Annons:
Etiketterpersonlig-utvecklingöversinnligtevolutionandliga-orter
Läst 861 ggr
JRSN
2020-02-26, 20:58

Människans ljuskropp

Enligt den s.k. 'esoteriken' består människan inta bara av sin fysiska kropp utan även av sex stycken lättare 'versioner' av denna kropp. Dessa 'subtila kroppar' uppbyggs av olika former av materia och energi. Bland dem är endast några kända av vetenskapen, kanske är det inte ens möjligt att verifiera samtliga. Man kan säga att den fysiska (tyngsta) materien är belägen innerst. Sedan ligger de subtila kropparna utanpå liksom i olika lager.

Ljuskroppen

Den fjärde av de subtila kropparna kan sägas bestå av 'bundet ljus'. I vardagligt tal kan man benämna den 'ljuskroppen' men rent tekniskt har jag valt att kalla den för 'Visualkroppen'. Men vad är i så fall 'bundet ljus' och hur kan en kropp hålla samman med en så flyktig energi? För att förstå vad ljus är så behöver vi återetablera den gamla föreställningen om 'etern', ett tänkt medium som existerar i vakuum och som förmedlar ljusenergin. Denna eter är som löst placerade enheter (korn) vars rörelse fram och tillbaka gör att ljusets vågrörelse kan fortplanta sig.

Fotonen/Ljusvågen

I bilden ovan ser vi ett ljuspaket (en foton) som rör sig från vänster till höger. Det är alltså en och samma foton som svänger (oscillerar) från minimum till maximum och tillbaka igen. Dess poler av positiv och negativ energi växlar kontinuerligt med hjälp av en roterande rörelse (som kallas 'spinn'). Om vi tänker oss att vi videofilmar fotonen så kommer resultatet vid uppspelning bli en våg, en 'ljusvåg'. Fotonen är således såväl en partikel som en våg, beroende på vilken tidsaspekt vi använder i betraktelsen. Båda dessa aspekter är relevanta.

Bundet ljus

I skolkemin har vi lärt oss att negativa elektroner roterar runt den positiva atomkärnan. Det är just dessa elektroner som emellanåt 'fångar in' fotoner varvid atomen 'exiteras', som man säger. Elektronen blir då tyngre och lägger sig i ett energiskal längre ut från kärnan sett. Men hur kan en elektriskt neutral foton binda sig till en laddad elektron? Jag vill påstå att det går till så här: Fotonen roterar runt elektronen med ett varv motsvarande dess våglängd. Fotonens positiva 'nod' kommer därvid alltid vända sig mot den negativa elektronen. Vid våglängdens slut ('vp' i bilden nedan) så inverteras ljusvågen och hela processen börjar om från början.

Bunden foton

Varför en ljuskropp?

Ljuskroppen eller visualkroppen representerar människans 'förståndssfär'. Där lagras allting som har med hennes intellektuella, tekniska och vetenskapliga färdigheter att göra. Kunskaperna lagras i ljusmateria liksom i ett hologram av teknik, astronomi, matematik, analys, logik, filosofi och mycket annat. De människor som efter döden väljer den himmelska vägen (om sju år) kan då fortbilda sig och utveckla sitt kunskapsfält. Skolningen sker just i den s.k. 'förståndssfären', den andra av himmelrikets andliga sfärer. Tiden i förståndssfären är ca. två år.

Ett märkligt faktum är att ljuskroppen kan ha en oberoende existens, utan den tyngre fysiska kroppen såsom en sammanhållande faktor. Man får förmoda att det är själens inflytande som håller samman ljusmaterien. Och så länge ljuskroppen består så är även den ovanliggande subtila gestalten närvarande; 'Tonalkroppen', gjord av 'stående' gravitationsvågor 'G-vågor'.

Hoppsan, det här blev ett rätt tekniskt avancerat inlägg. Beklagar detta! :-)

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

  • Redigerat 2020-12-26, 17:44 av JRSN
Annons:
JRSN
2020-08-05, 07:02
#1

Puffar upp den här, rätt tekniska, tråden om människans ljuskropp. Man tänker sig i regel att ljusets hastighet är så stor, att ljusvågen inte 'hinner' häfta vid någonting. Ändå tycks det vara så att ljuspartikeln (fotonen) kan lägga sig i omloppsbana kring en laddad partikel, som elektronen. Detta kan vara möjligt för att fotonen konstant vänder sin ena pol mot elektronen (den med motsatt laddning). Människan har hela tiden ett fält kring sig av 'bundna fotoner', vilket skapar vår ljuskropp.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen
Annons: