Annons:
Etiketterpersonlig-utvecklinginformationsamhälleperceptionlivsbetingelsernätverk
Läst 56 ggr
JRSN
2022-08-03, 14:35

Auktoritetsdyrkan - Ett otyg!

Det är oroliga, turbulenta och osäkra tider i världen, i samhället, i sociala medier och i människors sinnen. I sådana tider ökar konformismen och tendensen att blint följa samhällets normer och värderingar. Men om nu även samhället påverkas av ogynnsamma strömningar i tiden, finns då inte en risk att samhället i sig anammar alltför auktoritära och våldsamma ideal? Så är det givetvis och därför behövs modiga och självständiga människor, i synnerhet när samhällets normer sviktar.

Rädsla är en förståelig känsla när hoten mot den egna existensen tornar upp sig. Tendensen är då, som kollektiv, att ansamla sig i en grupp och hålla en gemensam front mot det yttre hotet. Men problemet är bara att en rädd grupp inte nödvändigtvis fattar bra beslut. Det enda som gruppen erbjuder är en 'illusion' av trygghet. Den rädda gruppen väljer i regel en auktoritär ledare, dock sällan den individ som har bäst stabilitet i gruppen och som förmår överblicka situationen.

Konformismens förbannelse

I en kaotisk värld behövs modiga och självständiga individer. Den uppskrämda massan som helt passivt följer den dominanta rösten kan inte avvärja inre och yttre hot. Därför är uppskrämda människor en 'våt dröm' för de som orättfärdigt vill styra en större eller mindre folkgrupp. Rädslan gör att människor slutar tänka. Men självklart väntar inte dominanta parter på människor skall bli rädda. De skapar i själva verket det yttre hotet, bara för att själva ta över styret när tiden är mogen.

Människor KAN inte och FÅR inte lita till sina 'myndigheter' i ofärdstider. Risken är då uppenbar att myndigheterna utnyttjar situationen till att etablera mer kontroll och större vinster för egen del. Var och en har närmast en skyldighet att utveckla sitt mod och sin självständighet. Människan behöver lära sig tänka själv och med sunt förnuft begrunda faror som kan uppkomma. Utifrån denna självständiga bedömning kan hon vidta de mått och steg som hon bedömer lämpliga i situationen.

Konspirationsteorier och 'Fact checking'

I samhällsdebatten och i sociala medier trakasseras de som vågar yppa avvikande åsikter. Normen för vad som anses 'avvika' relaterar då till samhällets generella uppfattning i olika frågor. Officiella s.k. 'narrativ' sätts upp där samhället eller den ledande organisationen beskriver vad som är 'rätt respektive fel', några gråskalor gives inte plats för. Individer som ändå önskar hävda sin egen uppfattning blir stämplade som 'konspirationsteoretiker', de baktalas och riskerar att uteslutas.

Begreppet 'Fact checking' utgör det, faktiska eller fiktiva, register vari 'regimen' i sammanhanget staplat upp och lagrat alla sina 'sanningar', uppgifter som inte får ifrågasättas. Ett antal kontrollanter etableras som skall granska alla ovetenskapliga utsagor och dokument, dvs allt som inte myndigheterna själva gett klartecken till. Det säger sig själv att individer som, utan att ifrågasätta sådana register, löper uppenbar risk att sluta som vettlösa och farliga medlöpare.

Rädsla för rädslan

Jag hör ofta personer på sociala medier säga; "du får inte skriva om kontroversiella och otäcka saker, folk kan bli rädda". Hallå, lever vi kanske i ett rosa kuddrum med varningsskyltar? Nej, vi lever i den verkliga världen där fasansfulla och outsägliga saker händer ibland, som tur är även positiva och fantastiska saker. Men i konformismens namn vill vissa försöka 'skydda oss från livet', men det är en ren björntjänst. Var och en måste stå upp för sig själv och ta ansvar för sitt liv.

Hur skall vi kunna växa och utvecklas om vi ständigt behöver matas av samhället, med 'korrekt mat, 'korrekt skola','korrekt jobb' och korrekt politisk uppfattning. Nej, se upp med färdigprodukter som bara skall sväljas. Se speciellt upp för 'korrekt information'. Det finns inga konspirationsteorier, endast teorier, det finns inte heller korrekta fakta, endast hypoteser. Den som slutligen måste välja vad som är trovärdigt är du själv, inte dessa självutnämnda 'experter' med sina dolda agendor!

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Annons:
johan
2022-08-03, 14:49
#1

Det är vanligtvis större negativa konsekvenser av att göra fel, än positiva belöningar av att göra rätt. Därför tror jag det är vanligt med "cover your as"-mentalitet, än att testa något nytt som kanske är bättre.

Skenet av gott verkar också ofta viktigare än faktiskt göra gott. Och vad som anses gott handlar mycket om trender och kultur.

Att detta skulle vara en nytt fenomen finner jag dock lite bevis för.

Och att tro att vad som helst man känner för kan vara sant, eller att det myndigheter säger per definition är auktoritär lögn, ger jag inte heller mycket för.

Kunskap baseras på sannolikheter. Vissa saker är förkrossande mycket mer sannolikt än inte. Det är det vi kallar "sant". Då och då kommer ny kunskap som visar på att ett annat scenario är mer sannolikt. Då blir det "sant".

Vi brukar kalla det vetenskap…

Vetenskapens grundfundament är att ifrågasätta. Men också att acceptera vad som är mest sannolikt tills motbevisat. Och det förändras inte av mina känslor för det.

Mvh // Johan

Född vid 334.00 PPM

JRSN
2022-08-03, 15:43
#2

#1: I en generell betraktelse av mänsklighetens historia tror jag nästan man kan bekräfta att "det myndigheter säger per definition är auktoritär lögn". Makteliten har praktiskt taget genomgående verkat för sitt eget bästa, aldrig för folkets bästa. Vi har fått klara oss på det som blivit kvar, på smulorna från bordet.

Jag gillar dock din nya definition av kunskap som talar om sannolikheter. Mycket mer sympatiskt än den dogmatiska synen på vetenskap du beskrev tidigare.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

johan
2022-08-03, 17:25
#3

Makt korrumperar. Det är väl den genomgående lärdomen man kan dra av historien?

Den som tror att det skulle bli färre krig och mindre korruption om alla världens ledare var kvinnor lever nog i en naiv drömvärld. Det är inte könet, utan makten, som är problemet.

Jag tror dock att det gäller mest på gruppnivå. Jag tror dom flesta individer går in i t ex politiken med intensionen att göra gott och tjäna folket. Sedan måste dom förhålla sig till partiet, kulturen, sponsorerna och väljare som har svårt att se långsiktigt.

Rörande vetenskap så har nog synen alltid varit samma, men jag kanske blivit bättre på att förmedla vad jag menar. Jag tror dock fortfarande att vissa saker är så grundläggande att trots att tesen formulerades för hundratals år sedan har ingen ännu lyckats motbevisa den. Och att det inte påverkas av vad man önskar eller tror.

Det betyder dock inte att jag tror att man lärt sig allt som går att lära om ett område. Det betyder bara att jag tror grunden för viss kunskap är så solid att den inte kommer visa sig vara fel (aka, den är sann), men vi kommer lära oss ännu mer.

Mvh // Johan

Född vid 334.00 PPM

JRSN
2022-08-03, 19:19
#4

#3: Håller med vad du säger. Verkar som vi till slut börjar förstå varandra, vem kunde tro det? Trägen vinner, tycks det!

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: