunning' i rörelseriktningen och dumpar motsvarande mängd bakåt. Materiella partiklar är således långt ifrån solida, de agerar som 'materievågor'.

Det flödande tomrummet

Tänk dig tomrummet, vakuum, som ett ständigt flödande medium. Det är aldrig stilla utan förändras kontinuerligt. Aldrig stilla? Det är nog en sanning med modifikation för på vissa platser kan flödet faktiskt stagnera. Detta representerar områden, exempelvis i våra hem, där vi inte har varit och rört om på ganska länge. Det är som om materien mår bra av att ibland få en 'uppfräschning'. Att vakuumenheter inte har bytts ut på länge är ungefär som när en vävnad i kroppen inte har fått nytt blod och nytt syre; cellerna stagnerar och börjar brytas ner.

Gravitationens roll i Feng Shui

Enligt mig själv är begreppet 'Chi' (Ki, Prana) ett uttryck för flödande longitudinella gravitationsvågor (G-vågor) i vakuum. Denna livgivande och medvetna energi flödar genom hela Kosmos. Olika väsenden har olika sätt att hantera och modifiera denna energi i olika syften. Samma energi förmedlar det som kallas 'intuition'. G-vågorna möter och samspelar hela tiden med varandra. En rad olika interferensmönster (störningsmönster) uppstår i den processen. 

När vågorna interagerar med materien skapas en geometri av strålningsmönster. Vi känner dessa mönster som till exempel 'jordstrålning' (som mäts med slagruta) och interferensmönster i 'spalter' (smala passager i materiella strukturer). 'Camera Obscura' är ett exempel på detta; G-vågorna bildar cirkulära spalter kring ett hål i en skiva eller liknande. Men det är ljuset som ger oss en bild av mönstret, detta när ljusstrålarna bryts nära hålets kanter.

Feng Shui och flödesbalans

Vi bygger våra hus, inreder dem och placerar oss i dem. Men sällan tänker vi på hur energierna fördelar sig och om det råder balans i våra hus. Jag tror själv att det är dels vakuumflödet som har betydelse, dels vilka typer av interferensfenomen av G-vågor som uppstår. De som sysslar med Feng Shui har utvecklat en intuitiv förståelse av energins flödesmönster, de behöver inte snöa in på tekniska detaljer. Som vanligt är balansen oerhört viktig för människans välbefinnande. För lågt chi-flöde skapar stagnation, för högt flöde skapar oro och rastlöshet.