2019-07-16 09:55 #0 av: JRSN

De flesta har ganska bra kännedom om människans chakran. Dessa är ju sju olika energicentrum i kroppen, från slutet av ryggraden upp till toppen av huvudet. Eftersom det står så mycket om chakran på internet så ska jag försöka närma mig ämnet med en lite annorlunda vinkling. Vi har förstått att det handlar om cirklar av energi som har olika 'färg' och som roterar motsols. Men varför det är just sju och varför energierna är av olika natur är inte helt och hållet klarlagt. Dock vet man att chakrana har olika egenskaper och inriktningar för människan.

De sju eteriska kropparna

Min förklaring till att energihjulen existerar är att de är uttryck för olika typer av materia/energi. Inom vetenskapen är inte alla partiklar och energiformer upptäckta ännu. Frågan är om de, inom överskådlig tid, kommer att verifieras. Detta är inte helt säkert, för det handlar (enligt mig) om mycket subtila och dolda fenomen. Sättet jag upptäckt dem på är genom indirekt slutledningsförmåga men jag kan givetvis inte garantera att energierna har de uttryck jag påstår. Låt mig helt schematiskt gå igenom chakrana och deras energityper.

  • Rotchakrat: Utgår troligen från tunga fysiska partiklar såsom elektroner, protoner och neutroner. Bygger upp människans tyngsta kropp; (här kallad) 'Vanekroppen'. Elementet är Jord/Metall. Färgen är röd. Sinnesfunktionen är 'smak'.

  • Sakralchakrat: Utgår troligen från partiklar som kallas 'neutriner'. Dessa förmodas ha en viss massa och kunna existera i vilotillstånd. En elektron omges (enligt mig) av två neutriner i olika 'energiskal'. Dessa neutriner bildar en självständig existens såsom en av människans lättare fysiska kroppar; (här kallad) 'Nervkroppen'. Elementet är 'Lera'. Färgen är orange. Sinnesfunktionen är 'känsel'.

  • Solarplexuschakrat: Utgår antagligen från elektromagnetiska fält. Laddade partiklar omger sig med elektriska fält men dessa fält har även en oberoende existens (plasma). De elektriska fälten konstituerar den tredje av människans fysiska kroppar; (här kallad) 'Plasmakroppen'. Elementet är Eld. Färgen är gul. Sinnesfunktionen är 'hörsel'.

  • Hjärtchakrat: Utgår förmodligen från för vetenskapen helt okända 'vakuumenheter'. Det är ofantligt små korn som brutit sig loss från själva tomrummet och bildat fristående partiklar. Dessa lägger sig i subtila skal runt större laddade partiklar. Skalen utgör en självständig existens såsom den första av människans andliga kroppar; (här kallad) 'Atomkroppen'. Elementet är Luft. Färgen är grön. Sinnesfunktionen är 'lukt'.

  • Halschakrat: Utgår antagligen från ljuspartiklar (fotoner). Dessa antas kunna cirkulera runt tyngre partiklar och bilda s.k. 'bundet ljus'. Det bundna ljuset hos människan ger en självständig existens såsom den andra av människans andliga kroppar; (här kallad) 'Visualkroppen'. Elementet är Trä. Färgen är blå. Sinnesfunktionen är 'syn'.

  • Pannchakrat: Utgår troligen från hittills okända gravitationsvågor (G-vågor) som rör sig snabbare än ljuset. Närmare bestämt är det de interfererande G-vågorna kring materiella partiklar som skapar den självständiga existens som utgör människans tredje andliga kropp; (här kallad) 'Tonalkroppen'. Elementet är vatten. Färgen är indigo. Sinnesfunktionen är 'intuition'.

  • Kronchakrat: Utgår inte från någon världslig källa utan är en energi bortom såväl det fysiska som det andliga. Denna energi måste således betraktas som en själslig eller gudomlig entitet. Elementet immateriellt och formlöst. Färgen vit eller violett. Sinnesfunktionen är 'objektivt minne'.

Konklusion

Människans chakran tycks spegla de sju förekommande energiformerna i Universum. De placerar sig i kroppen efter densitet; tyngst nertill, lättast upptill. Lägg märke till att det här även finns ett sjätte sinne, som är intuition. Energierna är sju, men rotchakrat skall även ses som förbundet med kronchakrat enligt principen; "sjunde steget är återkomsten".