Annons:
Etiketterdemoneränglarbiblisktonda-andarärkeänglar
Läst 235 ggr
JRSN
2020-09-12, 11:38

Djävulen - Vem är det?

Läs inte detta inlägg om du vet med dig att du är en känslig natur, påverkbar för mörka krafter. Ämnet 'Djävulen' är ytterst laddat och kan medföra skadlig inverkan om man inte är förberedd. Detta inlägg avser inte att försköna Djävulen, det avser endast att presentera en trovärdig förklaring.

Vem är Djävulen; är det endast en långlivad skröna, en historisk karaktär som inte längre existerar, eller har vi att göra med en reell kraft som än i våra dagar utövar sitt inflytande? Jag vill hävda att Djävulen är ett faktiskt väsen som agerar motvikt till Gud i denna tidsålder. Att därför raljera över denna karaktär eller skämta om situationen måste ses som en mycket dålig idé; gör inte det!

Vår tudelade tidsålder

Människosläktet genomgår som kollektiv en tidsera av stark turbulens och stora prövningar. Hur länge denna era har pågått är osäkert men det rör sig säkerligen om hundratusentals år. Kanske stämmer det överens med hinduismens 'Yuga's', varav den innevarande åldern kallas 'Kali Yuga'. Tidsåldern kan beskrivas som mänsklighetens känslomässiga utvecklingsfas; kampen mellan det goda och det onda. Som ett led i detta agerar inte en utan två gudar som mänsklighetens ledare; dessa är Gud och Djävulen.

Gudar i mänsklig gestalt

Gud har vid återkommande tillfällen vandrat som människa på jorden, i olika inkarnationer. Så är det dessvärre även med Djävulen, som tillika tagit mänsklig gestalt. Skillnaden mellan deras karaktärer är emellertid avsevärd. Den mänskliga guden har tränat, avancerat och utvecklat en genuin och sann förbindelse med 'ledsagaren', människans högre jag. Djävulen som människa har dock gått en komplett motsatt väg. Där har förbindelsen med det högre jaget brutits helt och även samvetsaspekten har gått förlorad. Detta har inneburit att Djävulen lämnat vägen öppen för ett starkt demoniskt inflytande.

Demonfursten

Det finns således två sidor av Djävulens karaktär. Den ena sidan är ärkeängeln, som stigit ner i materien, genom olika gestaltningar, och till slut fötts som människa. Den andra sidan är fursten av demonsläktet, som tagit över kontrollen av ärkeängelns gestaltning och styr dennes handlingar. Det verkligt onda inflytandet utgår således från den kroppslöse demonfursten, som råder över samtliga demoner i sitt rike; 'Djävulens änglar'. Demonfursten är ondskan personifierad. Genom paranormala krafter kan detta väsen göra i stort sett vad det vill; styra materien, påverka andra väsens sinnen, ändra ödets gång och givetvis manipulera väder och vind. Dessa förmågor är vad Djävulen lockar med.

Den mörke ärkeängeln har ofta framträtt som ledare i mänskliga angelägenheter men tagit felaktiga beslut som fått förödande konsekvenser. Det är den mänskliga sidan av Djävulen. Men det allra mest genomgripande inflytandet har skett genom demonfurstens inverkan, för det har varit osynligt. Genom denna subtila kraft har demonfursten försåtligt förvrängt sinnet hos uppsatta ledare i historien. Resultatet har blivit krig, ödeläggelse, torka, missväxt och en ständigt grasserande turbulens. Att direkt försöka ta kontakt med detta väsen kan vara ödesdigert och leda till ond, bråd död. Detta om man har 'tur'. Vill det sig riktigt illa kan själen i fråga 'bindas upp' på en obestämd framtid.

Djävulens kosmiska skepnad

Som nämnt tidigare så är Djävulen ett upphöjt väsen som 'stigit ner' till mänsklig form. Man kan ana några av de större gestaltningarna. En stjärna som förknippas med karaktären är 'Betelgeuse', en röd jättestjärna i Orions stjärnbild. Som gasjätte kan 'Jupiter' identifieras, Zeus inom den grekiska mytologin. Som planet är det 'Mars', krigets gud. Men nedstigningen fortsätter och som 'kontinent' kan möjligen 'Australien' utpekas. Därefter blir det dock vanskligt att finna fler gestaltningar.

Djävulens roll

Hur mycket elände som Djävulen än nedkallat så bör man minnas att denne endast gestaltar en 'roll'. Denna roll är just att agera 'åklagare' för mänskligheten inom vår nuvarande tidsålder. Vad detta innebär konkret är att dana människans karaktär; locka med det som INTE leder oss vidare. Genom att genomgå ett sådant stålbad kan människan till slut bli starkare i anden och kunna fatta beslut helt på egen hand. Människan litar då mer till sitt högre jag och sitt samvete, än till beslutsfattare som pekar med hela handen. Även känslolivet utvecklas, människan blir mer harmonisk och stabil.

Den turbulenta tidseran närmar sig dock sitt slut. Det kan vara ca. tusen år kvar tills vi går in i den era som kallas 'Vattumannens tidsålder'. Det kan kännas länge, men betänk att 'tusenårsriket' sannolikt räknas in i den eran. Och tusenårsriket skall som bekant vara en tid av fred!

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-26, 23:37 av JRSN
Annons:
skina
2020-09-15, 11:52
#1

Vad är vad?
Religionen vill ju ha makt över människor och "du skall icke ha någon annan gud jämte mig".
Svärtades andra ner då, i Bibeln?

Jag har hört lite olika om detta och skulle vara roligt att höra andras uppfattning.
Yin och Yang.
Har det inte funnits sedan tidernas begynnelse?

Är Satan, Djävulen, Lucifer och Beelzebub (Baal Sebul) verkligen den samme?
Och är motpolen till gud något som gud skapade?

  • Redigerat 2020-09-15, 11:54 av skina
JRSN
2020-09-15, 12:44
#2

#1: Verkligen svårt att veta vad som är vad i det här ämnet. Det påstås att Djävulen var en av guds änglar som dock 'föll' från den rätta vägen och blev en motståndare till Gud. Namnet 'Lucifer' betyder ju 'ljusbringaren', vilket är en rätt märklig beteckning på guds motståndare. Kanske var Lucifer namnet på Djävulen innan han föll. Såsom 'åklagare' förväntas Djävulen (som guds redskap?) förleda eller fresta människorna, kanske som en prövning av deras karaktär.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

[Borttaget]
[Borttaget]
2020-09-17, 12:45
#3

Inlägget är borttaget

Upp till toppen
Annons: