Annons:
Etiketterandliga-orterexistensplansamhälle
Läst 805 ggr
JRSN
2019-07-23, 06:57

Den mystiska 'Egenvärlden'

Är ni redo för lite Esoterik (i min tappning förstås)!

Om man vänder den mänskliga 'perceptionen' 180 grader så landar man i ett mycket egendomligt land som jag kallar 'Egenvärlden'. Vad betyder då det, att vända perceptionen? Jo, i livet efter detta så har man lagt av sig den tyngsta av sju kroppsgestalter; den fysiska kroppen. Men i färden genom himlens tre sfärer så kommer man även att släppa taget om en efter en av de kvarvarande subtila kropparna. Till slut har människans eviga själ ingen kropp kvar att erfara tillvaron genom. Då sker det märkliga; själen vänder istället förnimmelsen 'inåt' och skådar liksom ett 'inre rum'.

Själens natur

Den mänskliga själen kan ses som ett mikroskopiskt svart hål. Detta är människans 'själskärna', vanligtvis placerad i området av solarplexus. Från det svarta hålet strålar koncentriska vågor ut, vilket i själva verket är själens s.k. 'betraktelse'. När betraktelsens gravitationella vågor (G-vågor) möter G-vågorna från Universum i stort sker en interferens, dvs ett område av 'stående vågor' bildas. Detta område kan vi kalla för människans 'själsaura'.

Det inre rummet

Men själens betraktelse har två möjliga riktningar; utåt och inåt. Utåt är den 'vanliga' förnimmelsen, att erfara livet genom en materiell kropp av något slag. Inåt blir en totalt immateriell upplevelse. I denna förnimmer själen endast ett vitt ljus som är såsom ett 'rum'. Men i detta rum har själen fullkomligt fria händer. Vadhelst själen vill skapa tar genast form. Således kan själen generera en hel värld i en form den finner intressant, vacker och njutbar.

Vid behov kan även fiktiva, men levande, karaktärer skapas. Själen är på en gång; manusförfattare, producent, regissör, scripta, fotograf, ljudtekniker, ljussättare osv. Följaktligen kan i princip ett helt Universum byggas upp, för själen har i detta renodlade stadie inga egentliga begränsningar. Vad som gestaltas är helt upp till den individuella själen själv. Man kan se det som en roman nedtecknad i stunden, där karaktärerna får liv och börjar agera efter sin 'art'.

Viloperiod från livet

Egenvärlden är att se såsom en rekreation från livets prövningar (och välsignelser). För i den materiella tillvaron så måste själen inrätta sig efter 'livsödet', den färdigskrivna livsresan. Egenvärlden har inte dessa begränsningar. Men hur salig denna tillvaro än må vara; efter en viss tid blir själen mätt på att allting flyter på så 'galant'. Själen börjar sakta men säkert längta efter motgångar i livet igen; händelser som bara sker och inte kan förutsägas.

Uppbrottet

Till slut väljer själen att lämna Egenvärlden och träda ut i det vanliga livet igen. Men först väntar en gudomlig erfarenhet; upplevelsen av 'ett med allt'. Människan smälter nu samman med Gud/Universum och lämnar i praktiken det individuella perspektivet. Såsom 'Allfader' går människan in i rollen av förvaltare av all mänsklig aktivitet. Sen övergår upplevelsen i en reflekterande 'minnesperiod'. Och så; själen överväger att kunna återfödas igen!

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-26, 12:00 av JRSN
Annons:
Farwuq
2019-07-23, 07:09
#1

👍

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

JRSN
2020-08-16, 20:26
#2

Puffar upp inlägget om 'Den mystiska Egenvärlden'. Visst vore det häftigt om det fanns en 'plats', en dimension som vi helt och hållet hade kontrollen över, även över livets gång, dess utveckling. Jag tror att en sådan plats finns, men att den visar sig först efter alla himmelska sfärer, förknippade med våra subtila kroppar. I den sfären skapar själen samtliga parametrar; omgivning, mot/medspelare, intrig och tidsaspekter. Det som sker är (troligen) att själens förnimmelse vänds inåt istället för utåt. Då uppstår en inre värld som äger giltighet endast för själen själv. ☝️

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: