2019-06-12 12:44 #0 av: JRSN

Man kan inte vara helt säker, men det tycks finnas en smidig och okomplicerad genväg till det högre jagets visdom! Metoden jag tänker på är 'Automatisk skrift' eller rättare 'Kanaliserad skrift', som mer beskriver vad metoden går ut på. Skrivaren sätter sig i en avslappnad miljö och låter pennan flöda, allt medan förnuftet (det tänkande jaget) sätts åt sidan så mycket som möjligt. Skrivaren sätter sedan pränt på de ord och meningar som dyker upp i huvudet.

Konstruktivt nonsens

Viktigt är att skrivaren inte rättar sig själv under proceduren, inte på något sätt recenserar innehållet. Det kan således bli en hel del nonsens som skrivs, åtminstone initialt. När skrivaren bli mer van tycks innehållet mer gå över i en slags absurd berättelse vars mening inte kan urskiljas på en gång. Skrivaren får inte heller under några omständigheter läsa igenom vad som skrivits innan "sittningen" är över, hela proceduren måste förlöpa ostört.

Riskbedömning

Efter att ha använt metoden från och till under några år törs jag nog säga att den förefaller relativt riskfri. En förutsättning är förstås att inga frågor ställs inledningsvis, vilket oundvikligen aktiverar det tänkande jaget. I stället görs en förutsättningslös kanalisering. Det högre jaget vet redan innan vilka frågor som sysselsätter individen och 'talar' utifrån det. Sittningen görs också med penna och papper, inte med dator och tangentbord.

Utvärderingen

Det är tillrådligt att den slutliga utvärderingen av 'nonsensversen' inte görs förrän efter en dag eller två. Då har liksom texten mognat och helt andra associationer kommer att dyka upp i medvetandet. Man skulle kunna säga att det högre jaget "krypterar" texten så att innebörden förblir dold så länge proceduren äger rum. Undvik att renskriva texten, det kan ibland förändra budskapet. Man kan dock datera texten, det kan underlätta i efterhand.

Utdrag av kanaliserad skrift (från 24/5-2019)

"...En vit mur eller våg tar in kattor i klunga eller en klängväxt som tycks ha vuxit ihop med sig själv. En och annan vandrare finner gott i att emigrera till en bördigare jord. En vinranka med tre frukter; en för liv, en för fröjd och en för längtan. En traktor på en åker kämpar för att ta sig fram. Kan du se en byggnadsställning med knutar av järn? Vi måste ta upp näten innan vågen kommer. Kompassriktningen är utlagd men få verkar hitta ändå. Fåglarna flyger men de finner ingen landningsplats. Ta ut lönen i byxknappar, det är mer användbart. Nu trotsar vi bergen igen, de är hinder men även belöningar"...

Så där kan det se ut, ett blommigt poetiskt språk med många underbetydelser. Ingen redigering har gjorts annat än rena felstavningar. Det tycks helt klart att även framtiden utmålas i den kanaliserade skriften. Men en koncentrerad sittning tar faktiskt på krafterna. Det kanske är en bra sak för då är det ingen större risk att kanaliseringsmetoden missbrukas.